Обучения

Вземете предимство в света на финансовите пазари с безплатните обучения на БенчМарк. Научете основите в търговията, разберете как да анализирате и разчитате ценовите движения и как да подобрите търговската си стратегия.

Обучителен курс

Курсът е подходящ за хора без опит в търговията и анализа на финансовите пазари. Състои се от осем последователни и логически обвързани обучения. Чрез него ще придобиете задължителните базови знания за пазарите и умението да ги анализираме.

Виж повече

Семинари

Семинарите са самостоятелни обучения, които нямат логическа последователност помежду си и могат да бъдат посещавани избирателно. Определени семинари са подходящи за начинаещи, а други – за хора с известен опит. Темите застъпват както актуални въпроси, така и основни концепции в търговията на финансовите пазари.

Виж повече

Специални събития

Специалните събития се провеждат пред широки аудитории с различна степен на познания за финансовите пазари. Темите имат за цел да предизвикат дискусии по актуални въпроси.

Виж повече