Инвестиции: Как да започнеш да инвестираш от нулата

инвестиции

Най-напред бихме искали да Ви поздравим! Най-надеждният начин да изградите богатство във времето е чрез инвестиции. Ако сте начинаещи, ние сме тук, за да Ви помогнем да започнете. Време е парите Ви да заработят за Вас.

Преди да вложите трудно спечелените си пари, ще е необходимо да разберете как да инвестирате по правилния начин. Тук обаче няма универсален отговор. Най-добрият начин за инвестиране е този, който работи най-добре за Вас.

За да разберете кой е той, ще трябва да си отговорите най-напред на три въпроса – какъв е Вашият стил на инвестиране, с какъв бюджет за инвестиции разполагате и колко сте толерантни към поемането на риск.

видове инвестиции

С какво време разполагате за инвестиции?

Когато става въпрос за начини за инвестиране на пари, светът на инвестициите е разделен на две: активни инвестиции и пасивни инвестиции. Смятаме, че и двата стила имат своите достойнства, стига да се фокусирате върху дългосрочния план, а не да търсите само краткосрочни печалби.

Активните инвестиции означават да отделите време за обучение, проучване на пазара и самостоятелно изграждане на Вашия инвестиционен портфейл. В това начинание ще Ви е нужен онлайн брокер, чрез който да сключвате сделки с акции, злато, борсови индекси, валути, крипто и други инвестиционни инструменти.

За Вашите активни инвестиции на първо време ще са Ви необходими 3 неща:

  • Време: Активното инвестиране изисква много домашна работа. Ще трябва да проучите възможностите за инвестиране, да извършите основен анализ и да сте в крак с инвестициите си, след като ги закупите.
  • Знания: Цялото време на света няма да е достатъчно, ако нямате представа как да анализирате инвестициите. Трябва да сме запознати най-малко с основите на анализа, управлението на риска и психологията на търговията, преди да решим в какво да инвестираме.
  • Желание: В крайна сметка, Вашата цел е да превърнете инвестициите в приятно хоби, а не в един досаден ангажимент. Интересът и желанието са това, което ще Ви мотивира по пътя към натрупване на знания и опит. А гледането на графики и анализирането на инвестиционните възможности, ще се превърнат за Вас в добре прекарано време.

Какъв бюджет сте отделили за инвестиции?

Вероятно смятате, че активното инвестиране изисква огромен първоначален капитал. Добрата новина е, че това не е така и буквално бихте могли да стартирате със 100 – 200 лева. Разбира се, ако сумата е по-голяма, възможностите за инвестиции стават повече. Размерът на паричната сума, с която ще започнете, не е толкова важен. По-важно е да сте финансово готови за тази стъпка. Ако още не сте, е време да се подготвите:

Фонд непредвидени разходи

Първата стъпка, която трябва да направите задължително преди да започнете с инвестициите, е създаването на паричен фонд за непредвидени разходи. Това са пари, които ще може да достъпите бързо в случай на нужда. Най-добре е средствата в този фонд да са в размер на поне 3 работни заплати.

Фондът за непредвидени разходи ще Ви служи като резервен парашут при изненадващо събитие. Например, ако останете без работа или имате нужда от пари за спешен ремонт. Така ще избегнете ситуация, в която да трябва да разпродавате Вашите инвестиции в акции, злато или недвижими имоти, за да покриете тези разходи.

Липса на кредити

Втората стъпка е да покриете всичките си дългове с високи лихвени проценти. Изплащането на тези задължения често може да доведе до по-висока възвръщаемост от инвестиране в акции например.

Може да помислите за това по следния начин. Пазарът на американски акции е носил средна възвръщаемост от около 10% годишно за последните 100 години. Ако очаквате 10% доходност от Вашите инвестиции, а в същото време плащате 15% или повече на Вашите кредитори, се поставяте в неизгодна позиция.

Собствено жилище

Третата стъпка е собствено жилище. За много хора, които нямат опит на финансовите пазари, отговорът на въпроса в какво да инвестираме може, да се окаже покупката на собствено жилище. Историческото покачване на цените на недвижимите имоти и инфлацията правят покупката на собствено жилище добра инвестиция. В общия случай това е така, дори и когато финансирането е с дългосрочен банков кредит.

След като вече имате фонд за непредвидени разходи, нямате задължения с високи лихви и сте обмислили покупката на собствено жилище, може да продължим нататък с това в какво и как да инвестираме.

Риск и доходност при инвестиране

Вероятно си давате сметка, че не всички инвестиции са успешни. А и това, че дадени инвестиции са били успешни в миналото, в никакъв случай не гарантира, че това ще продължи да бъде така. Всяка инвестиция има своя собствена степен на риск. Този риск често е свързан с възвръщаемостта. Обикновено, колкото по-висока е възвръщаемостта, толкова по-голям риск поемате.

Например, банковите депозити предлагат най-ниското ниво на риск, но с възвръщаемост от около 1% в момента. Рискът от загуба при акциите е по-голям, но затова пък може да очакваме по-висока доходност. Средната възвръщаемост от щатските акции в индекса S&P 500 например е около 10% на година от 1926 г. насам. На следващата графка от macrotrends може да се види доходността от индекса S&P 500 по години.

инвестиции в акции

При търговията с криптовалути рискът е още по-голям. Откакто биткойнът се появи през 2009 г., той надмина значително останалите класове активи. Биткойн има средна обща възвръщаемост от внушителните 18000% до 2021 г. Но и рискът от загуби е огромен. През 2014 г. имахме спад от над 50%, а през 2018 г. биткойн загуби над 70% от стойността си.

Възвръщаемостта при златото варира в зависимост от разглеждания период от време. Между януари 1971 г. (когато отпадна златният стандарт в САЩ) и декември 2021 г. златото има средна годишна възвръщаемост от над 10%.

При спекулативното инвестиране във валути, петрол и суровини например има възможности за много висока потенциална възвръщаемост за кратки периоди от време, което върви ръка за ръка с висок риск.

Най-добрите инвестиции

Най-добрите инвестиции зависят от инвестиционните Ви цели. Винаги преди инвестиране си поставете цел за това, каква възвръщаемост може да очаквате на база на риска, който поемате. Целта Ви все пак трябва да бъде реалистична.

Помислете предварително и каква загуба сте склонни да поемете, ако нещата не се развият във Ваша полза. Пазарът на акции например се понижава с 10% от най-високата си стойност на всеки 11 месеца. С 20% на всеки четири години. И с над 30% поне веднъж на десетилетие.

Най-добрата инвестиция е тази, която е постигнала първоначалната си цел. Много хора страдат по това, че са продали прекалено рано и са изпуснали по-голяма потенциална доходност. Но това е психологически капан. Ако първоначалната Ви инвестиционна цел е постигната, може да бъдете доволни от себе си.

Въпросът как да инвестираме може да изглежда смущаващо, особено ако никога преди това не сте го правили. Но ако до тук сте оценили Вашето желание за инвестиции, Вашата толерантност към риск и бюджетът Ви за инвестиции, вече сте в много по-добра позиция за вземане на интелигентни решения за Вашите пари.

Безплатен курс за инвестиране

Ако вече сте оценили високо Вашето желание за инвестиране и искате да натрупате повече практика и конкретни знания, заповядайте на курса за инвестиции на инвестиционен посредник БенчМарк Финанс.

 
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

СПОДЕЛЕТЕ: