Дивергенции: По-ефективните сигнали от осцилаторите

форекс търговия

Дивергенциите представляват по-високоефективни сигнали от осцилаторите, които имат за цел да ни подскажат бъдещата посока на цената. Този стил на търговия е предпочитан от много трейдъри, тъй като има потенциал да осигури по-висока успеваемост от класическите зони на свръхкупеност и продаденост.

Дивергенцията се разделя на два вида – нормална и скрита. Нормалната дивергенция дава сигнал за възможно обръщане на тренда, а скритата дивергенция сигнализира, че е възможно продължаване.

Какво представлява дивергенцията?

Дивергенцията представлява разминаване между движението на цената и движението на осцилатора. Това разминаване се мери през локалните максимуми и минимуми – в зависимост дали се търси нормална или скрита дивергенция.

Нормална дивергенция

Нормалната дивергенция ни дава сигнал, че е възможно да настъпи обръщане на тренда. Във възходящ тренд се мери през локалните максимуми, а в низходящ тренд се мери през локалните минимуми.

Нормална дивергенция във възходящ тренд

В оранжевите точки виждаме, че цената и осцилаторът правят поредица от по-високи локални максимуми*. В синята точка обаче, цената прави по-висок локален максимум, а осцилаторът прави по-нисък. Това представлява нормалната дивергенция във възходящ тренд, която ни дава сигнал за обръщане на тренда.

*Локален максимум – най-високата точка на графиката към даден момент, в която цената е обърнала посоката на движение.

Нормална дивергенция във възходящ тренд при EUSTX50

Нормална дивергенция в низходящ тренд

Цената и осцилаторът правят поредица от по-ниски локални минимуми*, което може да го видим в оранжевите точки. В синята точка обаче виждаме, че цената прави по-нисък локален минимум, а осцилаторът прави по-висок локален минимум. Това представлява нормалната дивергенция в низходящ тренд, която ни дава сигнал, че е възможно да настъпи възходящо движение.

*Локален минимум – най-ниската точка на графиката към даден момент, в която цената е обърнала посоката на движение.

Нормална дивергенция в низходящ тренд при AUDJPY

Скрита дивергенция

Скритата дивергенция ни дава сигнал, че е възможно да настъпи продължаване на тренда. Във възходящ тренд се мери през локалните минимуми, а в низходящ тренд се мери през локалните максимуми.

Скрита дивергенция във възходящ тренд

В оранжевите точки виждаме, че цената и осцилаторът правят поредица от по-високи локални минимуми. В синята точка обаче, цената прави по-висок локален минимум, а осцилаторът прави по-нисък. Това представлява скритата дивергенция във възходящ тренд, която ни дава сигнал, че е възможно продължаване на тренда.

Скрита дивергенция във възходящ тренд при GBPCHF

Скрита дивергенция в низходящ тренд

В примера виждаме, че цената и осцилаторът регистрират поредица от по-ниски локални максимуми в оранжевите точки. В синята точка обаче, цената регистрира по-нисък локален максимум, а осцилаторът отчита по-висок локален максимум. Точно това представлява скритата дивергенция в низходящ тренд, която ни дава сигнал, че е възможно да последва продължаване на тренда.

Скрита дивергенция в низходящ тренд при NZDCAD

Какво трябва да знаем за дивергенциите?

Открояват се няколко по-важни неща, свързани с дивергенциите, които всеки трейдър трябва да има предвид.

• Скритата дивергенция има потенциал да осигури по-висока успеваемост от нормалната. Причината е, че дава сигнали, които са по посоката на тренда.

• Дивергенцията ни дава сигнал, че е възможно да настъпи някакво движение, но не и кога се очаква да започне това движение. Поради тази причина е желателно да се използват допълнителни сигнали за вход, когато се търгуват дивергенции.

• Дивергенцията не дава сигнал колко голямо движение е възможно да настъпи – това означава, че са нужни допълнителни критерии за изход от сделката.

Търговия с валути

БенчМарк предлага търговия с основни, второстепенни и екзотични валутни двойки като EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD и още над 70 валутните двойки. Форекс търговията се предлага като договори за разлика (CFD) в платформата MetaTrader при тесен спред купува/продава, започващ от 0.6 пипса, без комисиони и цени в реално време.

Търговията с валутни двойки дава възможност за реализиране на резултат както при поскъпване на цената (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби) и тъй като валутите се търгуват на марджин, могат да се сключват сделки, без да е необходимо да се заплаща цялата им стойност.

Комисиона за търговия с валути Не
Спред От 0.6 пипса
Минимален обем за търговия 1 000 валутни единици (0.01 лот)
Марджин изискване Започващо от 0.25%
Автоматично изпълнение Да
Насрещни позиции без марджин Да
Дълги/Къси позиции Да
Ограничения при стоп/лимит Не
Търговия с експертни системи Да, без ограничение
Цени в реално време Да

 
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

СПОДЕЛЕТЕ: