Как да използваме правилно фундаменталния анализ?

фундаментален анализ

Когато погледнем графиката на някой финансов инструмент, първият въпрос, който всички си задаваме, е какви са причините за движенията на цената. Отговорът най-често се корени във фундаменталния анализ. Това е анализът, който изучава основните причините зад движенията на финансовите пазари и разбирането му е от съществено значение за успеха на всеки един пазарен участник.

Дори и да базираме решенията си за покупка или продажба основно на технически стратегии, разбиранията за фундаменталния анализ и ефектът, който оказва върху пазарите, със сигурност ще подобри цялостните ни разбирания за пазарите.

В рамките на тази статия ще разгледаме кои са най-важните неща, които пазарните участници трябва да следят, с оглед на това да взимат оптимално информирани решения при търговията посредством фундаментален анализ.

1. Пазарен контекст

Преди да разгледаме различните икономически индикатори по отделно, първо трябва да поговорим за пазарния контекст или по-известен като пазарен сентимент. Най-просто казано, това е събитието или събитията, които в момента оказват силно влияние върху пазарите и по-специално върху решенията за покупка или продажба на инвеститорите. Тук е важно да отбележим, че такива събития по никакъв начин не са длъжни да бъдат изцяло финансови или икономически.

Миналите няколко години бяха особени са финансовите пазарите. В САЩ през 2016 г. за президент беше избран Тръмп, а една от характерните черти за мандата му беше търговската война с Китай. Всички станахме свидетели на това как основните индекси, златото и петрола са способни да изтрият една немалка част от цената си само и единствено благодарение на пост в социалната мрежа от президента, свързан именно с търговската война. Пазарите по никакъв начин не се вълнуваха от икономическите показатели, текущото състояние на монетарната и парична политика и данните за трудовия пазар. Всички следяха с огромно внимание какво ще се случва с митата между държавите и дали няма да се стигане до евентуална сделка.

Паралелно с това, друго важно събитие оказваше силно влияние върху британските фондови и валутни пазари – Брекзит. Абсолютно всичко, свързано с напускането на Великобритания от Европейския съюз, създаваше паническа волатилност при паунда, като това го превърна в една от най-волатилните валути. За няколко години икономическите индикатори като инфлация, трудов пазар и БВП по никакъв начин не оказваха влияние при движението на валутата. Инвеститорите просто не гледаха натам. Интересът беше насочен към развръзката около самия Брекзит.

Миналата година пък видяхме какво се случи при всички класове инструменти заради глобалната пандемия. В рамките на няколко месеца пазарите загубиха каквато и да е връзка с реалността.

Затова е важно преди да се фокусираме върху реалния икономически фундамент, първо да разберем какво всъщност в момента оказва влияние върху пазара и какво влияе сега при взимането на решения за търговия или инвестиции от страна на пазарните участници. В моментите, когато световната политическа и икономическа ситуация е относително спокойна, пазарите започват да обръщат по естествен път внимание на основните икономически индикатори.

2. Основи на фундаменталния анализ

Открояват се няколко по-важни и ключови елемента на фундаменталния анализ, които централните банки следят отблизо, когато вземат решения, свързани с тяхната парична политика.

Лихвени проценти

Най-важният фактор, който оказва влияние при движението на валутите в дългосрочен план, са лихвените проценти. Бихме могли да кажем, че на практика лихвените проценти показват истинската инвестиционна стойност на валутата, т.е. каква е изгодата на инвеститора да държи парите си в долари, евро или турски лири.

Високата лихва е следствие от разрастваща се икономика и покачваща се инфлация, а от тук следва, че силните икономики ще имат скъпи валути на фона на други не толкова добре развити. Тук е важно да отбележим, че за трейдърите не е важен самият лихвен процент и неговите възможни корекции, а търгуването на потенциалната възможност за такива. Много преди официалното решение на една централна банка, пазарът вече е изконсумирал възможната промяна в монетарната политика. Целта на един трейдър на практика не е да търгува самото вдигане или сваляне на лихвата, а възможността за такова по време на периода, когато цената го изконсумира.

Важен елемент, свързан не само с лихвените проценти, а и като цяло с монетарната политика, са изявленията на централните банки. За да разберем какво е по-вероятно да направи банката в средносрочен план, трябва да следим изказванията на централните гуверньори, тъй като по този начин можем да разберем кои са приоритетите в момента пред институцията, както и какви икономически индикатори ще бъдат следени. На долната графика можем да видим какъв е ефектът от едно такова изявление на Фед при двойката EURUSD.

Инфлация

Инфлацията е един от най-важните икономически индикатори, който трябва да следим. Както казахме по-горе, един от основните фактори, спрямо които се определя лихвеният процент, е нивото на инфлацията. Целевите стойности на инфлация от основните централни банки по света е 2% на годишна база. Когато инфлацията започне да се покачва (особено с по-бързи темпове), централната банка трябва да урегулира този ръст, а това става посредством повишаване на лихвените проценти. И обратно – когато инфлацията е под 2%, с оглед на това да се стимулира икономиката и растежа, банката сваля лихвените проценти. Като целта е да се вкара допълнителна ликвидност, която да помогне на икономическия растеж.

Важните икономически индикатори, които мерят нивото на инфлацията, са CPI (индекс на потребителските цени) и PPI (индекс на производствените цени). Графиката по-долу показва какъв е ефектът върху цената при публикуването на данните за инфлацията в САЩ на 13.07.2021 при двойката EURUSD.

Трудов пазар

В САЩ всеки първи петък на месеца инвеститорите с огромно внимание проследяват публикуването на NFP доклада – новооткритите работни места в американската икономика извън селскостопанския сектор. Това е най-важният индикатор, свързан с трудовия пазар в най-голямата икономика в света и обикновено, когато има значителни разминавания спрямо очакваните стойности, е възможно да се наблюдава повишена пазарна волатилност.

Други важни индикатори, свързани с трудовия пазар, са Initial Jobless Claims (молбите за помощи на безработни) и Unemployment Rate (процентът на безработица).

Икономически растеж

Най-важните икономическите новини, които показват ръста на една икономика, са БВП (Брутен Вътрешен Продукт) и продажбите на дребно. Обикновено около тяхното публикуване се наблюдава повишена волатилност и като трейдъри трябва да знаем деня и часа на тяхното публикуване.

3. Как да използваме цялостно фундаменталния анализ?

Първият въпрос, на който трябва да си отговорим при работата с фундаменталния анализ, е какво в момента оказва влияние върху пазарите. Напълно възможно е в момента инвеститорите да се вълнуват от събития, много далечни от реалната икономическа ситуация и индикаторите, свързани с една икономика, да бъдат напълно незначителни в момента.

В случаите, когато обаче интересът на инвеститорите е прикован към потенциални изменения при паричната политика, икономическите индикатори са тези, които ни показват какво е по-вероятно да виждаме при движението на валутата в средносрочен план.

Търговия с валути

БенчМарк предлага търговия с основни, второстепенни и екзотични валутни двойки като EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD и още над 70 валутните двойки. Форекс търговията се предлага като договори за разлика (CFD) в платформата MetaTrader при тесен спред купува/продава, започващ от 0.1 пипса, без комисиони и цени в реално време.

Търговията с валутни двойки дава възможност за реализиране на резултат както при поскъпване на цената (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби) и тъй като валутите се търгуват на марджин, могат да се сключват сделки, без да е необходимо да се заплаща цялата им стойност.

Комисиона за търговия с валути Не
Спред От 0.1 пипса
Минимален обем за търговия 1 000 валутни единици (0.01 лот)
Марджин изискване Започващо от 0.25%
Автоматично изпълнение Да
Насрещни позиции без марджин Да
Дълги/Къси позиции Да
Ограничения при стоп/лимит Не
Търговия с експертни системи Да, без ограничение
Цени в реално време Да

 
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

СПОДЕЛЕТЕ: