Как да търгуваме пробивите? 3 лесни форекс стратегии

Форекс стратегии

Едни от най-популярните и работещи технически форекс стратегии, са тези, които включват пробиви на подкрепи и съпротиви. Успеваемостта на пробивите може да се повиши, когато се търгуват по посоката на тренда, добавят се индикатори или се търгуват в контекста на ценовата структура, при която са възникнали.

Тези стратегии могат да бъдат разделени на три големи групи. Едната група включва използването на технически индикатори, втората се фокусира върху използването на структурните нива при движение на цената, а третата включва както индикатори, така и структурните нива.

Форекс стратегии с пробиви

Има различни видове стратегии за търговия, които включват пробиви. Както при повечето технически стратегии, тези по посоката на тренда имат потенциал за по-висока успеваемост, поради което ще акцентираме върху тях.

Голяма част от трейдърите сключват сделка веднага след като бъде регистриран пробив. Това значително понижава вероятността за успешна сделка, тъй като пазарът често регистрира фалшиви пробиви. Трите форекс стратегии, изложени в следващите редове, показват по-ефективен начин за търговията на пробиви.

Успешен тест на пробито ниво

Търгуването на тази стратегия изисква цената на инструмента да се намира в тренд и да регистрира пробив на подкрепа или съпротива. Сделката се сключва, след като бъде изчакан успешен тест на техническото ниво.

Графика 1

На графика 1 виждаме, че валутната двойка се намира в низходящ тренд. Цената регистрира пробив на диагонална подкрепа, който е последван от успешен тест на техническото ниво. Моментът за вход е при теста на нивото, като допълнителен сигнал, който да подскаже, че тестът ще бъде успешен, е желателен, тъй като това повишава вероятността за успешна сделка. Стопът се слага над или под локалния максимум/минимум.

Графика 2

Графика 2 показва, че тази стратегия може да се търгува и при пробиви на хоризонтални нива на подкрепа и съпротива, като логиката е същата. В сделка се влиза след успешен тест на пробитото ниво, пробивът е по посоката на тренда, а стопът се слага под локалния минимум при възходящ тренд и над локалния максимум при низходящ.

Затвърждаване на възходящо/низходящо движение

Следващата  стратегия е подобна на предходната, но с тази разлика, че трейдърът трябва да изчака цената да потвърди низходящото/възходящото движение. Преди да бъде регистриран пробив, цената трябва да бъде във възходящ или низходящ тренд, а пробивът да бъде по посоката на тренда.

Графика 3

След като бъде регистриран пробив на подкрепа или съпротива, трябва да бъде изчакан тест на техническото ниво, който да бъде последван от низходящо (възходящо) движение, което да пробие предходния локален минимум (максимум). Пробивът на предходния локален минимум (максимум) затвърждава низходящото (възходящото) движение и повишава вероятността за сключване на успешна сделка.

Цената регистрира пробив на графика 3, който е последван от тест на нивото в точка 1. Когато бъде регистриран пробив на предходния локален минимум в точка 2 (зелената линия), трейдърът влиза в сделка, а стопът се слага над локалния максимум при точка 1.

Графика 4

Тази стратегия може да се търгува и при хоризонтални пробиви, като логиката е напълно същата. Ситуацията може да се види на графика 4, на която цената регистрира пробив, който е последван от успешен тест в точка 1. След теста цената успява да регистрира пробив над предходния локален максимум (зелената линия) в точка 2. Това е моментът, в който трейдърът трябва да сключи сделка, а стопът се поставя под локалния минимум при точка 1.

Сигнал от осцилатор след пробив

Стратегията включва комбинация между пробив на подкрепа/съпротива и сигнал от осцилатора RSI. Цената отново трябва да се намира в тренд, а пробивът да бъде по посоката на тренда.

Графика 5

След като бъде регистриран пробив на нивото, трябва да се изчака цената да се върне и да тества нивото – тази ситуация може да се види на графика 5. Осцилаторът трябва да даде сигнал, че пазарът е свръхкупен/свръхпродаден, докато цената тества пробитото ниво. Сигналите от осцилатора трябва да са по посоката на тренда, което означава, че в низходящ тренд се следят сигналите от зоната на свръхкупеност, а в низходящ тренд се следят сигналите от зоната на свръхпродаденост. В сделка се влиза, когато осцилаторът пробие нивото 70 отгоре-надолу или 30 отдолу-нагоре (за RSI), а стопът се поставя над предходния локален максимум/минимум.

Графика 6

По същия начин се търгуват и пробивите на хоризонталните нива на подкрепа и съпротива при тази стратегия, като пример може да бъде видян на графика 6. Първо трябва да бъде регистриран пробив по посоката на тренда, който да бъде последван от тест на пробитото ниво. По време на теста осцилаторът трябва да даде сигнал, че пазарът е свръхкупен или продаден – в зависимост дали трендът е възходящ или низходящ.

Избор на стратегия

Изборът на форекс стратегия зависи от вижданията и разбиранията на трейдъра за движенията на финансовите пазари. Няма универсална стратегия, която да е подходяща за всеки трейдър, поради което трябва да бъде направен бек тест на нейната успеваемост. Форекс стратегиите, свързани с пробиви на нива на подкрепа и съпротива са предпочитани от много трейдъри, тъй като са сравнително лесни за разбиране и прилагане, но също така имат и добра ефективност, когато бъдат добавени допълнителни критерии, които да повишат тяхната успеваемост.

Търговия с валути

БенчМарк предлага търговия с основни, второстепенни и екзотични валутни двойки като EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD и още над 70 валутните двойки. Форекс търговията се предлага като договори за разлика (CFD) в платформата MetaTrader при тесен спред купува/продава, започващ от 0.6 пипса, без комисиони и цени в реално време.

Търговията с валутни двойки дава възможност за реализиране на резултат както при поскъпване на цената (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби) и тъй като валутите се търгуват на марджин, могат да се сключват сделки, без да е необходимо да се заплаща цялата им стойност.

Комисиона за търговия с валути Не
Спред От 0.6 пипса
Минимален обем за търговия 1 000 валутни единици (0.01 лот)
Марджин изискване Започващо от 0.25%
Автоматично изпълнение Да
Насрещни позиции без марджин Да
Дълги/Къси позиции Да
Ограничения при стоп/лимит Не
Търговия с експертни системи Да, без ограничение
Цени в реално време Да

Още за форекс стратегии:

Форекс стратегии – Как да изберем най-добрата?

Какво е технически анализ? – Ръководство за начинаещи трейдъри

 
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

СПОДЕЛЕТЕ: