Инвестиции в Злато – Пълно Ръководство за Начинаещи

инвестиции в злато

Златото винаги е било най-предпочитаната световна валута още от времето на древните цивилизации. Днес инвеститорите купуват злато най-вече заради защитата, която осигурява срещу инфлация, политически вълнения или военни конфликти. Много водещи инвестиционни консултанти препоръчват да се включи злато в портфолиото, за да се намали общият риск на портфейла.

Има редица възможности за инвестиране в злато, като например златни монети, бижута или дори златни кюлчета. Финансовите пазари предлагат и доста други интересни опции, които също заслужават внимание. Това са борсови фондове, акции на златодобивни компании, договори за разлика и други. Ако се интересувате от инвестиции в злато, продължете да четете надолу, защото вече сте на правилното място.

В тази статия ще научите:

Средно време за прочитане: около 10 минути

За какво се използва златото?

Интересът към златото още от древността се дължи на това, че се среща рядко в природата. Също така златото е издръжлив метал, а жълтият му цвят и характерен блясък привличат вниманието отдалече.

Най-масовото приложение на златото е в ювелирната индустрия, която използва близо 50% от годишния му добив. Малко над 40% се падат на инвестиционното злато. Златото е считано за един от най-безопасните инвестиционни активи, което го прави един от най-популярните инвестиционни продукти. Много инвеститори използват златото за защита от икономически или политически кризи. Централните банки също поддържат значителни златни резерви.

Около 10% от годишния златодобив е предназначен за производството на електронни устройства като телефони и компютри. Също и в медицината за производство на импланти. Космическата индустрия използва злато за защита от слънчевото излъчване и радиация.

Инвестиции в Злато

Демо сметка с виртуални $10 000

УЧИ СЕ ДА ТЪРГУВАШ БЕЗ РИСК ОТ ЗАГУБИ

Защо да инвестирате в злато?

Инвестирането в злато може да има много предимства. Ето някои от тях:

Защита срещу инфлация

Златото е считано за един от най-добрите активи за защита срещу риска от инфлация. Когато стойността на валутата пада поради инфлация, стойността на златото може да нарасне, защото неговата ограничена наличност и дългата му история като инвестиционен актив го правят ценно и търсено.

Защита срещу геополитически рискове

Златото може да бъде ценно в периоди на геополитически кризи, когато инвеститорите търсят защита срещу несигурността на световните събития.

Диверсификация на портфейла

Златото може да бъде добро допълнение към инвестиционния портфейл поради неговата устойчивост към волатилността на пазарите и ниската му корелация с други активи, като акции и облигации.

Предоставя ликвидност

Може да се продаде много бързо на международните финансови пазари. Това го прави ликвиден актив за разлика от други инвестиции като недвижимите имоти например.

Алтернатива на банковите депозити

Може да бъде алтернатива на депозитите в банките, особено в периоди на ниски лихви.

Пренася стойност във времето

За разлика от хартиените пари то е запазило стойността си във времето и хората го използват за предаване на богатство от едно поколение на друго.

Възможност за ниска първоначална инвестиция

Финансовите пазари предлагат възможности за инвестиции в злато дори при по-ниска първоначална инвестиция.

Какво движи цената на златото?

Причината за поскъпването и поевтиняване при златото са търсенето и предлагането. Или по-точно – дисбалансът между купувачите и продавачите. Когато търсенето е по-голямо от предлагането, цената се покачва. И обратно, когато повече хора искат да продадат, отколкото да купят, цената пада надолу.

На графиката може да се види цената в долари на една тройунция злато (=31.1 грама). Ценатa се променя непрекъснато, понеже във всеки момент се сключват стотици сделки със злато:

Фактори, които движат цената:

↑↓ Икономически фактори. Икономическите условия като инфлация, лихвени проценти, фискална политика и валутните курсове могат да повлияят върху цената на златото. Например, когато инфлацията е висока, цената на златото може да се покачи, защото златото може да се използва като защита срещу инфлацията.

↑↓ Геополитически рискове. Когато има геополитически кризи, като войни, терористични нападения или политически нестабилност, инвеститорите обикновено търсят защита в златото, което може да повиши цената му.

↑↓ Корелация с долара. Златото се търгува най-вече в щатски долари. Промените в стойността на долара могат да повлияят върху цената на златото. Доста често, когато стойността на долара пада, цената на златото може да се повиши и обратното.

Какви са рисковете при инвестиране в злато?

Както при всяка друга форма на инвестиране, търговията със злато носи рискове, които трябва да бъдат взети под внимание. Някои от най-важните рискове при инвестиране включват:

 • Цената на златото може да се покачи или да падне бързо и непредвидимо, което може да доведе до загуби за инвеститорите.
 • Традиционно, златото се смята за убежище срещу инфлацията, но в някои периоди движенията на цената може да не са достатъчни, за да я компенсират.
 • При покупка на злато под формата на монети или кюлчета има рискове, свързани с безопасното им съхранение.

Тези рискове могат да бъдат управлявани чрез стратегии за търговия, управление на риска или инвестиране във финансови инструменти върху злато. Продължете да четете надолу, за да разберете точно как.

С колко пари да започнете?

Количеството пари, които може да се отделят за инвестиции в злато, може да варира в зависимост от индивидуалните цели на инвеститора, бюджет и рискова толерантност. Някои финансови експерти препоръчват да се отделят до 5% или до 10% от портфолиото на инвеститора за инвестиране в злато.

Когато решавате колко да инвестирате, е важно да помислите и за други инвестиционни възможности, които са на разположение. Общовалидно правило е да не се инвестира прекалено много в един единствен актив или клас активи, защото това може да увеличи риска за портфолиото.

Освен това, важно е да се има предвид, че инвестирането в злато не е единственият начин за защита на портфолиото. Има и други инструменти като акции, валути, фондове, недвижими имоти и др., които могат да се използват за диверсификация и допълнително намаляване на риска.

Начини за инвестиране в злато

Златни монети

Някои от широко разпространените златни монети включват Южноафриканския Крюгерранд, Американския Орел и Канадския Кленов лист. Основните проблеми със златните монети са разходите за съхранение. Също така, сравнително голямата надценка, която слагат продавачите, също пречи на потенциала за печалба. Обикновено монетите се продават на цени от 1% до 5% над борсовата цена на златото.

Освен това, закупуването на монети е директна инвестиция в стойността на златото и всяка промяна в долари в неговата цена ще промени пропорционално стойността на притежанията Ви. Други начини за инвестиране в злато, като борсовите фондове например, могат да бъдат направени с по-малки суми и те дават решение на горните недостатъци.

Борсови фондове (ETF)

Борсовите фондове се търгуват точно както акциите – чрез сметка в лицензиран инвестиционен посредник. Този метод е по-лесен и по-рентабилен от директното притежание на кюлчета или монети, особено за малки инвеститори, тъй като минималната инвестиция е само цената на една акция от ETF-а.

Средните годишни съотношения на разходите на тези фондове често са около 0.5%. Това е значително по-малко от таксите и разходите за много други инвестиционни алтернативи, включително повечето взаимни фондове.

Един от най-известните и най-големите борсови фондове върху злато се казва 4GLD (Xetra-Gold). Този фонд инвестира във физическо злато и се грижи за неговото съхранение. Няма никакви годишни такси за управление. В момента цената на една акция от фонда е около 60 евро. Важно е да се отбележи, че когато златото поскъпне или поевтинее например с 3%, акциите на борсовите фондове също правят движение от 3%.

Фондът 4GLD (Xetra-Gold) се търгува на борсата във Франкфурт, но се предлага и на Българска фондова борса. Клиентите на инвестиционен посредник БенчМарк могат да инвестират във фонда 4GLD чрез онлайн платформата BG Trader.

Спот злато (CFD)

Хората често търгуват спот злато, защото комисионите при него са най-ниски. Търговията на злато като CFD позволява да се използва марджин, което е подходящо и за инвеститори с по-малък начален капитал. Марджин означава, че ако се депозират $1,000 в сметка при лицензиран инвестиционен посредник, с тях може да се закупи злато на стойност до $20,000.

Търговията на спот злато e подходяща за краткосрочни сделки, а също и за активни покупки и продажби с цел печалби и от по-малки движения в цената на златото поради значително по-ниските разходи за сключване на сделка в сравнение с останалите варианти.

Спот златото се търгува под името XAU_USD. Клиентите на инвестиционен посредник БенчМарк могат да сключват сделки със спот злато чрез онлайн платформата MetaTrader.

Стратегии за търговия със злато

Ето някои от най-популярните стратегии за търговия и инвестиране в злато:

Дългосрочна инвестиция

Инвестиция в злато за дълъг период от време е една от най-простите стратегии за инвестиране. Това може да включва закупуване на физическо злато или закупуване на борсов фонд (ETF) върху злато. Тази стратегия за инвестиране обикновено е насочена към хора, които търсят дългосрочна защита на своите инвестиции.

Търговия на краткосрочни колебания в цената

Това е популярна стратегия за търговия на пазара на метали. Тя включва закупуване на злато, когато цената му е ниска, и продажба, когато цената му се повиши. Тази стратегия изисква бързи реакции на пазарните движения и отделяне на достатъчно време за анализ на пазарните условия. Спот златото (CFD) е най-подходящо за този тип стратегия.

Технически анализ

Това е стратегия, при която се анализира ценовата графика и историческите движения на златото. Идеята е, че в графиката на ценовото движение могат да се открият модели, които вече са се случвали в миналото. На база на тези модели може да се предположи, дали златото ще поскъпва или ще поевтинява. По-подходящо за този тип стратегия е да се търгува чрез спот златото (CFD).

Фундаментален анализ

Фундаменталният анализ на пазара на злато е стратегия, която използва фактори като търсенето и предлагането на злато, икономическите и политически новини, инфлацията и други макроикономически фактори за предсказване на пазарните движения. Тази стратегия може да се използва за откриване на ценови трендове и избор на времето за покупка или продажба на злато. Тази стратегия може да включва покупки на борсов фонд (ETF) върху злато за дълги периоди или на спот златото (CFD) при по-кратки периоди на инвестиране.

Откъде да започнете?

След като вече имате представа как се инвестира в злато, е време да отидете още малко напред. БенчМарк предлага безплатна демо сметка за търговия на финансовите пазари. Демо сметката е заредена с виртуални пари. Това означава, че може да се учите да сключвате сделки и да тествате различни стратегии, без да губите истински пари.

Отворете Демо сметка безплатно
 • Влезте в платформата и потърсете символа XAU_USD в прозореца с Котировки. Кликнете върху символа и изберете „Нова поръчка“;
 • Ще се появи прозорец за въвеждане на параметрите на сделката. Обем 1 отговаря на 1 тройунция. Натиснете синия бутон за „Покупка“;
 • Поздравления! Вие купихте 1 тройунция спот злато. Може да следите Вашата печалба в екран Търговия. За да затворите сделката, кликнете на нея и изберете Затвори.

  Отворете Демо сметка за Android
  Отворете Демо сметка за iOS
  • От екран „Котировки“ потърсете символа 4GLD. Кликнете върху него и изберете „Нова поръчка“;
  • Ще се появи прозорец за въвеждане на параметрите на сделката. Изберете зеления бутон „Купува“, изберете Вид: Пазарна;
  • Въведете количество акции от фонда, което ще купите, примерно 10, и натиснете бутона „Приеми“;
  • Поздравления! Вие купихте 10 акции от златния фонд 4GLD. Може да следите Вашата печалба в екран Портфейл. За да продадете, кликнете на Вашите акции и изберете „Нова поръчка“. Изберете червения бутон „Продава“ и въведете количеството, което искате да продадете.

  БенчМарк ще Ви консултира безплатно за инвестирането в злато. Може да ни потърсите денонощно (от понеделник до петък) на телефон 02 962 57 95. Ще отговорим на всички Ваши въпроси и ще уговорим удобен час за среща, за да намерим най-добрия вариант за Вашите инвестиции.

  За БенчМарк

  През последните над 20 години БенчМарк Финанс е водещ инвестиционен посредник на българския пазар, лицензиран от Комисия за финансов надзор от 2003 г. Дружеството получава ежегодно награди от Българска фондова борса и други институции.

  Клиентите на БенчМарк могат да инвестират и търгуват със стотици финансови инструменти. Реалните разходи в БенчМарк са едни от най-ниските на пазара не само в България, но и в Европейския съюз. Сделките се изпълняват на момента, без никакво забавяне.

  Онлайн платформите MetaTrader и BG Trader на БенчМарк Финанс, чрез които клиентите сключват сделки на финансовите пазари, са лесни за работа дори за непрофесионалисти. Носители са на десетки награди и са признати от инвеститори в цял свят.

  БенчМарк Финанс е сред малкото инвестиционни посредници на пазара без никакви такси за депозиране и теглене на суми от сметките за търговия. Освен това няма изисквания за минимален първоначален депозит.

  Нашият екип от специалисти е на разположение 24 часа в денонощието, 5 дни в седмицата. Клиентите на БенчМарк получават редовни пазарни анализи, безплатни практически обучения и индивидуални консултации.

   
  Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

  СПОДЕЛЕТЕ: