Какво е сплит и обратен сплит на акции?

сплит на акции

Чрез сплит или обратен сплит на акции компаниите се стремят са направят своите акции възможно най-привлекателни за инвеститорите. Това е така, понеже цената на отделната акцията има значителен психологически ефект върху решенията за покупка.

Манипулирането на пазарните котировки е напълно забранено, но въпреки това съществуват два законни начина, чрез които ръководството на компанията може да промени цената за акция, която виждат всички потенциални купувачи.

В действителност се извършва сплит или обратен сплит на ценните книжа. Така се увеличава или намалява техния брой, което води съответно и до промяна в стойностите на котировките.

1. Как компаниите променят броя на акциите?

Компаниите могат да променят броя на акциите по два основни начина. Първият се казва сплит и води до увеличаване на техния брой, а вторият се нарича обратен сплит и води до тяхното намаляване. И двата вида операции имат за цел да се отразят върху цената, което да направи ценните книжа по-достъпни за инвеститорите.

Сплит на акции

Сплитът на акция представлява операция, чрез която една акция се разделя на няколко акции. Например, сплит на акция в съотношение 2 към 1 означава, че 1 акция ще бъде разделена на 2 отделни акции. Ако съотношението е 4 към 1, акцията ще бъде разделена на 4 акции, а при 5 към 1 – на 5. Това означава, че ако притежаваме една акция в компания, която направи сплит 2 към 1, след сплита ще имаме 2 акции.

сплит на акции вариант 1

При сплит се променя и цената на акциите, за да отрази настъпилите промени в броя на ценните книжа. Ако имаме една акция, която към момента на сплит в съотношение 2 към 1 струва $100, то след сплита ще имаме две акции, всяка от които ще струва $50.

сплит на акции вариант 2

Обратен сплит

Тази операция е точно обратната на нормалния сплит, което означава, че няколко акции се обединяват в една акция. Например, обратен сплит на акция в съотношение 1 към 2 означава, че 2 акции ще бъдат обединени в една. Ако съотношението е 1 към 4, то 4 акции ще бъдат обединени в една. В случай, че притежаваме 2 акции в някоя компания, която направи обратен сплит 1 към 2, след сплита ще имаме 1 акция.

обратен сплит вариант 1

При обратен сплит също се променя цената на акциите, за да отрази промените в техния брой. Ако имаме 2 акции, които към момента на сплит в съотношение 1 към 2 струват по $100 всяка, то след сплита ще имаме една акция, която ще струва $200.

обратен сплит вариант 2

Въпреки че сплитовете и обратните сплитове променят цената и броя на акциите, стойността на инвестицията на всеки акционер и пазарната капитализация на компанията се запазват.

2. Защо компаниите правят сплит и обратен сплит?

Компаниите предприемат подобни операции по няколко основни причини с цел да подобрят привлекателността на акциите за настоящите и новите инвеститори.

Обикновено компаниите се представят добре, когато имат силен фундамент и добри перспективи за растеж, което води до значителен ръст в цените на техните акции. Това е благоприятно за настоящите акционери, реализиращи добра доходност от своите инвестиции, но създава и проблем за мениджмънта на компанията. Съвсем логично почти всеки акционер, реализирал добра възвръщаемост, ще пожелае да продаде акциите в определен момент. По-високите цени на акциите се превръщат в предизвикателство, тъй като правят ценните книжа по-недостъпни за голяма част от потенциалните акционери.

Освен това високите цени често се асоциират с надценени активи, което може да създаде грешно впечатление за акциите и допълнително да отблъсне инвеститорите.

В такива моменти компаниите предприемат сплитове на своите акциите, което понижава тяхната цена, за да успеят да задържат интереса върху ценните книжа. Психологическият ефект е както по отношение на настоящите акционери, които увеличават броя на притежаваните акциите, така и спрямо новите, които могат да придобият дял в компанията на по-ниски цени.

причини за сплит на акции

Не само високите, но също така и ниските цени на акциите могат да бъдат проблем за компанията. Ако ценните книжа се търгуват на по-ниска цена от минималната, която се изисква от борсата, компанията ще бъде делистната. Например, ако минималната изисквана цена от борсата е $1 за акция, а ценните книжа се търгуват за $0.50 и компанията не е в състояние да повиши тяхната цена, акциите ще бъдат изтеглени от борсата.

Евтините акции са проблем и за големите инвеститори, които инвестират повече капитал и се стремят да придобият по-голям дял в компанията. Поради тази причина се правят обратни сплитове, които увеличават цените на акциите.

Акциите с по-висока цена изглеждат по-ценни от тези с по-ниски, което се отразява върху решенията на повечето инвеститори. Компания, на която акциите се търгуват за $15 долара, ще изглежда много по-привлекателна, ако направи обратен сплит в съотношение 1 към 10, което ще увеличи стойността на акциите на $150.

Ликвидността е друг много важен фактор, който има ключова роля при решенията на компаниите за извършване на някоя от двете операции. Колкото по-висока става цената, толкова по-малко инвеститори могат да си позволят да купят акциите, което намалява тяхната ликвидност. Това може да предизвика повишени спредове, слипидж и по-резки движения – най-вече в низходяща посока.

3. Трябва ли да тъгуваме сплитовете?

Въпреки че често ставаме свидетели на агресивни движения след промяна в броя на акциите и тяхната цена, самите сплитове не трябва да бъдат мотив за сключване на сделки, тъй като не променят рентабилността на компанията или перспективите за нейното разрастване.

Водеща причина за сключване на сделка винаги трябва да бъде стратегията, без значение дали е базирана на фундаментални, технически или смесени сигнали.

Дори след направен сплит, практиката показва, че в по-голяма част от случаите инвеститорите запазват първоначалните си нагласи спрямо компанията.

Кои компании ще правят сплитове скоро?

Две от водещите компании в техните сектори са взели решение да променят броя на своите акции.

Технологичната компания NVIDIA, която регистрира ръст от близо 100% за последната една година, ще предприеме сплит в съотношение 4 към 1 на 20 юли, което означава, че всяка акция ще бъде разделена на 4 нови. Това ще бъде пети сплит за компанията, а доброто представяне на ценните книжа повиши пазарна капитализация до $500 млрд. Целта на NVIDIA е да направи акциите по-достъпни за малките инвеститори и служителите на компанията, както и да подобри тяхната ликвидност.

General Electric обяви, че ще предприеме обратен слип на своите акции в съотношение 1 към 8 на 2 август, което означава, че 8 акции ще бъдат обединени в една. Подобно на NVIDIA, ценните книжа на General Electric също са регистрирали ръст от близо 100% за последната година, но нейните акции остават относително евтини спрямо повечето книжа на Wall Street. Настоящата цена е малко над $13, но в същото време компанията има между 6-8 пъти повече акции в обращение от основните си конкуренти, което не отразява настъпилите промени в структурата на компанията, които бяха предизвикани от постепенните продажби на GE Capital.

Търговия с акции

БенчМарк предлага търговия с различни акции от САЩ и Европа при изключителни условия. Ценните книжа се предлагат като договори за разлика (CFD) в платформата MetaTrader при тесен спред купува/продава, с ниски комисиони и цени в реално време.

Търговията с договори за разлика дава възможност за реализиране на резултат както при поскъпване на цената (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби) и тъй като се търгуват на марджин, могат да се сключват сделки, без да е необходимо да се заплаща цялата стойност на сделката.

Комисиони $0.05 на акция, без минимална комисиона
Спред От $0.01
Минимален обем за търговия 1 акция (1 лот)
Марджин изискване Започващо от 10%
Автоматично изпълнение Да
Насрещни позиции без марджин Да
Дълги/Къси позиции Да
Ограничения при стоп/лимит Не
Търговия с експертни системи Да, без ограничение
Цени в реално време Да, безплатно

 
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

СПОДЕЛЕТЕ: