Видео уроци

Работа с екрани Емисии и Информация за емисии

В този видео урок ще научите повече подробности за работата с екрани Емисии и Информация за емисии.


Въведение в Trade Mentor

Предупреждение за риск. Инвестициите във финансови инструменти, като например валута, договори за разлика (CFDs), са спекулативни и носят риск, особено когато се търгува със заемни средства.


Част 1: Валутна търговия – Forex

История на форекс (FX) търговията. Как работят валутните пазари и каква е тяхната същност?


Част 2: Търговия със CFD

Предимства на търговията с договори за разлика (CFD). Каква е разликата между CFD и реалните акции? Как да печелим от низходящ пазар?


Част 3: Фундаментален анализ

Защо е полезен фундаменталният анализ? Как да прогнозираме посоката на бъдещите пазарни движения?


Част 4: Технически анализ

Графиката като метод за измерване на пазарните настроения. Каква информация ни дава историята на цените?


Част 5: Видове графики

Как се изобразяват данните от финансовите пазари? Кои са най-често използваните видове графики?