Ливъридж и марджин за начинаещи – Как да ги използваме?

ливъридж марджин

Марджин и ливъридж са два термина, които често остават неразбрани от начинаещите трейдъри. Ключът за успеха при търговията на финансовите пазари е контролирането на риска, но то е възможно само когато използваме ефективно лостовия ефект.

Марджин търговия може да се използва на различни пазари, включително на валутния, стоковия, фючърсния, фондовия и криптопазара. А нейната цел е да осигури по-висока възвръщаемост на вложените средства, което прави този подход привлекателен както за трейдъри с по-голям капитал, така и за такива с по-малък.

Какво е марджин и ливъридж?

Всъщност тези два термина показват едно и също нещо, но по различен начин. Разликата е, че ливъриджът се представя като съотношение, а марджинът като процент. Именно това предизвиква объркване при повечето начинаещи, което не позволява тяхното пълно осмисляне и разбиране.

Ливъридж

Съотношението на ливъриджа се представя по следния начин:

1:5 1:10 1:30 1:100

Това съотношение ни показва колко единици можем да управляваме за всяка единица от нашия баланс на сметката. Или казано по друг начин, ако имаме баланс на сметката от $1 000 и ливъридж от 1:10, това означава, че можем да управляваме $10 000.

Защо можем да управляваме $10 000 при положение, че имаме само $1 000 в нашата сметка? Защото ливъриджът от 1:10 означава, че за всяка единица в сметката, можем да контролираме 10. Тъй като имаме $1 000 единици в сметката, всяка от които позволява да контролираме 10 други, то крайният резултат ще бъде $10 000.

От примера се вижда, че съотношението показва максималната сума, която можем да управляваме при определено ниво на ливъридж. Колко по-голям ливъридж имаме, толкова по-голяма сума можем да управляваме.

Най-лесният начин, по който може да открием максмалната сума, с която можем да търгуваме, е когато умножим средствата от нашата сметка с броя единици, които ливъриджът позволява да управляваме.

Ливъридж 1:5 1:10 1:30 1:100
Баланс $1 000 $1 000 $1 000 $1 000
Сума за търговия $5 000* $10 0000 $30 0000 $100 000

*1000х5=5000

Марджин

Процентът на марджина показва каква част от общата стойност на сделката трябва да осигурим със собствени средства. Ако нашият марджин е 10%, а общата стойност на сделката е $1 000, ние трябва да осигурим само $100 собствени средства от баланса на сметката, за да можем да отворим и да поддържаме тази позиция.

Когато умножим стойността на сделката по марджин процента – в този пример $1 000х10%, ще видим, че трябва да осигурим само $100, за да отворим позиция на стойност $1 000.

Откъде идват другите $900 тогава? Тази сума се осигурява от брокера.

Марджин процент 3.34% 5% 10% 20%
Стойност на сделката $1 000 $1 000 $1 000 $1 000
Марджин сума $33.40* $50 $100 $200

*1000*3.34%=33.40

Каква е връзката между ливъриджа и марджина?

Както беше споменато по-нагоре в текста, марджинът и ливъриджът показват едно и също нещо. Причината е, че всяко съотношение на ливъриджа отговаря на определен марджин процент. За да бъде намерен този процент, трябва да разделим съотношението на ливъриджа. След това умножаваме по 100 и намираме марджин процента. Например ливъридж от 1:10 отговаря на марджин от 10%.

Ливъридж 1:5 1:10 1:30 1:100
Марджин 20%* 10% 3.34% 1%

*1:5=0.2; 0.2х100=20%

Колкото по-голям ливъридж имаме, толкова по-малък ще бъде марджин процентът. И обратното, колкото по-малък ливъридж имаме, толкова по-голям ще бъде марджин процентът.

Каква е връзката с риска?

Съществува зависимост между употребата на лостовия ефект и риска в търговията на финансовите пазари. По-голямото натоварване на сметката води до по-голям риск, който може да има негативно влияние върху баланса, дори при по-малки ценови отклонения.

Много трейдъри не осъзнават, че сметката може да бъде натоварена не само от една по-голяма по размер позиция, но също така и от множество по-малки на обем сделки. Поради тази причина трябва да се следи внимателно и общата стойност на отворените позиции, тъй като търговията на марджин може значително да увеличи вашите печалби, но по същия начин може да увеличи и реализираните загуби. За повече информация излгедайте следващото видео.

Търговия на марджин

БенчМарк предлага търговия с различни инструменти при изключителни условия. Активите се предлагат като договори за разлика (CFD) в платформата MetaTrader при тесен спред купува/продава, без комисиони и цени в реално време.

Търговията с договори за разлика дава възможност за реализиране на резултат както при поскъпване на цената (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби) и тъй като се търгуват на марджин, могат да се сключват сделки, без да е необходимо да се заплаща цялата стойност на съответния инструмент.

Инструменти: Марджин изискване: Спред: Минимален обем:
Валути Започващо от 0.25% От 0.1 пипса 1 000 валутни единици (0.01 лот)
Акции Започващо от 10% От $0.01 1 акция (1 лот)
Ценни метали Започващо от 0.5% От $0.25 1 тройунция (1 лот)
Петрол Започващо от 1% От $0.04 10 барела (1 лот)
Криптовалути Започващо от 10% От $0.005 0.01 криптовалута (0.01 лот)
Борсови индекси Започващо от 0.5% От 0.5 пункта 0.1 индекса (0.1 лот)

Още по темата ливъридж

Валутен пазар – стратегия за търговия №1

Безплатно обучение „Стани успешен трейдър“

 
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

СПОДЕЛЕТЕ: