Борсово търгувани фондове (ETF) – Пълно ръководство

Борсово търгувани фондове (ETF)

Борсово търгувани фондове (ETF) са инвестиционни продукти, които се търгуват като обикновените акции. Те са привлекателни за много инвеститори заради това, че предлагат широка диверсификация и висока ликвидност срещу ниски разходи.

Инвестирането в борсово търгувани фондове се използва за намаляване на инвестиционния риск и постигане на добри доходности.

Ако искате да разберете повече за борсовите фондове – ETF или вече обмисляте да инвестирате, задължително отделете малко време, за да прочетете тази статия.

В тази статия ще научите:

Средно време за прочитане: около 10 минути

Какво е борсово търгуван фонд (ЕТF)?

Борсово търгуван фонд (ETF) представлява готов инвестиционен продукт, който се състои от акции на различни компании от определен сектор или регион. Когато закупите една акция от борсово търгувания фонд, ще получите част от всяка една компания, от която този фонд се състои.

Наричат се „борсово търгувани“, понеже се купуват и продават на традиционните борси за акции. А думата „фонд“ означава, че се състои от акции на различни компании. Зад ETF-а има фонд мениджъри, които подбират компаниите по определени критерии, които те са съобщили предварително на инвеститорите.

Примерен критерий за подбор на компаниите може да бъде 500-те най-големи компании в САЩ. Фонд мениджърите на този ETF съобщават предварително, че с парите на инвеститорите ще закупят акции на всяка една от най-големите 500 компании в САЩ. По този начин, когато Вие като инвеститор закупите дори само една акция от този борсово търгуван фонд, ще получите инвестиция във всички 500 най-големи американски компании.

ETF е съкращение от английското Exchange Traded Fund, което се превежда на български буквално като Борсово търгуван фонд.

Предимства на борсово търгуваните фондове

Нека да вземем горния пример, при който сте купили една акция на ETF, който се състои от най-големите 500 компании в САЩ. В този случай ще имате голяма преднина пред останалите пазарни участници заради следните причини:

 • Не се налага сами да подбирате всички 500 компании, тъй като фонд мениджърите вече са го направили вместо Вас;
 • Вместо да платите 500 пъти комисиона за всяка една акция по отделно, плащате само една комисиона за закупуването на една или няколко акции от фонда;
 • Ако бяхте инвестирали във всички 500 акции по отделно, трябваше да разполагате с огромна сума пари;
 • С една покупка получавате готово, диверсифицирано портфолио, което значително намалява Вашия инвестиционен риск;
 • Инвестицията Ви е ликвидна, което означава, че във всеки момент има достатъчно купувачи, на които може да продадете този ETF и да излезете от инвестицията.

Знаете ли, че първият борсово търгуван фонд е създаден на 22 януари 1993 г. Той се нарича SPY и проследява най-големите 500 компании в САЩ. След труден старт и първоначални трудности при намирането на инвеститори, три години по-късно той управлява активи за над $1 млрд. През 2023 г. активите му са на стойност над $415 млрд.

Каква е разликата между ETF и взаимен фонд?

Тези от Вас, които инвестират на финансовите пазари чрез взаимни фондове, вече са забелязали, че взаимните фондове и борсово търгуваните фондове си приличат много. И при двата фонд мениджърите купуват компании, които се подбират по определени критерии.

Най-голямото предимство на Борсово търгуваните фондове (ETF) са по-ниските разходи. Обикновено те са от 3 до 50 пъти по-ниски. Всеки ETF има малка такса за управление, която се различава, но варира от 0.05% до около 0.5% годишно. От друга страна, при повечето взаимни фондове те са между 1.5% и 2.5%.

Поради горната причина дори взаимните фондове да постигнат по-висока доходност, тя се намалява от по-високите разходи.

Друга разлика е, че минималната инвестиция при ETF е една акция, която обикновено струва няколкостотин лева. При взаимните фондове се инвестира фиксирана сума, като минималният праг е няколко хиляди.

Видове борсово търгувани фондове

През годините инвестирането на финансовите пазари чрез ETF-и стана изключително популярно, с което видовете борсови фондове се увеличиха значително. Това са най-популярните категории:

1. ETF върху сектори. Този вид борсови фондове съдържат акции на компании. Тези компании могат да бъдат от определен сектор – от „добивна промишленост“ и „биотехнологии“ до „луксозни стоки“ и „туризъм“. Разнообразието е наистина много голямо и няма смисъл да описваме всичко. По-долу има таблица, в която представяме най-популярните фондове.

2. ETF върху региони. Друг вариант е компаниите да се подберат по конкретни региони – например Европа, Африка, Латинска Америка. Или Германия, Китай, САЩ. На този линк може да прочетете подробно за инвестиране в икономиката на САЩ.

3. ETF върху суровини. Този вид борсови фондове инвестира в суровини като метали, земеделски стоки или енергийни суровини. Така например, вместо да притежавате физическо злато, може да закупите акции на ETF върху злато. Много по-евтино е, по-ликвидно е и се спестяват главоболията по съхранение. На този линк може да прочетете подробно за инвестиране в злато.

4. ETF върху криптовалути. Зад тези борсови фондове стоят покупки на реални криптовалути. С покупката на една акция от фонда, получавате собственост върху биткойни или етери.

5. ETF върху облигации. За инвеститорите във финансови инструменти с фиксирана доходност има борсови фондове, които купуват облигации. Могат да са корпоративни облигации или държавни ценни книжа. За разлика от базовите си инструменти облигационните ETF нямат дата на падеж. Те обикновено се търгуват с премия или отстъпка от действителната цена на облигациите.

6. Тематични ETF. Тези борсови фондове съдържат акции на компании, подбрани по определена тема. Например „недвижими имоти“, „чиста енергия“ или „изкуствен интелект“. Има ETF-и, които подбират компании, които плащат високи дивиденти. На този линк може да прочетете подробно как да инвестирате в акции с дивидент.

Популярни борсови фондове

Трябва да имате предвид, че гражданите на Европейския съюз не могат да търгуват с борсово търгувани фондове, издадени в САЩ, като например SPY или QQQ. Европейските граждани обаче имат достъп до редица големи ETF, които са издадени в Европа и се търгуват на европейските борси.

Представяме Ви най-големите борсово търгувани фондове, в които може да инвестирате, тъй като са достъпни за европейски граждани. Всички те могат да се търгуват чрез платформата за инвестиции BG Trader на БенчМарк. За повече информация кликнете върху името на съответния фонд:

  Фондът 4GLD, известен още като „Xetra Gold“, е един от най-големите и популярни борсови фондове за инвестиции в злато. Този ETF се стреми да отразява цената на златото, като следи дневните движения на цената му. 4GLD е подкрепен от физически запаси от злато. Зад всяка акция във фонда се поддържа определено количество злато в съответствие с общия брой на акциите. Инвестирането във 4GLD Ви позволява да получите експозиция към златния пазар и златния сектор, без да се налага да закупувате и съхранявате физическо злато.

       

   BTCE е 100% подкрепен от физически биткойни. Чрез този фонд инвеститорите участват в движението на цената на биткойн, без да се налага да използват нерегламентирани платформи за търговия с криптовалути. Освен това, за да се купят дялове от BTCE не е необходимо да се притежава крипто портфейл. С покупката на BTCE отпадат и разходите по съхранение на биткойните, тъй като фондът се грижи за това.

        

    Фондът е структуриран по такъв начин, че да проследява движението на криптовалутата Етер. ETHА инвестира директно във физически етери. Подобно на криптофонда върху биткойн, за да се купят дялове, не е необходимо да се притежава специфичен софтуер или крипто портфейл. Инвестирането в ETHА е надеждно и не се налага да се използват нерегламентирани софтуери за търговия с криптовалути.

         

     Фондът проследява представянето на акциите на 500-те най-големи компании в САЩ, включени в щатския индекс S&P 500.  SXR8 е най-големият борсово търгуван фонд, който проследява индекса S&P 500. Компаниите в този фонд служат като барометър за общата производителност на американската икономика и са широко използван индикатор за здравето и движението на пазара на акции.

          

      Фондът BGX инвестира в акции на компаниите от индекса SOFIX. Това е основният индекс на българската фондова борса (БФБ) и се състои от 15-те най-ликвидни български компании. Доходността на фонда следва тази на индекса – т.е. ако българският пазар поскъпне, дяловете на фонда биха увеличили пропорционално пазарната си стойност.

           

       Този борсово търгуван фонд включва компании от различни държави по света, които имат висока дивидентна доходност. Дивидентната доходност е съотношението между годишния дивидент, който компанията изплаща на акционерите, и цената на акцията. Компаниите, които имат по-висока дивидентна доходност, обикновено са по-устойчиви и генерират стабилни плащания към своите акционери. Фондът VGWD инвестира в акции на компании от различни сектори и региони, стига да се характеризират с високи дивидентни плащания. В топ 10 на компаниите, в които фондът инвестира са Exxon Mobil, Johnson & Johnson, JPMorgan, Procter & Gamble, Broadcom, Nestle, Home Depot, Samsung, Merck, Chevron. Повече за борсовия фонд може да прочетете в този pdf документ.

            

        Фондът инвестира в над 3500 компании от всички сектори на икономиката от целия свят. Това са големи и средно големи компании от развити или развиващи се държави. Във VGWL са включени компании основно от САЩ (60.6%), Япония (6.3%), Великобритания (3.9%), Китай (3.2%), Франция (2.9%), Канада (2.5%), Швейцария (2.4%), Германия (2.1%), Австралия (2%), Индия (1.8%). Като в топ 10 са Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon.com, NVIDIA, Tesla, Meta Platforms, Berkshire Hathaway, UnitedHealth, Taiwan Semiconductor Manufacturing. Повече за борсовия фонд може да прочетете в този pdf документ.

             

         Фондът проследява и инвестира в над 10 000 предимно държавни, но и корпоративни облигации от цял свят. Основно това са облигации с падеж 1-5 години и 5-10 години. 45% от облигациите в борсово търгувания фонд са с кредитен рейтонг ААА, 15% с АА и 21% с А рейтинг. Георграфското разпределение е както следва – САЩ (46%), Япония (7.4%), Франция (6.1%), Германия (5.8%), Канада (4.1%), Италия (3.8%), Великобритания (3.7%). Повече за борсовия фонд може да прочетете в този pdf документ.

              

          Фондът следва водещия индекс Nasdaq 100, който включва най-големите 100 нефинансови компании, регистрирани на фондовата борса NASDAQ. В топ 10 на компаниите в борсофия фонд са APPLE (11.59%), MICROSOFT (9.37%), AMAZON (5.14%), NVIDIA (4.33%), META CLASS А (3.70%), TESLA (3.18%), BROADCOM (3.01%), ALPHABET CLASS А (2.96%), ALPHABET CLASS C (2.93%), PEPSICO (2.08%). Тези 10 компании формират почти 50% от стойността на целия борсово търгуван фонд.

               

           Този борсово търгуван фонд инвестира в компаниите от индекса STOXX Europe 600. Това са най-големите 600 дружества от Европейския съюз, плюс държавите Норвегия и Швейцария. В топ 10 на компаниите в борсофия фонд са NESTLE (2,94%), ASML HOLDING (2,59%), NOVO NORDISK CLASS B (2,34%), LVMH (2,17%), ASTRAZENECA (1,99), ROCHE HOLDING (1,96%), NOVARTIS (1,96%), SHELL (1,88%), HSBC HOLDINGS (1,50%), TOTAL (1,36%). Тези 10 компании формират 20% от стойността на целия борсово търгуван фонд.

                

            Фондът се състои от най-големите 40 германски компании, които са част от индекса DAX и се търгуват на борсата във Франкфурт. Някои от компаниите, включени във фонда са SAP (9,76%), SIEMENS (9,47%), ALLIANZ (7,16%), AIRBUS (6,4%), DEUTSCHE TELEKOM (5,66%), MERCEDES-BENZ (4,75%), BAYER (4,32%), INFINEON TECHNOLOGIES (4,31%), MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE (3,87%), DEUTSCHE POST (3,62%). Тези 10 компании формират 60% от стойността на целия борсово търгуван фонд.

                 

             Този борсово търгуван фонд инвестира в най-големите 50 световни компании, които са част от индекса Dow Jones Global Titans 50. Най-големите 10 компании във фонда са APPLE (7.6%) MICROSOFT (7.6%), AMAZON (6.6%), NVIDIA (5.7%), ALPHABET CLASS A (4.2%), META CLASS A (3.6%), ALPHABET CLASS C (3,6%), TESLA (3.5%), UNITEDHEALTH GRP (2.5%), JOHNSON & JOHNSON (2.4%). Тези компании формират близо 50% от стойността на борсово търгувания фонд.

                  

              Този фонд е базиран върху най-големите компании единствено от развитите държави (без например Китай, Индия, Бразилия). В EUNL са включени компании най-вече от САЩ (70%), тъй като американските компании са значително по-големи от останалите. Останалите държави са Япония (6%), Великобритания (4%), Франция (3%), Канада (3%), Швейцария (3%), Германия (2%), Австралия (2%). Повече за борсовия фонд може да прочетете в този pdf документ.

                   

               Фондът инвестира в държавни облигации на Франция, Германия, Италия, Нидерландия и Испания. Това са облигации със средносрочен падеж между 5 и 7 години. Повече за борсовия фонд може да прочетете в този pdf документ.

                    

               Откъде да започнете?

               След като вече имате представа какво е борсово търгуван фонд (ETF), е време да отидете още малко напред. БенчМарк е лицензиран инвестиционен посредник, който предлага търговия с ETF. В БенчМарк може да откриете безплатна демо сметка за инвестиции на финансовите пазари в платформата BG Trader. Демо сметката е с заредена с виртуални пари, за да се учите да сключвате сделки без риск.

               Как да купите акция на борсово търгуван фонд в демо сметката?

               • От екран „Котировки“ потърсете символа SXR8. Това е ETF върху най-големите 500 компании от САЩ;
               • Кликнете върху него и изберете „Нова поръчка“;
               • Ще се появи прозорец за въвеждане на параметрите на сделката. Изберете зеления бутон „Купува“, изберете Вид: Пазарна;
               • Въведете количество акции от фонда, които ще купите, примерно 10, и натиснете бутона „Приеми“;

               Поздравления! Вие купихте 10 акции от фондa SXR8. Може да следите Вашата печалба в екран Портфейл. За да продадете, кликнете на Вашите акции и изберете „Нова поръчка“. Изберете червения бутон „Продава“ и въведете количеството, което искате да продадете.

               БенчМарк ще Ви консултира безплатно за инвестирането на финансовите пазари. Може да ни потърсите денонощно (от понеделник до петък) на телефон 02 962 57 95. Ще отговорим на всички Ваши въпроси и ще уговорим удобен час за среща, за да намерим най-добрия вариант за Вашите инвестиции.

               За БенчМарк

               През последните над 20 години БенчМарк Финанс е водещ инвестиционен посредник на българския пазар, лицензиран от Комисия за финансов надзор от 2003 г. Дружеството получава ежегодно награди от Българска фондова борса и други институции.

               Клиентите на БенчМарк могат да инвестират и търгуват със стотици финансови инструменти. Реалните разходи в БенчМарк са едни от най-ниските на пазара не само в България, но и в Европейския съюз. Сделките се изпълняват на момента, без никакво забавяне.

               Онлайн платформите MetaTrader и BG Trader на БенчМарк Финанс, чрез които клиентите сключват сделки на финансовите пазари, са лесни за работа дори за непрофесионалисти. Носители са на десетки награди и са признати от инвеститори в цял свят.

               БенчМарк Финанс е сред малкото инвестиционни посредници на пазара без никакви такси за депозиране и теглене на суми от сметките за търговия. Освен това няма изисквания за минимален първоначален депозит.

               Нашият екип от специалисти е на разположение 24 часа в денонощието, 5 дни в седмицата. Клиентите на БенчМарк получават редовни пазарни анализи, безплатни практически обучения и индивидуални консултации.

                
               Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

                

               СПОДЕЛЕТЕ: