С каква сума да започнем трейдинг на финансовите пазари?

трейдинг

Един от най-важните въпроси, които си задава всеки начинаещ трейдър, е каква първоначална сума да вложи в трейдинг с реални средства. Точен отговор на този въпрос няма, защото всичко зависи от индивидуалността на отделния участник на финансовите пазари, неговите цели и финансови възможности.

Все пак, размерът на сумата трябва да отговаря на нашата комфортна зона – тази в която се чувстваме добре емоционално. За да постигаме максимални резултати и да сведем психологическото натоварване до минимум е важно да се чувстваме комфортно докато търгуваме.

В следващите редове ще разгледаме някои важни фактори при определяне на размера на средствата за трейдинг.

Доколко е полезна търговията с демо сметка?

Демо сметките безспорно имат своята полезност за начинаещите трейдъри, дори и за тези с по-голям опит на финансовите пазари. Трябва да се има предвид обаче, че прекомерната търговия с виртуални средства може да има и негативен ефект.

Една от основните идеи на демо сметката е да осигури реални пазарни условия за начинаещи трейдъри, в които те не са застрашени от загуба на истински пари. Проблемът е, че повечето начинаещи трейдъри се задържат твърде дълго в демо търговията, което отключва негативния ефект на демо сметките.

Подсъзнателно всеки знае, че това са виртуални пари и всяка сключена сделка отдалечава начинаещите от условията в реалната търговия заради психологическия елемент. А много често, психологията в търговията може да направи разликата.

Стига се до момент, в който търговията започва да наподобява компютърна игра. При добри резултати има опасност за формиране на погрешна увереност при начинаещите. Тази увереност води до сериозно разминаване между очакваните и постигнатите резултати, когато се премине към трейдинг с реални средства.

Защо се получава този ефект?

В търговията с виртуални пари липсват емоциите, дисциплината, нагласата и преценката на пазара, които са неизменна част от търговията с реални средства. Без значение колко сериозно подхожда човек към демо търговията, няма как да усети предизвикателствата на реалния трейдинг. Подсъзнателно всеки знае, че това е демо сметка и при нейното зануляване е нужна една минута, за да бъде отворена нова.

Как се преодолява този проблем?

Логичният отговор е да не се прекалява с търговията на демо сметки. Отварянето на реална сметка с обучителна цел, в която се прави малък депозит за търговия, е най-доброто решение.

В БенчМарк няма минимум за откриване на реална сметка. Затова е по-добре да се търгува с малък депозит от 100 валутни единици и минимални обеми, отколкото да се търгува в демо сметка с виртуални 10 000 валутни единици.

Дори при толкова малък депозит в реална сметка, цялостното поведение и подход към сключване на сделките се променя, тъй като е на лице рискът от загуба на реални средства.

Само по този начин могат да се усетят и овладеят емоциите при трейдинга. Така се изгражда нужната дисциплина, правилната нагласа и адекватна преценка, свързана с риск мениджмънта и подбора на сделки.

Какви резултати може да очаквате от трейдинг на финансовите пазари?

Преди всичко трябва да се очакват реалистични резултати. Трейдърите са маратонци, а не спринтьори. Целта на всеки трейдър е да повиши баланса на сметката в дългосрочен план. Трейдърите ги интересува процентната възвръщаемост на вложените средства, а не тяхната абсолютната стойност.

Не е реалистично да се очаква, че с вложени 1000 валутни единици е възможно да се спечели същата сума на месечна база в дългосрочен план, т.е. 100% възвръщаемост на месец. Подобни проценти на възвръщаемост изискват поемане на огромни рискове.

С поемането на по-голям риск и голяма доза късмет могат да се реализират високи проценти на възвръщаемост само в краткосрочен план. Дългосрочно, това води винаги до негативни резултати.

Причината е, че рискът и доходността са правопропорционални. Това в означава, че за да бъде реализирана по-голяма възвръщаемост при трейдинг, трябва да се поеме и по-голям риск на сделка.

Нека да разгледаме пример с възвръщаемост от 5% на месечна база. На графиката е изобразена сложна лихва при 5% месечна възвръщаемост. Първоначалната стойност на депозита е 1000 валутни единици.

трейдинг""

От графиката се вижда, че балансът на сметката се увеличава от 1000 до 1796 валутни единици за една година. Това представлява годишна възвръщаемост от 79.6%.

1796-1000=796
796:1000=0.796
0.796×100=79.6%

Търговията на финансовите пазари включва риск от загуба на пари и не гарантира никакви сигурни, а дори и положителни резултати. Крайният резултат може да бъде както положителен, така и отрицателен. Нека разгледаме пример с различни възвръщаемости на месечна база и тяхното влияние върху баланса на сметката за една година. Първоначалният депозит отново е 1000 валутни единици, а месечните възвръщаемости са 2%, 4% и -5%.

Възвръщаемост на месец Баланс на сметката след една година
2% 1268
4% 1601
-5% 557

И все пак, с колко да започна?

При трейдинга с реални средства винаги има риск от загуба. Затова, ако все пак трябва да дадем универсален отговор на въпроса, може да кажем, че добрата първоначална сума е тази, която може да си позволим да загубим.

Още по темата трейдинг

Какво е трейдър? – 4 съвета за начинаещи трейдъри

Forex търговия за начинаещи – Как се търгува forex онлайн?

Какво е биткойн и как се търгува?

Безплатно трейдинг обучение

Ако тази статия запали интереса ви, вероятно ще искате да продължите и малко по-нататък. БенчМарк организира напълно безплатен обучителен курс на тема валутни пазари и форекс търговия. Заповядайте, местата са ограничени.

Тестова трейдинг сметка

Сметката е напълно безплатна и е заредена с виртуални $10 000. С нея можете да се учите, да сключвате сделки и да трупате опит. Не забравяйте, че при търговията с виртуални пари липсват емоциите, дисциплината, нагласата и преценката на пазара, които са неизменна част от търговията с реални средства.

 
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

СПОДЕЛЕТЕ: