Безплатна демо сметка

Демо сметка е модул от продукта „Безплатно обучение за търговия на финансовите пазари“, включващ също семинари, курсове, състезания, консултации, обучителни материали, електронни книги и друга информация с образователна цел. С откриването на демо сметка вие се регистрирате за продукта и ще получавате информация за всички негови модули по имейл и/или телефон въз основа на легитимния интерес за повишаване на знанията и уменията ви, с оглед възможността да станете реален клиент. Използването на продукта не е обвързано със задължение за откриване на реална сметка или закупуване на инвестиционна услуга. Запознайте се с политиката ни за поверителност.

Често задавани въпроси

PC: Свалете платформата от бутона „Десктоп версия” и след това инсталирайте файла. След като отворите платформата изберете брокер „BenchMark Finance”, след това „Open a demo account” (Отваряне на демо сметка) и накрая попълнете необходимите за откриване на сметка данни. Още информация можете да видите в пълното ни PDF ръководство за работа с MetaTrader 5.

Web: Кликнете върху бутона „Web версия”. Ще бъдете препратени директно към Web версията на платформата. Попълнете необходимите данни за откриване на акаунт в автоматично появилото се поле.

Android: След като изберете версията на платформата за Android ще бъдете препратени към „Play Store“, откъдето трябва да свалите и инсталирате платформата. След като отворите приложението, автоматично ще бъде открит демо акаунт.

Ако желаете да отворите Ваша лична сметка, кликнете на навигационното меню в горния ляв ъгъл и изберете „Manage accounts” (Управление на сметки), след това натиснете бутона „+” горе вдясно. Изберете брокер „BenchMark Finance” и натиснете „Open a demo account” (Отвори демо сметка). Накрая попълнете необходимите данни за откриване на сметка.

iOS: След като изберете версията на платформата за iOS ще бъдете препратени към „App Store“, откъдето трябва да свалите и инсталирате платформата. След като отворите приложението, автоматично ще бъде открит демо акаунт.

Ако желаете да отворите Ваша лична сметка, влезте в приложението, отидете в меню „Settings” (Настройки) и изберете „New account” (Нова сметка). След това натиснете „Open a personal demo account” (Отвори лична демо сметка). Преди да въведете данните си, трябва да сте сигурни, че сте избрали сървъра на БенчМарк – „BenchMark-Server”.

PC и Web: Отворете падащо меню „File” (Файл) и изберете опцията „Login to Trade account” (Вход в сметка). Ще се появи прозорец, в който трябва да въведете Вашето потребителско име и парола.

Android: Влезте в приложението. Кликнете на навигационното меню в горния ляв ъгъл и изберете „Manage accounts” (Управление на сметки), след това натиснете бутона „+” горе вдясно. Изберете брокер „BenchMark Finance”. Ще видите полето „Login to an existing account” (Влезте в съществуваща сметка), в което трябва да попълните данните си за вход.

iOS: Влезте в приложението. Отидете в меню „Settings” (Настройки) и изберете „Manage accounts” (Управление на сметки), след това натиснете бутона „+” горе вдясно. Изберете полето „Login to an existing account” (Влезте в съществуваща сметка), след това „BenchMark Server”. Попълнете данните си за вход.

PC и Web: В прозорец „Market Watch” (Състояние на пазара) можете да намерите всички инструменти и техните пазарни котировки. Прозорецът се намира в горната лява част на работното пространство. Ако не виждате всички инструменти, кликнете с десния бутон на мишката в прозорец „Market Watch” (Състояние на пазара) и изберете опцията „Show all” (Покажи всички).

Android и iOS: В начален екран ще видите инструментите за търговия. Ако желаете да добавите и направите видими още инструменти, кликнете бутона „+” в горния десен ъгъл.

PC и Web: Изберете инструмент (например двойката EUR/USD) от прозорец „Market Watch” (Състояние на пазара). Кликнете с десен бутон върху инструмента и от падащото меню изберете „Chart Window” (Прозорец на графика).

Android и iOS: Изберете инструмент. Натиснете върху инструмента и от показалото се меню изберете „Chart” (Графика).

PC и Web: Изберете инструмент (например EUR/USD) от прозорец „Market Watch” (Състояние на пазара). Кликнете с десен бутон върху инструмента и от падащото меню изберете „New Order” (Нова поръчка) или натиснете „F9“ на клавиатурата (за PC). Въведете обем на поръчката. В полето „Type” (Вид) изберете „Market Execution” (Пазарно изпълнение) ако желаете поръчката да се изпълни по пазарна цена или „Pending order” (Чакаща поръчка), за да зададете предварително цена на изпълнение. След това натиснете бутон „Buy", за да купите или бутон „Sell“, за да продадете.

Алтернативно, можете да сключите сделка от бутоните за директна търговия. В прозорец „Market Watch” (Състояние на пазара) изберете страница „Trading” (Търговия) – това поле е видимо само за PC версията. Въведете количество и кликнете върху някой от двата бутона, за да сключите сделка веднага.

Android и iOS: Изберете инструмент, натиснете върху инструмента и от показалото се меню изберете „New Order” (Нова поръчка) за Android или „Trade” (Търговия) за iOS. За да отворите нова позиция, първо трябва да запишете желания от Вас обем в лотове. Запомнете, че 1.00 лот е равен на 100 000 валутни единици. След това натиснете бутон „Buy", за да купите или бутон „Sell“, за да продадете.

PC и Web: Отворените позиции и чакащите поръчки можете да видите в прозорец „Trade” (Търговия), който се намира в най-долната част на работното пространство. За да затворите позиция, кликнете с десен бутон върху нея и изберете „Close Position” (Затваряне на позиция) или кликнете два пъти върху позицията. Ще се отвори допълнителен прозорец. Изберете жълтия бутон, за да затворите позицията.

Android и iOS: Отворените позиции можете да видите в раздел „Trade” (Търговия). За да затворите дадена сделка, трябва да натиснете продължително върху позицията си. Ще се появи прозорец, в който трябва да изберете опцията „Close Position” (Затваряне на позиция), след което трябва да потвърдите като натиснете „Close" (Затвори).