Видео уроци

Инсталация на платформата за търговия MetaTrader 4

В този видео урок ще научите как да инсталирате платформата за търговия MetaTrader 4 на Вашия персонален компютър.


Сключване на сделка на платформа за търговия

В този видео урок ще се запознаете с възможността да сключвате сделка в платформата MetaTrader 4/5.


Работа с графики в MetaTrader 4

В този видео урок ще научите как да промените настройките на графиката и как да добавите или премахнете технически индикатор.


Пълно ръководство за BG Trader

Целта на видео ръководството е да покаже на потребителите как да извлекат максимума от инсталационната платформа BG Trader в ежедневната си търговия на Българска Фондова Борса.


Пълно ръководство за Web BG Trader

Целта на видео ръководството е да покаже на потребителите как да извлекат максимума от уеб базираната платформа Web BG Trader в ежедневната си търговия на Българска Фондова Борса.


Видео ръководство за Mobile BG Trader

БенчМарк Финанс предлага на своите клиенти първото мобилно приложение за търговия с ценни книжа на Българска Фондова Борса – Mobile BG Trader.


Работа с модула Multi-Terminal в BG Trader

Запознайте се с предимствата и основните положения при управлението на портфейли чрез модула към платформата за търговия на Българска Фондова Борса – Multi-Terminal.


Страница 1 от 3123

БенчМарк Академия е образователен продукт на БенчМарк Финанс, който предоставя достъп до безплатни обучения и обучителни материали с цел реклама на услугите на БенчМарк Финанс. Участието в обучения или използването на обучителни материали не е обвързано със задължение за откриване на реална сметка или закупуване на инвестиционна услуга. Всички използвани в обученията примери, които се основават на историческото движение на цената на финансов инструмент, не трябва да бъдат възприемани като гаранция за бъдещо представяне.