СТАНИ УСПЕШЕН ТРЕЙДЪР

Теми в курса Стани успешен трейдър

09.01.2023 г. – Лекция 1: Първи стъпки на форекс пазара

Лекция 1 ще Ви запознае с основите на търговията – термини, същност и параметри на валутния пазар. Темата е встъпителна. Ще бъдат представени различните класове инструменти с техните особености, като фокусът попада върху валутните пазари (т.нар. форекс пазар).

 

В Лекция 1 „Първи стъпки на форекс пазара“ ще научите:

 

 1. Какво представлява трейдингът
 2. Какво е форекс трейдър:
  • Купувачи (бикове)
  • Продавачи (мечки)
 3. Кой движи пазарите? Принцип на търговското поведение
 4. Цена – пазарна, цена на отваряне, цена на затваряне, спред
 5. Графично изобразяване на ценовото движение и периоди:
  • Линейна графика
  • Бар графика
  • Японски свещи
 6. Дълги и къси позиции (покупки и продажби)
 7. Марджин (лостов ефект)
 8. Видове поръчки:
  • Пазарни
  • Отложени
 9. Сключване на сделки в платформата на БенчМарк
 10. Дискусионен панел с въпроси и отговори

 

11.01.2023 г. – Практика

13.01.2023 г. – Лекция 2: Как да анализираме пазарните движения

Лекция 2 ще отговори на въпроса как техническия и фундаменталния анализ се използват в предвиждането на пазарните движения на форекс пазара. Ще се обърне внимание на това, как могат да се използват и двата анализа по лесен и достъпен начин за начинаещия трейдър. Ще се обърне внимание на ключови грешки, което ще Ви спести години неуспешни опити.

 

В Лекция 2 „Как да анализираме пазарните движения“ ще научите:

 

 1. Какво представлява анализът на финансов инструмент
 2. Различни подходи при анализиране и вземане на решения:
  • Технически
  • Фундаментален
  • Смесен
  • Често допускани грешки
 3. Фундаментален анализ:
  • Икономически показатели
  • Изявления
  • Геополитически фактори
 4. Технически анализ:
  • Движение на цената
  • Психологически и структурни нива на цената
  • Индикатори (математически модели)
  • Графични фигури
 5. Разликата между форекс трейдър и анализатор

Лекция 2 е подходяща за запознатите с материята от Лекция 1.

 

16.01.2023 г. – Лекция 3: Основни концепции на техническия анализ

Лекция 3 има за цел да покаже принципите и правилата при търсенето на подходящи пазарни трендове. Едно от най-големите предизвикателства за всеки форекс трейдър е да открива и разчита структурата на цената.

 

В Лекция 3 „Основни концепции на техническия анализ“ ще научите:

 

 1. Трендове:
  • Възходящи
  • Низходящи
  • Странични
 2. Структура на цената (базови правила):
  • Подкрепа
  • Съпротива
  • Хоризонтални
  • Диагонални
 3. Йерархична структура на цената

Лекция 3 е подходяща за запознатите с материята от Лекция 1 и 2.

 

18.01.2023 г. – Лекция 4: Фигурите като инструмент на анализа

Графичните фигури са друга основна част от инструментариума на всеки форекс трейдър. Тази лекция ще Ви запознае с някои изключения на ценовото движение и как можете да извличате полза от тях. Ще бъдат разгледани различни графични фигури, ще се изследва тяхното образуване и принципите, по които те се търгуват.

 

В Лекция 4 „Фигурите като инструмент на анализа“ ще научите:

 

 1. Същност на фигурите:
  • Колко финансов е форекс пазара
  • Фигурите като психологически модели
  • Фигурите като графични модели
 2. Групи фигури:
  • Тренд обръщащи
  • Тренд потвърждаващи
  • Визуални примери
 3. Дискусионен панел с въпроси и отговори

Лекция 4 е подходяща за запознатите с материята от Лекция 1, 2 и 3.

 

20.01.2023 г. – Лекция 5: Как да търгуваме ефективно на финансовите пазари

В лекция 5 ще се разгледат два типа дивергенции. На тяхна база ще бъде споделена търговска стратегия, изградена върху по-рядко срещани, но по-надеждни сигнали. Стратегията може да бъде използвана като основа, върху която лесно да прибавяте ваши сигнали за вход и изход. Също така, тази трейдър стратегия в голяма степен може да бъде автоматизирана като експертна система.

 

В Лекция 5 „Как да търгуваме ефективно на финансовите пазари“ ще научите:

 

 1. Технически индикатори:
  • Осцилатори
  • Трендови
  • Комбинации
 2. Стратегия за форекс търговия:
  • Изпреварващи сигнали
  • Параметри
  • Отваряне и затваряне на позиции
  • Управление на позиции
 3. Статистика:
  • Дисциплината във форекс търговията и капаните, които крие
  • Психология и трудности при изпълнението на стратегията

Лекция 5 е подходяща за запознатите с материята от Лекция 1, 2, 3 и 4.

 

23.01.2023 г. – Лекция 6: Търговия и анализ на ценовото движение

Лекция 6 разглежда основните типове формации от японски свещи, логиката зад тях и всичко това, подкрепено с примери от практиката.

 

В Лекция 6 „Търговия и анализ на ценовото движение“ ще научите:

 

 1. История и същност на японските свещи;
 2. Основни и второстепенни формации от свещи;
 3. Свещите в контекста на ценовото движение;
 4. Стратегии за търговия.

Лекция 6 е подходяща за запознатите с материята от Лекция 1, 2, 3, 4 и 5.

 

25.01.2023 г. – Лекция 7: Контролираният риск – ключът в търговията

Управлението на риска е може би най-силното оръжие на всеки форекс трейдър. Бързо променящите се пазарни условия и високата волатилност водят до рискове и намаляване на печалбите. Лекция 7 разглежда най-популярните подходи за управление на риска.

 

В Лекция 7 „Контролираният риск – ключът в търговията“ ще научите:

 

 1. 70% от търговията е управление на риска:
  • Разликата между стратегия и система
  • Не търсете универсална стратегия
 2. Управление на форекс позиции:
  • Преместване на стоп
  • Свиване на експозиция
 3. Съотношение печалба/загуба:
  • Съотношение 1:3
  • Съотношение 5:1
 4. Дискусионен панел с въпроси и отговори

Лекция 7 е подходяща за запознатите с материята от Лекция 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

 

Параметри на обучението

За кого е подходящ този курс?

Обучението Стани успешен трейдър е подходящо за всеки, който желае да научи и в последствие да прилага успешните принципи в търговията с валути (форекс), акции, борсови индекси, злато, петрол и други финансови инструменти.

 

Кога започва обучението?

Първата тема от този форекс курс ще се проведе на 09.01.2023 г., а последната – на 25.01.2023 г. Изберете удобен за Вас час от регистрационната форма.

 

Каква е продължителността?

Обучението Стани успешен трейдър се състои от осем теми. Продължителността на всяка от темите е около 60 минути, като са предвидени и допълнителни 15 минути за сесия с въпроси и отговори.

 

Къде се провежда?

Обучението се провежда на живо и изцяло онлайн.

 

Колко ще ми струва?

Обучението Стани успешен трейдър е напълно безплатно.

 

Кои са лекторите?

Изявени трейдъри и анализатори с дългогодишен опит на форекс пазарите.

Обучителният курс е модул от продукта „Безплатно обучение за търговия на финансовите пазари", включващ също демо сметка, семинари, състезания, консултации, обучителни материали, електронни книги и друга информация с образователна цел. Чрез записване за обучителния курс се регистрирате за продукта и ще получавате информация за всички негови модули по имейл и/или телефон въз основа на легитимния интерес за повишаване на знанията и уменията ви, с оглед възможността да станете реален клиент. Използването на продукта не е обвързано със задължение за откриване на реална сметка или закупуване на инвестиционна услуга. Запознайте се с политиката ни за поверителност.