Психология и дисциплина за трейдъри

Има много характеристики и умения, които се изискват от трейдърите за постигането на успехи на финансовите пазари. Способността за разбирането на основните икономически процеси и определянето на посоката на тренда са две ключови умения. Анализът и изграждането на стратегия за търговия също. Но нито едно от тях не е толкова важно, колкото способността да се сдържат емоциите и да се спазва дисциплина.

Липсата на дисциплина и капаните на човешката психология и емоции са една от най-често срещаните причини за неуспехите в трейдинга. Всъщност, като трейдъри не е толкова трудно да се преборим с тях. Важното е да знаем за какво да внимаваме и да сме способни да приемаме неуспехите и да се учим от грешките си.

Психология за трейдъри

Психологическият аспект, отнасящ се към търгуването, е от значителна важност. Трейдърите купуват и продават валути на форекс пазара, да търгуват с акции или други финансови инструменти като криптовалути например.  Често се налага да сключват сделки за много кратки периоди и това изисква бързи решения. За да постигнат тези цели, те се нуждаят от определена психическа подготовка. Също така, те се нуждаят и от дисциплина. Така могат да се придържат към вече изградените стратегии и да знаят кога да приключат своите позиции. По никакъв начин емоциите не трябва да взимат участие при взимане на решенията.

Разбиране на страха

Когато трейдърите получат лоши новини за някой финансов инструмент или за форекс пазара като цяло, е нормално да се уплашат. В резултат на това може да реагират пресилено, да се почувстват принудени да затворят позициите си и да се въздържат от поемането на всякакви следващи рискове. Ако направят това, те може да предотвратят определени загуби, но в същото време може да изпуснат своите шансове.

Трейдърите трябва да разбират какво е страхът: инстинкт, който се активира при поява на някакъв вид заплаха. Определянето на количеството на страха би могло да помогне. Също така трябва да помислят върху това, от което се страхуват и защо се страхуват от него.

Ако се замислят относно тези въпроси и разберат как могат инстинктивно да реагират и възприемат определени неща, трейдърите може да се опитат да идентифицират и изолират тези чувства. След това могат да се опитат да се съсредоточат върху премахването на емоционалния стрес. Разбира се, това не е лесно и може да се наложи да се упражняват, но е необходимо за доброто състояние на портфейла на всеки трейдър.

Алчността е най-големият враг

На Уол Стрийт стара поговорка гласи, че „прасетата ги колят“. Тя се отнася за алчните трейдъри, които задържат печелившите сделки прекалено дълго, опитвайки се да изсмучат и последната капка. Това може да се окаже катастрофално за позицията, тъй като никога не се знае, кога пазарът може да обърне рязко своята посока. Алчността не е лесна за преодоляване. Често тя е базирана върху инстинктът за постигане на още по-добри резултати, да вземем от пазара още малко и още малко. Трейдърът трябва да се научи да разпознава този инстинкт и да развие подходящ търговски план, водещ към рационални решения.  

Дисциплина за трейдъри

За да търгуват правилно и да не влизат в психологически и емоционални капани, трейдърите трябва да си създадат определени търговски правила. Те трябва да наложат правила по отношение на това кога да влизат и излизат от позициите си, основани върху тяхната толерантност към риска-печалбата. За да не зависят от емоциите си при взимане на решение, добра идея би било да се използват функциите за стоп поръчка и лимит поръчка. Добре е трейдърите да помислят и за определяне на лимити върху сумата, която са готови да спечелят или загубят в рамките на един ден. Ако целта е изпълнена, приключват позицията и прибират печалбата. Ако губят и достигнат предварително определения стоп, ще е разумно да излезнат от пазара, предотвратявайки по-нататъшни загуби. 

Трейдърите трябва да се образоват в тяхната сфера на интерес, колкото може по-добре. Ако е възможно да посещават семинари и обучения по темата. Също така, логично е да се предвиди  повече време за проучване и анализ. Това означава изучаването на графики, четенето на новини и макроикономически анализи. Трейдърите трябва да са подготвени щом започне търговската сесия. Знанието може да помогне да се преодолее страха. 

Експериментиране

Също така е важно трейдърите да останат гъвкави и да обмислят експериментиране с нови неща от време на време. Например, те могат да обмислят използването на опции за намаляване на риска или да поставят стоп поръчката на различни места. Един от най-добрите начини, чрез които един трейдър може да се научи е чрез експериментиране, разбира се в разумни граници. Това може да помогне за намаляване на влиянието от емоциите. 

И накрая, периодично трябва да се оценява ефективността. В допълнение към преглеждането на възвръщаемостта и индивидуалните си позиции, трейдърите трябва да преразглеждат начина, по който се подготвят за една търговска сесия. Тази периодична оценка може да помогне на трейдъра да поправи грешките си и така да подпомогне цялостната си възвръщаемост. 

Заключение

Въпреки че е важно за всички трейдъри да могат да разчитат графики и своя баланс, съществуват и психологически компоненти на търговията, които не бива да бъдат пренебрегвани. Упражняването на дисциплина и разработването на правила и планове за търговия са от решаващо значение за крайния успех.

СПОДЕЛЕТЕ: