Форекс стратегии – Как да изберем най-добрата?

форекс-стратегии

В света на валутните пазари (форекс) стратегията за търговия е от основно значение за Вашето представяне. В тази статия ще обърнем внимание на успешните практики за изграждане на форекс стратегии.

Но защо се нуждаете от форекс стратегии? За да не се превръща Вашата търговия в казино, ще са Ви необходими правила, по които да се ръководите. Така ще знаете в кой момент да купите и кога точно да продадете. Ще Ви помогнем да подберете най-добрите форекс стратегии според индивидуалния Ви стил на търговия.

Знаете ли, че можете да търгувате форекс и да тествате форекс стратегии без риск от загуба на истински средства. Отворете безплатна демо сметка в БенчМарк.

Кои са успешните форекс стратегии?

Всеки има различно поведение на валутните пазари. Затова най-добрата стратегия е тази, която пасва на Вашия индивидуален стил на търговия. Някои трейдъри предпочитат да сключват често сделки за кратки периоди от време. Други предпочитат дългосрочните стратегии, при които отворените позиции се държат в продължение на дни, седмици, а в някои случаи и месеци.

Скалпиране

Това е най-бързият стил на търговия, при който сделките се отварят и затварят понякога за секунди. Този тип трейдъри се стремят да реализират положителен резултат от най-малките движения в цената на конкретна валутна двойка. Затова често затварят отворените си позиции при едва няколко пипса печалба. Заради високото темпо на сключване на сделки този стил на търговия не е подходящ за всеки, още повече за начинаещи трейдъри. Скалперите разчитат на сигналите, които получават от краткосрочния технически анализ и търговията по време на важни икономически новини, когато често има внезапни и силни движения в цената.

Дневна търговия

Това е също бърз стил на търговия, в който позициите се държат отворени за сравнително кратки времеви периоди. При дневната търговия трейдърите откриват и закриват своите позиции в рамките на деня или в рамките на определена търговска сесия. За разлика от скалпинга, където се използват предимно едноминутни и петминутни графики, при дневната търговия трейдърите разчитат на 30-минутни и едночасови графики.

Суинг търговия

При този стил сделките остават отворени в рамките на няколко дни или седмици. При суинг търговията трейдърите са изложени на рисковете от промяна на посоката на пазара по време на почивните дни и дори през нощта. От друга страна, разходите са значително по-ниски, тъй като броят на сключените сделки е в пъти по-малък. По-дългият хоризонт позволява на суинг трейдърите да залагат на по-големи ценови движения.

Дългосрочна търговия

При този стил на търговия броят на сключените сделки е най-малък, но животът на сделките е най-дълъг, тъй като в някои случаи трейдърите ги задържат за по няколко месеца. Дългосрочната търговия изисква задълбочен анализ на пазара. През по-дългите периоди има повече фактори, които биха оказвали влияние на цената и биха могли да променят трайно нейната посока. От друга страна обаче, разходите за откриване и закриване на позиции тук са най-ниски. Времето за реакция също е значително по-голямо, отколкото при останалите стратегии, и не на последно място, не е необходимо да гледате графиките постоянно.

Всички успешни форекс стратегии отчитат тези разлики в стиловете на търговия. Затова първо трябва да определите кой стил Ви пасва най-добре и да определите времето, с което разполагате за анализ и наблюдение на пазара. След като сте наясно с това, можете да пристъпите към избора на Вашата форекс стратегия.

Кой анализ е най-добрият?

Може би сте чували за технически и фундаментален анализ, а може би точно сега разбирате за тях. Вечният въпрос е, дали една форекс стратегия трябва да бъде базирана на принципите на фундаменталния или на техническия анализ. Дебатът между трейдърите може да продължи безкрайно, но истината е, че няма еднозначен отговор. Може би някои ще Ви отговорят, че нито техническия, нито само фундаменталния анализ сам по себе си е достатъчен и истината е някъде по средата.

Какво е технически анализ?

Техническият анализ е умението да разчитаме графиките на финансовите инструменти. Графиката записва движенията на цените и ги представя под формата на диаграма от исторически данни. Когато наблюдаваме дадена графика можем да открием определени модели, които са се повтаряли много на брой пъти в миналото. Според теорията на техническия анализ, ако даден модел е бил наблюдаван в миналото и след него е последвало понижение или повишение на цената, то същото нещо е много вероятно да се повтори в бъдещето. В тази връзка основните принципи на техническия анализ са, че (1) цялата информация, с която пазарните участници разполагат вече е отразена в цената, (2) пазарите имат склонност да формират ценови тенденции, наречени трендове, (3) историята винаги се повтаря и че (4) няма вечни трендове – рано или късно идва корекция на тренда и смяна на посоката на движение на цената.

Техническият анализ е изключително универсално средство за прогнозиране на ценовите движения. Можем да го използваме на всяка една времева рамка на графиката. Без значение, дали наблюдаваме цената на едноминутна, едночасова, 4-часова или дневна графика, техническият анализ може да бъде прилаган еднакво добре. Също така, той може да предложи ясни принципи, върху които да базираме нашите сигнали за покупка или продажба. Както казахме в началото, това е основата на всяка успешна форекс стратегия.

Какво е фундаментален анализ?

Фундаменталният анализ, от своя страна, не се занимава с графиките и историческите движения на цената. Неговата цел е да предвиди, дали определена валута ще поскъпва или ще поевтинява въз основата на макроикономическите новини за нея. Това например включва новините, свързани с промени в паричната политика на централната банка, която стои зад тази валута, изменения в икономическия растеж, равнището на безработицата, инфлацията, основните лихвените проценти, брутния вътрешен продукт, но също така и политическите рискове, свързани с държавата, която използва дадената валута като платежно средство.

Понякога фундаменталният анализ може да се окаже по-сложен за разбиране и прилагане в сравнение с техническия. Ако нямат съответните базови икономически познания, начинаещите трейдъри може и да не успеят да различат важните новини от по-незначителните.

За фундаменталния анализ трябва да кажем, че неговите основни принципи работят най-добре в дългосрочен план. Необходимо е да бъде анализиран по-внимателно от трейдърите, които задържат позициите за повече от седмица. Това не означава обаче, че ако използвате скалпираща стратегия или търгувате в рамките на деня, трябва да игнорирате фундаменталния анализ. Напротив, точно новините имат силата да придвижват пазарите в една или друга посока. Понякога в минутите около обявяването на дадена новина цената може да се придвижи значително нагоре или надолу за секунди. Ако използвате скалпираща стратегия и не знаете кога ще бъде обявена важна икономическа новина, значи сте изложени на риск.

Икономически календар

Знаете ли, че можете да следите предстоящите новини в безплатен икономически календар на БенчМарк, който се актуализира в реално време. Ако сте начинаещи и не знаете коя новина какво влияние ще има върху дадена валута, можете просто да следите с какъв цвят новината е маркирана в календара. Обикновено тези в червено заслужават най-голямо внимание.

Форекс стратегии за търговия по тренда

Цената на форекс пазара никога не се движи само нагоре или само надолу. Тя се променя непрекъснато, понякога по няколко пъти в секунда. Ако погледнем малко по-мащабно, ще забележим, че цената има “навика” да формира по-продължителни тенденции на поскъпване или поевтиняване.

Когато се говори за тенденции, често можете да срещнете думата тренд. Ценовите трендове могат да бъдат възходящи – когато цената се движи нагоре. Низходящи – когато цената се движи надолу. Или странични – когато цената няма ясно изразена посока. Като се има предвид тази особеност на ценовото поведение, форекс стратегиите за търговия, базирани на тендовете, са изключително популярни сред трейдърите и са в групата на методите за търговия, които работят.

Анализ на върхове и дъна

Всъщност анализът на върховете и дъната в графиките е в категорията успешни форекс стратегии. Методът е лесен за прилагане дори от начинаещи трейдъри.

Чрез използването на прости техники за анализиране на ценовото движение, трейдърите могат да определят, дали пазарът се намира във възходящ или низходящ тренд. Според това може да се сключи сделка за покупка или за продажба. Принципът, който трябва да запомните, е, че възходящите трендове се формират от по-високи върхове от предходните върхове и по-високи дъна от предходните дъна. И обратно, низходящите трендове се формират от по-ниски върхове и по-ниски дъна.

Ако на база на това определите, че пазарът е възходящ, тогава можете да купите съответната валутна двойка. Едновременно с това можете да поставите Стоп поръчка за ограничаване на загубите точно под последното по-високо дъно. Ако определите, че пазарът е низходящ, тогава можете да продадете съответната валутна двойка. В този случай можете да поставите Стоп поръчка за ограничаване на загубите точно над последния по-нисък връх.

Форекс стратегии по тренда

С 1 и 2 на горната графика са отбелязани зони, в които имаме по-ниски върхове и по-ниски дъна, които сигнализират за низходящ тренд. В точка 3 графиката спира да формира по-ниски върхове и формира по-висок връх. Това е индикация за приключване на низходящия тренд. Зони 4 и 5 сигнализират за формиране на възходящ тренд, тъй като в тях имаме по-високи върхове и по-високи дъна.

Безплатна консултация

Знаете ли, че можете да заявите безплатна консултация с търговски специалист на БенчМарк. На нея можете да задавате въпроси относно прилагането на форекс стратегии, откриването на трендове и поставянето на Стоп поръчки.

Трендови индикатор

Сега ще обърнем внимание на друга форекс стратегия, чрез която също можете да откривате трендове, включително и да измерите силата на тези трендове. Тук ще използваме техническия индикатор ADX.

Техническият индикатор ADX показва стойности между 0 и 100 и сигнализира за наличието на тренд. Когато ADX е в диапазона между 25 и 50, това може да бъде сигнал за наличие на силен тренд. Когато е в диапазона между 50 и 75, тогава това може да е сигнал за много силен тренд, а над 75 – за екстремно силен тренд. В допълнение, пресичането на линиите –DI и +DI може да бъде използвано като индикация за това, кога точно да се купи или продаде дадената валутна двойка. Индикаторът ADX е в пакета индикатори на платформата за търговия MetaTrader на БенчМарк.

Форекс стратегии 2

В зона 1 на горната графика индикаторът ADX е в стойностите под 25, което е сигнал за това, че  липсва тренд. В зона 2 индикаторът е в стойностите над 75, което в случая е сигнал за много силен възходящ тренд.

Форекс стратегии за търговия срещу тренда

Форекс стратегиите, които разгледахме до момента и които следват тренда, са едни от най-добрите. Съществуват и друг вид стратегии – такива, при които търгуваме срещу тренда. Както подсказва тяхното име, при тези стратегии позициите се откриват не по посока на тренда, а срещу него. При тези форекс стратегии целта е да се реализира резултат от корекциите на трендовете, които обикновено се случват веднага след силни движения нагоре или надолу. Логиката тук е, че когато имаме тренд винаги имаме и корекция на цената в обратната посока и също така, че няма тренд, който да е продължил вечно.

Въпреки че този стил на търгуване може да доведе до печеливши търговски възможности, важно е да имате предвид, че търговията срещу тренда значително увеличава риска от загуби.

Индикаторът Фибоначи

Този индикатор, често е включван в стратегиите за търговия срещу тренда, защото показва потенциалната корекция на основния тренд. На теория, корекцията на основния тренд най-често достига до около 50% от основното движение. След като поставите индикатора Фибоначи върху графиката на валутната двойка, той сам ще покаже къде се намира 50-процентовото ниво. Когато поставяте индикатора, трябва да го “разпънете” от върха до дъното на тренда, който наблюдавате. Имайте предвид, че освен 50-процентовото ниво, Фибоначи показва още няколко ключови нива, към които цената често се стреми, като например 38,2%, и 78,6%.

forex strategies - фибоначи

При върха, отбелязан с 1 на горната графика, цената е коригирала 78.6% от основния низходящ тренд. В точка 1 корекцията нагоре приключва и движението на цената продължава по посока на основния низходящ тренд.

Ако искате да научите повече за индикатора Фибоначи, можете да прочетете статията фибоначи анализ в нашата библиотека.

Форекс стратегии за търговия на пробиви

Стратегиите за търговия на пробиви са много популярни сред трейдърите, които сключват сделките си в рамките на деня, тъй като цената има тенденцията да генерира силен импулс, след като преодолее някое ключово техническо ниво. Пробивите се наблюдават най-вече около ключовите нива на подкрепа и съпротива. Когато се използват правилно, могат да доведат до много добри резултати.

Също както при стратегиите, които следват тренда, пробивите постигат най-добри резултати, когато се прилагат по посока на основния тренд. Особено популярни при стратегиите за търговия на пробиви са техническите фигури, които графиките “рисуват”. Много от тези фигури могат успешно да сигнализират за продължаване или за обръщане на съществуващ тренд.

forex strategies - клин

Нека дадем пример с фигурата „Вимпел“. Тя се появява тогава, когато има значително движение на пазара в една от двете посоки, последвано от период на корекция. Съставена е от три вълни, които създават формата на вимпел. Първата вълна от тази фигура винаги е в обратната посока на основния тренд. След това цената временно се “успокоява” и липсва ясно изразена посока. Последната фаза е тази, в която цената прави пробив по посока на основния тренд. Този пробив обикновено се характеризира с рязко движение по посока на тренда. Откриването на такива фигури в подходящите моменти може да Ви донесе голямо предимство пред останалите участници на пазара.

Ако искате да научите повече за графичните фигури и да разберете как точно се “рисуват” от графиките, можете да прочетете статията графични фигури в нашата библиотека.

Форекс стратегии – Дивергенция

В следващото кратко видео Ви представяме една интересна форекс стратегия. Тя използва принципите за търговия по тренда и включва тендови индикатор и осцилатор:

Тест на форекс стратегии

Независимо от стратегията за търговия, която изберете, е важно да тествате предварително нейните резултати. За целта върнете произволно избрана графика назад и използвайте историческите данни в нея, за да проверите сигналите на стратегията. Това ще Ви даде възможност да прецизирате сигналите за покупка и продажба и да придобиете представа за нейното цялостното представяне.

Един от най-добрите съвети е да тествате Вашите стратегии за търговия най-напред на демо сметка. В демото средствата са виртуални на практика не можете да загубите нищо. Препоръчваме Ви никога да не тествате повече от една стратегия в един и същ момент. Една от най-големите грешки, които начинаещите трейдъри правят, е да прескочат от една стратегия в друга, без да отделят време за анализ на резултатите си при различни пазарни условия.

БенчМарк Ви дава напълно безплатно демо сметка с виртуални $10 000.

Придържайте се към една форекс стратегия, докато не се почувствате достатъчно комфортно, за да я използвате във Вашата търговия с реални средства.

Разработване на план за търговия

След като изберете форекс стратегия, е време да отделите малко време, за да разработите цялостния си търговски план. Стратегията за търговия е само част от плана за търговия. Останалото са правила за управление на риска, определени периоди, когато е най-добре да се търгува, изграждане на търговска психология.

Дори и най-добрите форекс стратегии няма да доведат до положителни резултати, ако не знаете как да управлявате загубите, как да отключите потенциала на печелившите позиции или как да контролирате емоциите си.

Знаете ли, че БенчМарк организира безплатен форекс курс, фокусиран върху търговията на международните финансови пазари. Запишете се безплатно за обучението Стани успешен форекс трейдър.

Когато сте готови, можете да откриете реална сметка за търговия, в която да търгувате с истински средства. Дори тогава обаче, е добре да използвате Вашата търговска стратегия с минимални обеми, за да ограничите максимално рисковете.

Още форекс стратегии:

Валутен пазар – стратегия за търговия №1

Как да търгуваме пробивите? 3 лесни форекс стратегии

Basics of a Forex Trading Strategy

 
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

СПОДЕЛЕТЕ: