Риск мениджмънт: Защо е толкова важен?

риск мениджмънт

11.10.2021

Основната причина, която проваля трейдърите в дългосрочен план, е неправилният риск мениджмънт. Всъщност, големият проблем е, че значителна част от пазарните участници изобщо не прилагат каквото и да е управление на риска, тъй като не осъзнават защо е толкова важно. Други отчитат рисковете в търговията, но често по неподходящ начин за тяхната стратегия и успеваемост.

Проблемът не е в трудното разбиране на риск мениджмънта като концепция, а поради неправилно разбиране на трейдинга като дейност. Това формира грешно разбиране за търговията, което рефлектира върху целия търговски план, включително и управлението на риска.

Какво представлява трейдингът?

Основната цел на един трейдър е да повиши баланса на своята сметка в дългосрочен план. За да бъде възможно обаче, трейдърът трябва да има стратегия. Всяка стратегия има определена успеваемост, която представлява съотношение между печелившите сделки и общия брой сключени сделки.

Това съотношение ни показва нещо много важно – няма всяка сделка да бъде успешна.

Какво всъщност е риск мениджмънт?

Риск мениджмънтът представлява управлението на риска в търговията, което е нужно, поради възможността за сключване на губеща сделка.

Възможността за сключване на губеща сделка се разбира от успеваемостта на стратегията, която ни осигурява нужната информация за риска, който можем да очакваме в търговията.

По-високата успеваемост на стратегията позволява по-голям риск, а по-ниската предполага по-малък риск на сделка.

Това означава, че основната цел на риск мениджмънта е да предпази нашия капитал, когато сключим губеща сделка, което ще се случи в даден момент, тъй като успеваемостта на стратегията го потвърждава. Т.е. успеваемостта показва, че няма всяка сделка да бъде печеливша.

Въпросът е „Какъв риск трябва да имаме на сделка?“. Рискът е максималната сума, която ние сме склонни да рискуваме на сделка и представлява процент от баланса на сметката.

Приетите нива на риск са между 1-3% на сделка, максимум 5% за по-агресивните трейдъри.

Какво води до липсата на риск мениджмънт?

Един от най-големите психологически капани за трейдърите е опитът да се избегнат губещите сделки, като това води до сключване на позиции, които нямат стопове за ограничаване на загубата. При този подход няма предварително зададен риск на сделка, поради което целият риск мениджмънт не е добър, ако изобщо има такъв.

Търговията на марджин по този начин предполага, че само една губеща сделка може да изтрие значително по-голяма част от баланса на сметката.

Освен това този подход насърчава толерирането на загубите и бързото прибиране на печалбите. Повечето трейдъри при този начин на търговия са склонни да държат големи загуби, докато позицията не излезе на „0“ или не отиде на малка печалба, но нямат същия толеранс към печалбите, които да бъдат оставени да се развиват. Печалбите се прибират бързо, а губещите позиции се оставят, за да не се затваря на загуба, но идва момент, в който цената не се връща до същите нива на отваряне на позицията, което води до реализиране на големи загуби.

Друга често допускана грешка е свързана с мисленето и представата, че финансовите пазари са място, на което човек може бързо да забогатее. Тази грешна представа води до натоварване на сметката и сключването на сделки с много по-големи обеми, отколкото депозитът предполага.

Какъв риск мениджмънт да използваме?

На първо място риск мениджмънтът трябва да отговаря на вашия толеранс към риска. Ако сте по-консервативни трейдъри, рискувайте по-малък процент на сделка.  По-високите проценти са подходящи за по-агресивни трейдъри.

Много е важно вашият риск мениджмънт да отговаря на успеваемостта на вашата стратегия. Дори да искате да бъдете по агресивни и да имате 3% риск на сделка, ако успеваемостта на вашата стратегия е 55% (в съотношение 1:1 печалба/загуба), този риск не е подходящ за тази стратегия при това ниво на успеваемост. Поради тази причина ще бъде по-добре да потърсите стратегия с по-висока успеваемост, която позволява по-висок риск на сделка.

Възможността да се придържате и да спазвате даден риск мениджмънт в дългосрочен план, е друг важен фактор, с който трябва да се съобразите.

Търговия с валути

БенчМарк предлага търговия с основни, второстепенни и екзотични валутни двойки като EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD и още над 70 валутните двойки. Форекс търговията се предлага като договори за разлика (CFD) в платформата MetaTrader при тесен спред купува/продава, започващ от 0.6 пипса, без комисиони и цени в реално време.

Търговията с валутни двойки дава възможност за реализиране на резултат както при поскъпване на цената (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби) и тъй като валутите се търгуват на марджин, могат да се сключват сделки, без да е необходимо да се заплаща цялата им стойност.

Комисиона за търговия с валути Не
Спред От 0.6 пипса
Минимален обем за търговия 1 000 валутни единици (0.01 лот)
Марджин изискване Започващо от 0.25%
Автоматично изпълнение Да
Насрещни позиции без марджин Да
Дълги/Къси позиции Да
Ограничения при стоп/лимит Не
Търговия с експертни системи Да, без ограничение
Цени в реално време Да

 
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

СПОДЕЛЕТЕ: