Дивиденти от акции – Как да инвестирате в акции с дивидент?

Дивиденти от акции

Постигане на добра възвръщаемост от дивиденти от акции е популярна стратегия за инвестиране. Дивидент е част от печалбата на една компания, която се изплаща на нейните акционери. Това е начин за компанията да сподели своята печалба с акционерите, които притежават нейните акции.

Вероятно Ви е нужна повече информация за пасивните доходи от дивиденти от акции. Няма нужда да търсите повече. Това пълно ръководство за дивиденти ще отговори на всички Ваши въпроси. Продължете да четете надолу, за да научите каква доходност може да се очаква и как може да изберете компании, които изплащат дивиденти.

В тази статия ще научите:

Какво е дивидент от акция?

Дивидентите най-често са под формата на пари, но могат да бъдат и под формата на допълнителни акции. Те се получават, когато дадена компания е направила печалба и реши да сподели тази печалба със своите акционери.

Ако инвеститор има 100 акции и компанията обяви изплащане на дивидент в размер на $1 за акция, инвеститорът ще получи $100. Ако компанията обяви, че ще даде на всеки инвеститор по 4% акции като дивидент, тогава инвеститорът ще получи 4 допълнителни акции.

Защо да инвестирате в акции с дивиденти?

Има няколко основни причини да решите да инвестирате в акции, които изплащат дивиденти:

Пасивен доход

Дивидентите предоставят редовен пасивен доход на инвеститорите. Обикновено се изплащат на година или на тримесечие. Това може да бъде добър източник на доход, особено за тези, които търсят стабилни потоци и редовни приходи.

Покачване на инвестицията

С парите от дивидентите могат да бъдат закупени допълнителни акции на компанията. Това се нарича „дивидентно реинвестиране“ и може да увеличи общата стойност на инвестицията, без да се добавят допълнителни пари.

Стабилност и надеждност

Компаниите, които плащат дивиденти, обикновено са стабилни и утвърдени компании със солидни финансови показатели. Фактът, че една компания е в състояние да плаща дивиденти, най-често е признак за нейната надеждност и финансова стабилност.

Диверсификация на портфейла

Включването на акции, които плащат дивиденти в портфейла, предоставя добра диверсификация. Дивидентните акции могат да бъдат комбинирани с други видове активи, като злато, борсови индекси или недвижими имоти, за да се създаде балансиран и разнообразен портфейл.

Защита срещу инфлация

В периоди на висока инфлация, когато парите и облигациите може да загубят стойност, дивидентите могат да предоставят потенциално по-висока доходност, която да компенсира въздействието на инфлацията върху портфейла Ви.

Потенциал за печалби от поскъпването на акциите

Въпреки че основният фокус на такива акции е върху изплащането на дивиденти, те също така могат да се развиват и цената на техните акции да поскъпва във времето.

Каква доходност може да се очаква?

Дивиденти от акции, доходност

Много компании, които изплащат дивиденти, се стремят да поддържат стабилни или нарастващи дивиденти във времето. Средната доходност от дивиденти може да бъде в диапазона от 2% до 6% годишно. Но има компании, чиито дивиденти от акции носят доходност над средната. Продължете да четете надолу, за да разберете кои са те и как можете да подберете такива компании.

За да измерите доходността от дивидента, разделете годишния дивидент на цената на акцията. Например, ако дивидентът е $5, а цената на акцията е $100, дивидентната доходност ще бъде 5%.

Доходност от дивиденти от акции

Има ли компании, които не плащат дивиденти?

Всъщност, младите и бързорастящите компании предпочитат да не споделят печалбите си със своите акционери. Те смятат, че най-добре би било да използват печалбите си за по-нататъшно разширяване на бизнеса. Например развитие на нови продукти, поглъщане на други компании, развитие на нови пазари и други инвестиции в техния бизнес.

Компаниите със зрял бизнес обаче, няма как да харчат печалбите си за големи разраствания. Затова предпочитат да дават печалбата на своите акционери под формата на дивиденти.

И двете стратегии за инвестиции са добри за инвеститорите. В единия случай инвеститорът купува млада и бързорастяща компания, очаквайки, че ще спечели след време, като продаде акциите на по-висока цена. В другия случай инвеститорът купува акции на зряла компания, за да печели във времето от получаването на дивиденти.

Начини за инвестиране в акции с дивиденти?

Чрез Борсови фондове (ETF)

Може би най-популярният и предпочитан начин за инвестиране в акции с дивиденти е чрез Борсови фондове (ETF). Тези фондове се търгуват точно както акциите – чрез сметка в лицензиран инвестиционен посредник. Борсовият фонд (ETF) представлява готово портфолио от подбрани акции на компании, които изплащат дивиденти. С покупката на една акция от фонда, инвеститорът получава част от всяка една от компаниите в него.

Един от най-известните и най-големите борсови фондове, който е съставен от акции с дивиденти, се казва VGWD (Vanguard All-World High Dividend Yield). Този фонд инвестира само в акции на доказани компании, които плащат високи дивиденти.

Годишната такса за управление е минимална – едва 0.29%, което е в пъти по-ниско в сравнение с взаимни фондове или други инвестиционни алтернативи. На графиката може да се види движението на фонда през последните месеци и текущата му цена в евро:

Този борсов фонд се състои от около 1 200 акции на компании от различни сектори и региони, които са избрани от издателя на фонда въз основа на високия им дивидентен доход спрямо цената на акцията. В топ 10 на избраните компании влизат:

 • Петролният гигант ExxonMobil
 • Финансовата корпорация JPMorgan Chase
 • Фармацевтичната Johnson & Johnson
 • Компанията за потребителски стоки Procter & Gamble
 • Петролно-газовата Chevron
 • Магазините за строителство и ремонт Home Depot
 • Компанията за хранителни стоки Nestlé
 • Фармацевтичната Merck & Co
 • Биотехнологичната Pfizer
 • Фармацевтичната AbbVie

За последните 5 години средната доходност от дивиденти е била над 3.5% годишно. В този 5-годишен период цената на фонда се е покачила със средно 4% на година, което прави приблизителна възвръщаемост от общо 7.5%. Подробна информация и статистика може да намерите на този линк.

Фондът VGWD се търгува на борсата във Франкфурт, но се предлага и на Българска фондова борса. Клиентите на инвестиционен посредник БенчМарк могат да инвестират в него чрез онлайн платформата BG Trader.

Акции на международни компании

Акциите, които са част от борсовия фонд VGWD могат да бъдат закупени и поотделно. Необходима е сметка в лицензиран инвестиционен посредник. Акциите от VGWD са подбрани компании, които са известни с дивидентните си плащания. Негативното в случая е, че инвеститорът ще трябва да плати отделна комисиона за всяка една закупена акция, докато при борсовия фонд VGWD комисионата за покупка е само една.

Акции на международни компании се търгуват и на Българска фондова борса. Клиентите на инвестиционен посредник БенчМарк могат да инвестират в тях чрез онлайн платформата BG Trader.

Акции на български компании

Това са популярни акции с дивиденти, които се търгуват на Българска фондова борса (БФБ). Те са с висока дивидентна доходност, регулярно изплащане на дивидент и потенциал за изплащане на бъдещи дивиденти. Кликнете върху всяко от дружествата по-долу, за да прочетете повече:

  • Адванс Терафонд АД е акционерно дружество със специална инвестиционна цел (съкратено АДСИЦ), което притежава около 200 000 дка обработваема земеделска земя. Дружеството отдава под аренда, окрупнява и продава земя, разпределяйки приходите си към своите акционери под формата на дивиденти. Гаранцията за дивидент е застъпена от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и тя е поне 90% от печалбата им да се разпределя под формата на дивидент. Традиционно фондът разпределя почти 100% от резултатите си. Последният дивидент на дружеството е гласуван през май 2023 г. Той е в размер на 0.24 лв. на акция, което спрямо цена от 3.23 лв. в този момент е донесло доходност от около 7%.

Акции с дивиденти - ATER

  Текущата цена на акциите на Адванс Терафонд може да се види в платформата BG Trader на БенчМарк. Информация за платформата ще намерите по-долу в статията.

  • Българска фондова борса АД оперира борсата за ценни книжа в София. Като дружество с над 50% държавно участие борсовият ни оператор е длъжен да разпределя 50% от печалбата си като дивидент. Последният дивидент на дружеството е гласуван през юли 2023 г. Той е в размер на 1.04 лв. на акция, което спрямо цена от 9.98 лв. в този момент е донесло доходност от около 10.4%.

Акции с дивиденти - BSE

  Текущата цена на акциите на Българска фондова борса може да се види в платформата BG Trader на БенчМарк. Информация за платформата ще намерите по-долу в статията.

  • Производителят на стоманени панелни радиатори Корадо-България АД е една от малкото компании на БФБ, която тенденциозно повишава дивидентите си през последните години. Последният дивидент на дружеството е гласуван през юли 2023 г. Той е в размер на 0.10 лв. на акция, което спрямо цена от 4,7 лв. в този момент е донесло доходност от около 2.12%.

Акции с дивиденти - KBG

  Текущата цена на Корадо-България може да се види в платформата BG Trader на БенчМарк. Информация за платформата ще намерите по-долу в статията.

  • М+С Хидравлик АД е водещ производител на мотори, сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари за тях. Компанията държи значителен дял от световния пазар на хидравлични мотори. През последните години изплащаните дивиденти от акции традиционно се увеличават. Последният дивидент на дружеството е гласуван през май 2023 г. Той е в размер на 0.4 лв. на акция, което спрямо цена от 10 лв. в този момент е донесло доходност от около 4%.

Акции с дивиденти - MSH

  Текущата цена на М+С Хидравлик може да се види в платформата BG Trader на БенчМарк. Информация за платформата ще намерите по-долу в статията.

  • Монбат АД е водещ производител на акумулатори и оборудване за изработване на акумулатори. Монбат осъществява дейността си в два основни бизнес сегмента – оловно-кисели батерии и литиево-йонни клетки и системи с висока мощност. Последният дивидент на дружеството е гласуван през юли 2023 г. Той е в размер на 0,10 лв. на акция, което спрямо цена от 4.40 лв. в този момент е донесло доходност от около 2.33%.

Акции с дивиденти - MONB

  Текущата цена на Монбат може да се види в платформата BG Trader на БенчМарк. Информация за платформата ще намерите по-долу в статията.

  • Основните активи на дружеството със специална инвестиционна цел са двете офис сгради на Софарма Бизнес Тауърс в София. Софарма имоти разпределя поне 90% от резултатите си под формата на дивидент, спрямо предвиденото в закона за АДСИЦ. Последният дивидент на дружеството е гласуван през юни 2023 г. Той е в размер на 0.16 лв. на акция, което спрямо цена от 9.5 лв. в този момент е донесло доходност от около 1,74%.

Акции с дивиденти - SFI

  Текущата цена на Софарма имоти може да се види в платформата BG Trader на БенчМарк. Информация за платформата ще намерите по-долу в статията.

  • Спиди АД е водеща куриерска компания в България. Спиди притежава логистична мрежа от над 450 офиса и автомата и над 1000 транспортни средства. В устава на куриерската компанията е заложено, че ще разпределя 50% от печалбата си като дивидент. Последният дивидент на дружеството е гласуван през юли 2023 г. Той е в размер на 5,25 лв. на акция, което спрямо цена от 111 лв. в този момент е донесло доходност от около 4.73%.

Акции с дивиденти - SPDY

  Текущата цена на Спиди може да се види в платформата BG Trader на БенчМарк. Информация за платформата ще намерите по-долу в статията.

  • Дружеството е сред първите регистрирани АДСИЦ в България. Инвестира основно в бизнес имоти, които формират 77% от портфейла на дружеството. Но също и в търговски площи и ваканционни имоти. Основните активи са Сграда 1 в Бизнес Парк София, Офис сграда Камбаните и новият проект за Офис сграда в София Тех Парк. Последният дивидент на дружеството е гласуван през юни 2023 г. Той е в размер на 0.11 лв. на акция, което спрямо цена от 2.18 лв. в този момент е донесло доходност от около 5.05%.

Акции с дивиденти - BREF

  Текущата цена на Фонд за недвижими имоти България може да се види в платформата BG Trader на БенчМарк. Информация за платформата ще намерите по-долу в статията.

  • Хидравлични елементи и системи АД е водещ производител на бутални, телескопични и плунжерни хидравлични цилиндри в Източна Европа. Последният дивидент на дружеството е гласуван през юни 2023 г. Той е в размер на 0.33 лв. на акция, което спрямо цена от 6.85 лв. в този момент е донесло доходност от около 4.82%.

Акции с дивиденти - HES

  Текущата цена на Хидравлични елементи и системи може да се види в платформата BG Trader на БенчМарк. Информация за платформата ще намерите по-долу в статията.

Всички тези акции се предлагат на Българска фондова борса. Клиентите на инвестиционен посредник БенчМарк могат да инвестират в тях чрез онлайн платформата BG Trader.

Как да изберете акции с дивиденти?

Ако смятате, че инвестирането чрез Борсов фонд (ETF) не е за Вас, тогава може сами да подберете акциите с дивиденти, в които да инвестирате. Тогава трябва да имате предвид 3 много важни критерия:

 • Първото е да има редовно изплатени дивиденти през последните 10 години, за да считате, че компанията е стабилна в изплащането на дивидент. Колкото по-голям е периодът, толкова по-добре.

 • Второто е растеж на дивидента. Добре е, когато размерът на дивидента се покачва през годините и не се колебае в широки граници.

 • Третото е доходността от дивидента да е по-висока от тази на банковите депозити, тъй като депозитите се считат за безрискови. Универсалното правило е дивидентът да е поне 2% повече от средния процент по банковите депозити.

Стабилност на компанията

Освен самото изплащане на дивиденти, трябва да се оцени и дали компанията е в добро здраве. Това може да се измери, като се проследи, дали през последните 10 години има последователно покачване на чистата печалба и собствения капитал. Тази статистика е надежден измерител за това, дали бизнесът прави пари, тъй като искате да инвестирате в бизнес със стабилни и растящи печалби.

Също така е важно нивото на задлъжнялост на компанията да е ниско. Дългът е добре да е максимум 50% от собствения капитал в последния финансов отчет.

Горната информация може да се намери във финансовите отчети на компаниите. Те са публикувани в сайтовете на Българска фондова борса, търговския регистър, на самите дружества и други специализирани финансови сайтове. Достатъчно е само да се потърси в интернет. На пръв поглед може да изглежда сложно, но не е. Ако имате нужда от съдействие, ни потърсете. БенчМарк ще Ви консултира безплатно за инвестирането в акции.

Диверсификация

Ако има универсално правило за защита на инвестициите, то е да се инвестира в различни акции с дивиденти. Това е най-ефективният начин за разпределяне и ограничаване на риска. Инвестициите в една акция не трябва да надвишават 10-15% от общата сума за инвестиране. Инвестициите в Борсов фонд (ETF) дават много високо ниво на диверсификация и затова са предпочитани от инвеститори по цял свят.

Данъци върху дивиденти от акции

Доходите от дивиденти са облагаем доход, който подлежи на облагане с данък. Данъчната ставка е 5% (чл.46, ал.3 от ЗДДФЛ) и се удържа автоматично при изплащане на дивидент. Тоест, сумата, която се получава при изплащане на дивиденти, е вече обложена с данък.

Откъде да започнете?

След като вече имате представа как се инвестира в акции с дивиденти, е време да отидете още малко напред. БенчМарк предлага безплатна демо сметка за търговия на финансовите пазари. Демо сметката е с начален баланс от виртуални 10 000 лв. Това означава, че може да се учите да сключвате сделки и да тествате, без да губите истински пари.

Как да купите фонда VGWD?

 • Регистрирайте Вашата безплатна демо сметка и влезте в платформата;
 • От екран „Котировки“ потърсете символа VGWD;
 • Кликнете върху символа и изберете „Нова поръчка“;
 • Ще се появи прозорец за въвеждане на параметрите на сделката;
 • Изберете зеления бутон „Купува“, изберете Вид: Пазарна;
 • Въведете количество акции от фонда, което ще купите, примерно 10;
 • Натиснете бутона „Приеми“.

Поздравления! Вече купихте 10 акции от дивидентния фонд VGWD. Може да следите Вашата печалба в екран Портфейл. За да продадете, кликнете на Вашите акции и изберете „Нова поръчка“. Изберете червения бутон „Продава“ и въведете количеството, което искате да продадете.

БенчМарк ще Ви консултира безплатно за инвестирането в акции с дивиденти. Може да ни потърсите денонощно (от понеделник до петък) на телефон 02 962 57 95. Ще отговорим на всички Ваши въпроси и ще уговорим удобен час за среща, за да намерим най-добрия вариант за Вашите инвестиции.

За БенчМарк

През последните над 20 години БенчМарк Финанс е водещ инвестиционен посредник на българския пазар, лицензиран от Комисия за финансов надзор от 2003 г. Дружеството получава ежегодно награди от Българска фондова борса и други институции.

Клиентите на БенчМарк могат да инвестират и търгуват със стотици финансови инструменти. Реалните разходи в БенчМарк са едни от най-ниските на пазара не само в България, но и в Европейския съюз. Сделките се изпълняват на момента, без никакво забавяне.

Онлайн платформите MetaTrader и BG Trader на БенчМарк Финанс, чрез които клиентите сключват сделки на финансовите пазари, са лесни за работа дори за непрофесионалисти. Носители са на десетки награди и са признати от инвеститори в цял свят.

БенчМарк Финанс е сред малкото инвестиционни посредници на пазара без никакви такси за депозиране и теглене на суми от сметките за търговия. Освен това няма изисквания за минимален първоначален депозит.

Нашият екип от специалисти е на разположение 24 часа в денонощието, 5 дни в седмицата. Клиентите на БенчМарк получават редовни пазарни анализи, безплатни практически обучения и индивидуални консултации.

 
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

СПОДЕЛЕТЕ: