Как да изберем правилната стратегия за търговия?

избор на стратегия за търговия

Първата стъпка за успеха на един трейдър е разработването на стратегия за търговия. Нейната цел е да ни даде предимство на пазара, което ни позволява да повишим баланса на сметката в дългосрочен план. Но и най-добрата стратегия няма да ни направи успешни трейдъри, ако не е подходяща за нас.

При избора на стратегия е необходимо да бъдат взети предвид различни фактори, на които всеки трябва да обърне внимание. По-важните са свързани с нашата индивидуалност, толеранс към риск, свободно време и поставени цели.

Как да определим подходяща стратегия за търговия?

Преди всичко трябва да посочим, че стратегията представлява определен критерий за сключване на сделка, който ни дава статистическа преднина пред пазара. Трябва да се съобразим със следните особености, за да бъде възможно да изберем подходящата за нас:

Критерий за вход и изход от сделка

Какво трябва да видим на графиката и трябва ли да бъде подкрепено фундаментално, за да сключим сделка? Кога нашата идея се разваля и трябва да излезем от сделката с малка загуба, както и кога трябва да затворим позицията на печалба?

Съотношение риск-печалба

Всеки трябва да определи съотношението риск-печалба, при което ще се чувства комфортно да сключва сделки.

Успеваемост на стратегията

Успеваемостта се измерва в процент и се намира чрез съпоставяне на печелившите към общия брой сделки. Ако имаме 70 печеливши сделки, а общият брой е 100, то нашата успеваемост е 70% = (70:100)х100.

Риск на сделка

Представлява процент от сметката, който показва максималната сума, която рискуваме на сделка. Допустимите нива за риск на сделка са между 1 и 3%, максимум 5%, но те зависят от рисковия профил на трейдъра.

Времеви рамки

Времевата рамка зависи както от предпочитанията на трейдъра за времеви хоризонт на сделките, така и от времето, което може да отделя за следене на графиките. По-големите времеви рамки са подходящи за трейдъри, които искат да сключват средносрочни и дългосрочни сделки, а по-малките за тези, които искат да сключват краткосрочни сделки.

Важни причинно-следствени връзки

Трябва да имате предвид следните по-важни зависимости, когато разработвате Вашата стратегия за търговия:

Съотношение риск-печалба – по-голямото съотношението в полза на печалбата води до по-ниска успеваемост на стратегията. Обратното също е вярно: по-голямото съотношение в полза на загубата ще повиши успеваемостта. Трябва да направите тест назад във времето при различни съотношения, за да бъде възможно да изберете най-оптималното и доходоносно.

Успеваемост на стратегията – по-високата успеваемост означава по-внимателен подбор на сделките, което съответно намалява техния брой. При по-ниска успеваемост се наблюдава обратният случай и това води до по-голям оборот на сделките. Обикновено, но не винаги, възвръщаемостта е по-висока при значимо по-голям оборот от сделки, дори успеваемостта на стратегията да е по-ниска.

Стратегия Стратегия „А“ Стратегия „Б“ Стратегия „В“
Успеваемост 80% 70% 60%
Брой сделки на месец 20 40 85
Риск на сделка 1% 1% 1%
Нетни печеливши сделки 12 16 17
Възвръщаемост в проценти 12%* 16% 17%

*20х80%=16; 20-16=4; 16-4=12; 12*1%=12%

Има трейдъри, които предпочитат да имат по-голяма успеваемост, както и такива, които предпочитат да имат по-голям оборот от сделки, които да им осигурят по-голяма възвръщаемост.

Риск на сделка – колкото по-голяма успеваемост има стратегията, толкова по-голям риск на сделка можем да си позволим. И обратното, колкото по-малка успеваемост има стратегията, толкова по-малък трябва да бъде рискът на сделка. Въпреки тази логическа зависимост, е важно да бъде отчетена толерантността към риска на всеки. Някои трейдъри са склонни да поемат по-голям риск, а други се стремят да го минимизират.

Времеви рамки – по-големите времеви рамки генерират по-малко сигнали за сключване на сделка, а по-малките генерират повече. Това се дължи на по-голямата прецизност, която имат малките времеви периоди при движението на цената. Трябва да се има предвид, че сигналите от по-големите времеви рамки имат по-голяма успеваемост от тези на малките, но кратките времеви периоди генерират по-голям оборот на сделките.

Защо всеки трябва самостоятелно да избере подходяща стратегия?

Дори дадена стратегия за търговия да работи успешно за някой друг, това не означава, че тя ще ви доведе до същите резултати. Всеки трейдър има собствен поглед, интерпретация и разбиране за движенията на пазара, които трябва да бъдат взети предвид.

Тествай стратегии за търговия

БенчМарк предлага безплатно тестване на стратегии за търговия в платформите MetaTrader 4 и 5. Стратегиите могат да се тестват върху голямо разнообразие от финансови инструменти, включително валутни двойки, индекси, акции и стоки, без риск от загуба на средства и в реални пазарни условия.

 
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

СПОДЕЛЕТЕ: