Пазарни настроения

Диаграмата на пазарните настроения показва в реално време как са разпределени покупките и продажбите на клиентите на БенчМарк при някои основни инструменти в платформата MetaTrader. Съотношението между покупки и продажби е измерител на мнението на трейдърите за това дали даден финансов инструмент по-скоро ще поскъпне, или ще поевтинее.

Отворени позиции

Процентното разпределение на отворените позиции в диаграмата е на база на настроението на всеки клиент по отделно. Зеленият бар показва процента на клиентите, които са купили съответния финансов инструмент, а червеният – процента на клиентите, които са го продали.

 

Чакащи поръчки

Процентното разпределение на чакащите поръчки в диаграмата е на база на настроението на всеки клиент по отделно. Зеленият бар показва процента на клиентите, които имат чакащи поръчки за покупка на съответния финансов инструмент, а червеният – процента на клиентите, които имат чакащи поръчки за продажба.

Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация като JP Morgan, Morgan Stanley, Reuters, Bloomberg, CNBC, DailyFX.com, Investing.com, ForexFactory.com, ANZ.com, Mataf.net, Barchart.com, BabyPips.com, TradingView.com, ForexPortal.bg, Investopedia.com и други, и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.