Пазарни настроения

Диаграмата на пазарните настроения показва в реално време как са разпределени покупките и продажбите на клиентите на БенчМарк при някои основни инструменти в платформата MetaTrader. Съотношението между покупки и продажби е измерител на мнението на трейдърите за това, дали даден финансов инструмент по-скоро ще поскъпне или ще поевтинее.

Отворени позиции

Процентното разпределение на отворените позиции в диаграмата е на база на настроението на всеки клиент по отделно. Зеленият бар показва процента на клиентите, които са купили съответния финансов инструмент, а червеният – процента на клиентите, които са го продали.

 

Чакащи поръчки

Процентното разпределение на чакащите поръчки в диаграмата е на база на настроението на всеки клиент по отделно. Зеленият бар показва процента на клиентите, които имат чакащи поръчки за покупка на съответния финансов инструмент, а червеният – процента на клиентите, които имат чакащи поръчки за продажба.

БенчМарк не носи отговорност за точността, надеждността или резултатите от търговията, получени въз основа на информацията в тази страница. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия от името на БенчМарк или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след нейното публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.