Икономически календар

Икономическият календар показва предстоящите макроикономически данни и показатели на водещите световни икономики. Информацията в нашия икономически календар се актуализира в реално време и дава възможност на всеки трейдър да следи важни финансови съобщения, които могат да повлияят на световните икономики.

Може да разгледате предстоящите събития и да прочетете повече за всяко едно от тях, като кликнете върху него. Цветът, с който са отбелязани, показва какво ще бъде влиянието им върху пазара.

БенчМарк не носи отговорност за точността, надеждността или резултатите от търговията, получени въз основа на информацията в тази страница. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия от името на БенчМарк или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след нейното публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.