Форекс или акции: Какво да търгуваме?

форекс или акции

Финансовите пазари предоставят голям избор и множество възможности на трейдърите, но всеки пазар има своя специфичност, която трябва да бъде взета предвид.

Успехът за пазарните участници изисква разбиране на особеностите при търговията с различни активи, за да бъде възможно прилагането на подходящи стратегии и правилен риск мениджмънт.

Търговията с валути и акции е сред най-популярните и предпочитани на финансовите пазари, поради което повечето трейдъри се насочват към тези инструменти.

1. Движение на валутите и акциите

Основните сили зад движението на цените са търсенето и предлагането, които обаче са повлияни от различни фактори.

Най-голямо влияние върху движението на валутите имат действията на централната банка и състоянието на националната и световната икономика.

Различни икономически показатели ни дават яснота за икономическия растеж в една страна и състоянието на икономиката. Такива показатели са лихвените проценти, инфлацията, безработицата и БВП.

Състоянието на световната икономика може да предизвика движение на капитал от едни валути към други. При наличие на несигурност, пазарните участници предпочитат валути-убежище, като щатския долар, японската йена и швейцарския франк.

Действията на централната банка също има голямо влияние върху движението на дадена валута. Валутите регистрират поскъпване, когато инвеститорите имат доверие в действията на централната банка, както и обратното, поевтиняват при липса на доверие в политиката на банката.

Върху цените на акциите, освен посочените за валутите, допълнително влияние оказват и финансовите отчети на компанията, секторът и информация свързана с компанията, която може да бъде както положителна, така и отрицателна.

Друга доста важна разлика са дългосрочните движения при двата инструмента. Дългосрочните движения при акциите обикновено са възходящи, особено при компании, които са утвърдени в сектора си. На долната графика можем да видим движението на индекса S&P 500, който включва 500-те най-големи американски компании.

Дългосрочните движения при валутните двойки се характеризират с колебливост и обикновено рядко се формират дългосрочни трендове, което може да видим от графиката на EURUSD.

2. Видове търговия

Валутите и акциите позволяват различни видове търговия, но ефективността при ценните книжа е по-голяма, когато става въпрос за много кратки или дългосрочни периоди.

Скалпирането е подходяща и по-успешна стратегия при търговията с високоликвидни акции. Възможно е да се скалпират и валутни двойки, но ценните книжа осигуряват някои предимства. Такива са котировките от ниво 2 и реалните обеми, поради което скалпирането с акции е по-ефективно от това с валути.

Другата крайност – инвестирането, също е много по-успешно при акциите. Вече беше посочено, че дългосрочните движения при акциите са възходящи, а при валутите са колебливи. Това е основната причина, поради която дългосрочните инвестиции във валути не могат да бъдат добра алтернатива и не носят висока възвръщаемост в дългосрочен план.

Поради по-дългия време период при позиционната търговия, този стил също има по-висока ефективност при ценните книжа, тъй като обикновено средният период на сделката обхваща около 5 години. Ако фундаментът го позволява, подобни сделки могат да бъдат сключвани и на валутните пазари. Добър пример е следващата графика, която показва движението на щатския долар спрямо турската лира през последните години.

Дневната и суинг търговията, както и техните разновидности, при които сделките са краткосрочни (но не скалпиране) и средносрочни, са по-подходящи при валутната търговия, тъй като колебливостта в цените на валутните пазари е по-голяма, което осигурява повече възможности и в двете посоки.

3. Предимства и недостатъци

Форекс пазарът работи 24 часа 5 дена в седмицата, което осигурява повече възможности на трейдърите за сключване на сделки. Причината за това работно време е, че валутният пазар е децентрализиран. Това означава, че няма конкретно място на което се обменят валутите на страните.

Борсите, на които се търгуват акциите на компаниите, имат определено работно време, поради което времевият прозорец за сключване на сделки е по-малък. Ако вземем като пример Ню Йоркската фондова борса, то нейното работно време е всеки делничен ден от 16:30 ч. българско време до 23:00 ч.

Гаповете, които представляват разминаване между цената на затваряне и цената на отваряне, са друга причина, която прави форекс търговията по-привлекателна за трейдърите. Тъй като форекс е най-ликвидният пазар и работи 24 часа 5 дена в седмицата, то гаповете се получават много по-рядко и техните размери в повечето случаи са малки. Обикновено при валутната търговия е възможно да настъпи гап между петък и понеделник, като основните причини са политически изказвания, както и решения и доклади от икономически форуми.

Гаповете при акциите са далеч по-големи и се случват при почти всяко отваряне на борсата, т.е. почти всеки ден. Това значително увелича риска в търговията с акции, тъй като при наличието на важни новини за някоя компания, е възможно цената да отвори с голяма разлика спрямо цената на затваряне от предходната сесия. Пример за гаповете при акциите можем да видим на следващата графика, която показва движението на Apple.

Други предимства и недостатъци са свързани с различните стилове на търговия, които бяха обяснени в предходната точна. Ако трябва да ги обобщим, то скалпирането, позиционната търговия и дългосрочно инвестиране са по-подходящи за акциите. Дневната търговия, суинг сделките, както и техните разновидности могат да се прилагат както на фондовите пазари, така и на валутните, но валутният пазар предлага повече възможности поради по-голямата колебливост на цените. Позиционната търговия в редки случаи също може да бъде подходяща и на форекс пазара, но само ако сделките бъдат подкрепени от фундамента.

4. Акции или Форекс?

Изборът между търговия с акции и валути зависи както от предпочитанията на всеки трейдър, така и от неговите цели. Повечето трейдъри не се ограничават само с единия клас активи, тъй като добри възможности могат да се намерят както на валутните, така и на фондовите пазари.

Между двата класа активи има някои съществени разлики, свързани с техните пазари, които трябва да бъдат отчитани, за да бъде възможно прилагането на подходяща стратегия и правилен риск мениджмънт.

Търговия с валути и акции

БенчМарк предлага търговия с повече от 70 валутни двойка и над 100 акции от САЩ и Европа. Инструментите се предлагат като договори за разлика (CFD) в платформата MetaTrader при тесен спред купува/продава и цени в реално време.

Търговията с валутни двойка и акции дава възможност за реализиране на резултат както при поскъпване на цената (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби) и тъй като се търгуват на марджин, могат да се сключват сделки, без да е необходимо да се заплаща цялата им стойност.

Комисиони за търговия с валути Не
Комисиони за търговия с акции $0.05 на акция, без минимална комисиона
Спред От 0.01 пипса (валути), от $0.01 (акции)
Минимален обем за търговия 1 000 валутни единици (0.01 лот), 1 акция (1 лот)
Марджин изискване Започващо от 0.25% (валути), започващо от 10% (акции)
Автоматично изпълнение Да
Насрещни позиции без марджин Да
Дълги/Къси позиции Да
Ограничения при стоп/лимит Не
Търговия с експертни системи Да, без ограничение
Цени в реално време Да

 
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

СПОДЕЛЕТЕ: