Ценни книжа: Защо да започнете да инвестирате веднага?

търговия с ценни книжа

Инвестирането в ценни книжа е класически избор за защита от инфлация и увеличаване на капитала и спестяванията. Основната причина повечето хора да инвестират в ценни книжа е потенциално по-високата доходност в сравнение с банкови депозити, злато или имоти.

Средната възвръщаемост от ценни книжа като щатските акции например е около 10% на година от 1926 г. насам. При американските държавните облигации, които са друг клас ценни книжа, дългосрочната доходност е около 5% – 6% за същия период.

По-надолу в тази статия ще разгледаме какво представляват ценните книжа, какви са предимствата и рисковете от инвестирането и защо да започнете да инвестирате веднага.

Какво са ценни книжа?

Най-кратко казано, ценните книжа са заменими финансови инструменти, които могат да се прехвърлят и имат финансова стойност. Най-често под ценни книжа се има предвид акции и облигации, но ценните книжа могат да включват и някои други инструменти като фючърси, опции и договори за разлика.

Видове ценни книжа

Можем да разделим ценните книжа в следните 4 основни групи:

Капиталови ценни книжа

В тази група ценни книжа попадат акциите. Чрез издаване на акции публичните дружества събират капитал от инвеститорите. По този начин дружествата получават пари да развиват бизнеса си, а инвеститорите стават собственици на част от компанията.

Акциите генерират печалба за инвеститорите по два начина. Първият е когато цената на акцията поскъпва и инвеститорът има възможност да продаде акциите си на по-висока цена. Вторият е когато компанията разпредели натрупаните печалби, изплащайки дивиденти на акционерите.

На Графика №1 от сайта macrotrends може да се види поскъпването на най-големите 500 американски компании, които влизат в състава на борсовия индекс S&P 500 за периода от 1926 г. насам.

историческа цена sp500

Дългови ценни книжа

В групата на дълговите ценни книжа попадат облигациите. Чрез издаване на облигации държавите и отделните дружества набират капитал от инвеститорите под формата на дълг. Впоследствие парите се изплащат обратно на инвеститорите плюс лихва. Затова облигациите приличат много на банковия депозит.

Облигациите са нискорискови ценни книжа и са с по-малка потенциална доходност в сравнение с акциите.

На Графика №2 от сайта macrotrends може да се види годишната доходност за последните над 50 години на десетгодишните държавни облигации на САЩ.

доходност ценни книжа облигации

Хибридни ценни книжа

Хибридните ценни книжа съчетават характеристиките на капиталовите и на дълговите ценни книжа. Пример за хибридни ценни книжа са привилегированите акции. Те дават право на притежателите си да получават дивиденти преди тези с обикновените акционери. Понякога дивидентът при тях може да е фиксиран.

Деривативни ценни книжа

Дериватите са финансови инструменти, чиято цена зависи от стойността на даден базов актив. Деривативни ценни книжа са договорите за разлика (CFD), опциите и фючърсите.

Предимства на инвестициите в ценни книжа

Ценните книжа не поскъпват постоянно. При акциите например на всеки 10 години се падат три години на спад. Някои спадове могат да са драматично големи. Но ако можете да управлявате страха си, акциите имат потенциал за значително по-висока възвръщаемост в дългосрочен план в сравнение с други инвестиционни възможности.

Потенциал за по-висока възвръщаемост

Основната причина повечето хора да инвестират в ценни книжа е по-високата потенциална възвръщаемост. Както казахме в началото, средната възвръщаемост при американските акции е около 10% годишно от 1926 г. насам. При дългосрочните държавни облигации доходността е от 5% до 6% годишно през същия период.

Защита от инфлация

Възвръщаемостта при акциите често изпреварва темпа на инфлация. Например, дългосрочният процент на инфлация е около 3.1% годишно от 1913 г. насам, а при акциите имаме двуцифрена годишна възвръщаемост.

Регулярен доход

Много компании изплащат част от печалбите си под формата на дивиденти на своите инвеститори. При облигациите също имаме регулярен доход под формата на лихва.

Ликвидност

Акциите се търгуват на големи борси, което улеснява купуването и продаването им. Това ги прави по-ликвидна инвестиция в сравнение с недвижими имоти, които не могат да се продадат толкова бързо.

Разпределяне на риска

Ценните книжа могат да помогнат за диверсификацията на Вашия инвестиционен портфейл, който може да включва също недвижими имоти, банкови депозити, криптовалута. По този начин намалявате общия Ви рисков профил, като същевременно имате потенциал за подобряване на възвръщаемостта.

Рискове при инвестициите в ценни книжа

Дотук разгледахме предимствата, но инвестициите в ценни книжа имат и своите рискове. Средно, пазарът на акции се понижава с 10% от най-високата си стойност на всеки 11 месеца, с 20% на всеки четири години и с над 30% поне веднъж на десетилетие.

Поради тази нестабилност, инвестирането в акции не е за всеки. Ето няколко причини, поради които може да не искате да инвестирате:

    • Не можете да приемете мисълта за 10% (или повече) спад на Вашата инвестиция;

 

    • Смятате, че през следващите 3-5 години парите ще Ви трябват за първоначална вноска за имот или друга голяма планирана покупка;

 

    • Вие сте пенсионер или пред пенсия и затова се нуждаете повече от фиксиран доход, отколкото от потенциал за поскъпване на капитала, предлаган от акциите;

 

    • Имате много дългове с високи лихвени проценти. Изплащането на тези дългове често може да доведе до по-висока възвръщаемост от закупуването на ценни книжа;

 

  • Все още нямате заделен паричен фонд за непредвидени разходи от поне 3 работни заплати.

Защо да започнете веднага?

Въпреки че има някои основателни причини да не купувате ценни книжа, потенциалът за повишаване надвишава риска за повечето хора. Затова почти винаги е добра идея да се инвестира в акции, дори когато пазарът е най-висок за всички времена.

Проучванията показват, че това, което е по-важно от правилния момент за инвестиране, е времето, прекарано от инвеститора на пазара. Тоест, търпението е по-силно оръжие на финансовите пазари от избора на най-точен момент за покупка.

Хората, които имат пари, от които няма да се нуждаят за период от няколко години, трябва да обмислят възможността за инвестиции в ценни книжа. Изчакването е по-вероятно да има отрицателно въздействие върху тези пари. Ето защо най-доброто време за инвестиции почти винаги е точно сега.

Къде да инвестирате 1000 лв. сега?

За да имате достъп до търговия с ценни книжа, Ви трябва лицензиран инвестиционен посредник, който осигурява достъп до борсата. БенчМарк Финанс е водещ инвестиционен посредник на българския пазар, лицензиран от Комисия за финансов надзор от 2003 г. В БенчМарк може да търгувате при минимални разходи и при най-конкурентни условия на пазара.

1. Използвайте платформата BG Trader на БенчМарк за търговия с над 400 акции и облигации на Българска фондова борса и над 200 акции на световни компании, борсово търгувани фондове (ETF) и фондове върху криптовалути. Отворете безплатна демо сметка, с която да се учите да инвестирате с виртуални пари.

>> Отворете демо сметка в BG Trader

2. Или изберете платформата MetaTrader на БенчМарк, ако искате да търгувате с деривативни ценни книжа, като валути, злато, петрол, борсови индекси. Отворете безплатна демо сметка, с която да се учите да инвестирате с виртуални пари. 

>> Отворете демо сметка в MetaTrader

3. Гледайте видео анализи с най-важното от света на финансовите пазари в канала на БенчМарк в YouTube.

БенчМарк ще Ви консултира безплатно за инвестирането в ценни книжа. Може да ни потърсите денонощно (от понеделник до петък) на телефон 02 962 57 95, за да отговорим на всички Ваши въпроси и да намерим заедно най-добрия вариант за Вашите инвестиции.

 
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

СПОДЕЛЕТЕ: