Инвестиции в S&P 500 – Индексът, за който трябва да знаете

S&P 500 индекс инвестиране

Индексът S&P 500 е един от най-широко използваните финансови индекси в света. S&P 500 представлява портфейл от акции на 500 от най-големите и най-ликвидни компании в САЩ.

Индексът се използва като мярка за общото движение на акциите на американските компании и като барометър за здравето на американската икономика. И тъй като американската икономика е най-голямата, индексът S&P 500 има значение за състоянието на глобалните пазари. Точно затова той е толкова популярен и следен от инвеститорите от цял свят.

Ако се интересувате от инвестиции на финансовите пазари, това пълно ръководство е точно за Вас. Продължете да четете надолу, тъй като инвестирането в индекса S&P 500 е от фундаментално значение за всеки инвеститор.

В тази статия ще научите:

Какво представлява S&P 500?

S&P 500 или също Standard & Poor’s 500 измерва общото представяне на най-големите 500 щатски компании. Тези компании са подбрани въз основа на критерии като пазарна капитализация, ликвидност, секторно представяне и други финансови параметри.

Съставът на индекса се променя от време на време, за да отразява промените в пазара и икономиката. Индексът се използва като индикатор за целия пазар на акции и за това, дали икономиката на САЩ ще расте или не.

Инвеститорите използват индекса S&P500 като средство за диверсификация на портфейла си, за да намалят риска от концентриране върху една или малък брой акции. Те могат да купуват дялове от фондове, които следят цената на индекса или да инвестират директно в акции, включени в индекса, но за това ще разкажем подробно по-надолу в статията.

Кои компании включва S&P 500?

Компаниите, които участват, се променят във времето, като се включват нови компании, а други се изключват. Въпреки това, ето 10 от най-големите от тях, подредени по тежест:

 • Apple (AAPL): 7.09%
 • Microsoft (MSFT): 6.13%
 • Amazon (AMZN): 2.64%
 • NVIDIA (NVDA): 1.93%
 • Alphabet Class A (GOOGL): 1.82%
 • Berkshire Hathaway (BRK.B): 1.64%
 • Alphabet Class C (GOOG): 1.60%
 • Tesla (TSLA): 1.49%
 • UnitedHealth Group (UNH): 1.35%
 • Facebook (META) Class A: 1.33%

*Данни към второ тримесечие на 2023 г.

Близо 30% от компаниите в индекса са от сектора на информационните технологии. В топ три влизат още секторът на здравеопазването с около 15% и финансовият сектор с 11%.

Как се изчислява индекса?

Цената на индекса S&P 500 се изчислява като средноаритметично на цените на акциите на 500-те компании в него. С тази особеност, че по-големите компании участват с по-голямо тегло за разлика от по-малките. Така например, ако компанията Apple поскъпне, това ще доведе до по-чувствително повишение на индекса, понеже Apple е с най-голяма тежест. Докато, ако компания с малка тежест поскъпне, цената на S&P 500 почти няма да се промени.

Инвестиции в S&P 500

Демо сметка с виртуални $10 000

УЧИ СЕ ДА ТЪРГУВАШ БЕЗ РИСК ОТ ЗАГУБИ

Защо да инвестирате в S&P 500?

Диверсификация

Инвестирането в индекса S&P 500 има множество предимства. Една от основните причини да се инвестира в него е, че той предоставя диверсификация на портфейла.

Един от главните принципи на инвестирането е инвестициите да се разпределят между различни активи. Така се намалява риска от загуба и да се увеличава възможността за печалба. Инвестирането в индекса S&P 500 позволява да се инвестира едновременно в акции на 500 от най-големите компании в САЩ, което дава широка диверсификация на портфейла.

Стабилност на дългосрочните печалби

S&P 500 е известен със стабилността на дългосрочните си печалби. Индексът е доказал своята издръжливост и успешно е преминал през множество кризи и трудни икономически периоди.

За 100 години история S&P 500 е показал, че носи добри печалби на инвеститорите си. Разбира се, има рискове и инвестирането в акции винаги носи риск от загуба, но S&P 500 е сравнително стабилен и надежден избор.

Лесен за инвестиране и следене

Има много инструменти, които позволяват да се инвестира в него, като инвестиционни фондове, ETF-и и други финансови продукти. Също така, индексът е лесно следим и много от неговите компоненти са често обект на новини и анализи в медиите.

Уорън Бъфет за S&P 500

Уорън Бъфет, един от най-известните инвеститори в света, е голям привърженик на инвестирането в този индекс. Бъфет изразява мнение, че за повечето хора инвестирането в S&P 500 е по-добро решение, отколкото опитите да се подберат отделни акции. Според него, под 10% от инвеститорите, които подбират отделни акции, успяват да бият доходността на S&P 500 в дългосрочен план.

Бъфет е известен с инвестирането си в дългосрочни акции, като често препоръчва да се инвестира във „висококачествени компании“ с доказан бизнес модел и способност за правене на печалби. Според него, S&P 500 включва много такива компании, които са в състояние да генерират добри печалби и да растат във времето. Повече за Уорън Бъфет може да прочетете в статията Уорън Бъфет: Принципи, Съвети, Инвестиции.

Каква доходност може да се очаква?

Очакваната доходност зависи от няколко фактора. Например текущото състояние на пазара, икономическата обстановка, производителността на компаниите в индекса. Никой не може да предвиди с точност бъдещата доходност, но може да се направи прогноза на база минали резултати.

Историческите данни могат да предоставят насоки за това каква може да бъде очакваната доходност от инвестиции в индекса S&P 500 в миналото. S&P 500 показва дългосрочна положителна тенденция на нарастване. От 1926 г. насам, когато е създаден индекса, средната възвръщаемост е около 10% на година.

На следващата графка от macrotrends може да се види доходността по години: инвестиции в S&P 500

Трябва да се отбележи, че доходността от инвестиции в индекса S&P 500 може да варира година за година, като цените на акциите могат да паднат и да се повишат в краткосрочен период.

Какво движи цената на индекса?

На графиката може да видите движението на S&P 500 през последните месеци, както и текущата му цена в долари:

Цената зависи от множество фактори, които влияят върху пазарите и икономиката. Някои от най-важните от тях, които могат да повлияят на цената са:

↑↓Печалби на компаниите, включени в индекса. Когато компаниите показват печалби и добри финансови резултати, пазарните участници са склонни да инвестират повече в акциите на тези компании и това може да доведе до повишение на цената на индекса S&P 500.

↑↓ Икономическите данни. Новини за икономически индикатори като безработицата, инфлацията и растежа на брутния вътрешен продукт могат да повлияят на настроението на пазарите и следователно на цените на акциите. По-добрите данни засилват интереса на купувачите към индекса.

↑↓ Монетарната политика на Фед. Решенията на Централната банка на САЩ – Федералния резерв (Фед), относно лихвените проценти и други мерки, могат да повлияят на цените на акциите в S&P 500. Доскоро Фед поддържаше рекордно ниски лихвени проценти, което беше положително за цената на индекса.

↑↓ Глобални икономически и политически събития. Каквото и да се случи в глобалната икономика или политическата обстановка, може да повлияе на настроението на пазарите. Икономическите войни или реалните военни конфликти могат да доведат до поевтиняване.

Тези фактори могат да си взаимодействат и да повлияят на цената на индекса, като го карат да се движи нагоре или надолу. Въпреки това, трябва да се има предвид, че движението на цените е сложен процес, който не може да се обясни само с един фактор.

Какви са рисковете при инвестиране?

Инвестирането в S&P 500, както всички други инвестиции, включва определени рискове:

 • Цената на S&P 500 може да се покачи или да падне бързо и непредвидимо, което може да доведе както до печалби, така и до загуби за инвеститорите.
 • Исторически S&P 500 показва добри печалби в дългосрочен план, но има не малко периоди, в които движенията на цената са негативни. Например при забавяне на икономиката на САЩ или дори рецесия.
 • При инвестиране в S&P 500 в евро, валутният курс на еврото спрямо долара може да въздейства на възвръщаемостта. Ако еврото поскъпне за периода на инвестицията, това ще влоши възвръщаемостта, но ако поевтинее – ще я подобри.

Средно, S&P 500 се понижава с 10% от най-високата си стойност на всеки 11 месеца, с 20% на всеки четири години и с над 30% поне веднъж на десетилетие.

Също така, трябва да оцените, дали инвестирането е за Вас. Например, не е добре да започвате, ако не можете да приемете мисълта за 10% (или повече) спад на Вашата инвестиция. Или смятате, че през следващите 3-5 години парите ще Ви трябват за голяма планирана покупка. Ако имате много дългове с високи лихвени проценти, инвестирането не е за Вас. Изплащането на тези дългове често може да доведе до по-висока възвръщаемост от закупуването на ценни книжа.

Най-доброто решение за инвеститорите е да балансират риска и доходността и да диверсифицират своя портфейл, като комбинират инвестиции в различни активи, включително злато, валути и имоти.

Защо да започнете веднага?

Въпреки че има някои основателни причини да не купувате ценни книжа, потенциалът за повишаване надвишава риска за повечето хора. Затова почти винаги е добра идея да се инвестира в индекса S&P500, дори когато пазарът е нагоре.

Проучванията показват, че това, което е по-важно от правилния момент за инвестиране, е времето, което инвеститорът е прекарал на пазара. Тоест, най-силното оръжие на финансовите пазари е търпението. То е много по-силно от избора на най-точен момент за покупка.

Хората, които имат пари и няма да се нуждаят от тях за период от няколко години, трябва да обмислят възможността за инвестиции в индекса S&P500. Изчакването е по-вероятно да има отрицателно въздействие върху тези пари. Ето защо най-доброто време за инвестиции почти винаги е точно сега.

Начини за инвестиране в S&P 500

• Борсови фондове (ETF)

Борсовите фондове се търгуват точно както акциите – чрез сметка в лицензиран инвестиционен посредник. Средните годишни съотношения на разходите на тези фондове често са около 0.5%. Това е значително по-малко от таксите и разходите за много други инвестиционни алтернативи, включително повечето взаимни фондове.

Един от най-известните и най-големите борсови фондове върху индекса S&P 500 се казва SXR8 (iShares S&P 500). Този фонд инвестира в реални акции от индекса, като спазва теглото, с което те участват в него. Предимството е, че с покупката дори на една акция от този борсов фонд, инвеститорът получава експозиция във всички 500 компании, включени в S&P 500.

Годишната такса за управление е минимална – 0.07%. В момента цената на една акция от фонда е около 400 евро. Важно е да се отбележи, че когато S&P 500 поскъпне или поевтинее например с 4%, акциите на борсовите фондове също правят движение от 4%.

Фондът SXR8 се търгува на борсата във Франкфурт, но се предлага и на Българска фондова борса. Клиентите на инвестиционен посредник БенчМарк могат да инвестират на БФБ чрез онлайн платформата BG Trader.

• Договори за разлика (CFD)

Хората често търгуват S&P 500 като CFD, защото комисионите при него са най-ниски. Освен това, този тип финансов инструмент позволява да се използва марджин, което е подходящо и за инвеститори с по-малък начален капитал. Марджин означава, че ако се депозират $1,000 в сметка при лицензиран инвестиционен посредник, с тях може да се закупи S&P 500 на стойност до $20,000.

Търговията на S&P 500 като CFD e подходяща за краткосрочни сделки, а също и за активни покупки и продажби с цел печалби и от по-малки движения в цената на индекса поради значително по-ниските разходи за сключване на сделка в сравнение с останалите варианти.

Индексът S&P 500 се търгува като CFD под името SPX500. Клиентите на инвестиционен посредник БенчМарк могат да сключват сделки с него чрез онлайн платформата MetaTrader.

Стратегии за търговия с S&P 500

Това са някои от най-популярните стратегии за инвестиране в S&P 500:

Дългосрочно инвестиране

Това е стратегия, при която инвеститорите закупват борсов фонд (ETF) върху S&P 500 и го държат за дълъг период от време, обикновено години или дори десетилетия. Идеята е, че така инвеститорът се възползва от дългосрочното нарастване на стойността на индекса S&P 500, като се избягва краткосрочната волатилност на пазара.

Инвестиционен план (Dollar Cost Averaging)

Това е дългосрочна стратегия, при която инвеститорите редовно вливат фиксирана сума пари в борсов фонд (ETF) върху S&P 500. Покупките могат да се правят например всеки месец, независимо от текущото състояние на пазара и независимо от текущата цена. Това е една от най-простите стратегии за инвестиране и същевременно една от най-често използваните.

Когато цената върви надолу, това позволява да се закупуват повече единици от фонда, понеже сумата, с която се участва е фиксирана. Когато цената върви нагоре, единиците, които могат да се купят, са по-малко, но пък поскъпването на цената носи възвръщаемост за цялата инвестиция.

Търговия на краткосрочни колебания в цената

Това е популярна стратегия за търговия на пазара на акции. Тя включва закупуване на S&P 500, когато цената му е ниска, и продажба, когато цената му се повиши. Тази стратегия изисква бързи реакции на пазарните движения и отделяне на време за анализ на пазарните условия. Най-подходящо за този тип стратегия е S&P 500 като договор за разлика (CFD).

Технически анализ

Това е стратегия, при която се анализира ценовата графика и историческите движения на индекса S&P 500. Идеята е, че в графиката на ценовото движение могат да се открият модели, които вече са се случвали в миналото. На база на тези модели може да се предположи, дали S&P 500 ще поскъпва или ще поевтинява. По-подходящо за този тип стратегия е да се търгува S&P 500 като договор за разлика (CFD).

Фундаментален анализ

Това е стратегия, при която се анализират основните фундаментални данни за компаниите в S&P 500. Тези данни включват финансовите отчети на компаниите и техните печалби. Включват също и икономическите показатели на САЩ като например брутен вътрешен продукт, безработица, търговски баланс. Тази стратегия може да включва покупки на борсов фонд (ETF) върху S&P 500 за дълги периоди или на S&P 500 като договор за разлика (CFD) за по-кратки периоди на инвестиране.

Откъде да започнете?

След като вече имате представа как се инвестира в S&P 500, е време да отидете още малко напред. БенчМарк предлага безплатна демо сметка за търговия на финансовите пазари. Демо сметката е с начален баланс от виртуални $10 000. Това означава, че може да се учите да сключвате сделки и да тествате различни стратегии, без да губите истински пари.

Как да купите S&P 500 в демо сметката?

 • Регистрирайте Вашата демо сметка и влезте в платформата;
 • Потърсете символа SXP500 в прозореца с котировки;
 • Кликнете върху символа и изберете „Нова поръчка“;
 • Ще се появи прозорец за въвеждане на параметрите на сделката;
 • Обем 1 отговаря на 1 индекс;
 • Натиснете синия бутон за „Покупка“.

Поздравления! Вече купихте 1 индекс S&P 500. Може да следите Вашата печалба в екран Търговия. За да затворите сделката, кликнете на нея и изберете Затвори.

БенчМарк ще Ви консултира безплатно за инвестирането в акции и S&P 500. Може да ни потърсите денонощно (от понеделник до петък) на телефон 02 962 57 95. Ще отговорим на всички Ваши въпроси и ще уговорим удобен час за среща, за да намерим най-добрия вариант за Вашите инвестиции.

За БенчМарк

През последните над 20 години БенчМарк Финанс е водещ инвестиционен посредник на българския пазар, лицензиран от Комисия за финансов надзор от 2003 г. Дружеството получава ежегодно награди от Българска фондова борса и други институции.

Клиентите на БенчМарк могат да инвестират и търгуват със стотици финансови инструменти. Реалните разходи в БенчМарк са едни от най-ниските на пазара не само в България, но и в Европейския съюз. Сделките се изпълняват на момента, без никакво забавяне.

Онлайн платформите MetaTrader и BG Trader на БенчМарк Финанс, чрез които клиентите сключват сделки на финансовите пазари, са лесни за работа дори за непрофесионалисти. Носители са на десетки награди и са признати от инвеститори в цял свят.

БенчМарк Финанс е сред малкото инвестиционни посредници на пазара без никакви такси за депозиране и теглене на суми от сметките за търговия. Освен това няма изисквания за минимален първоначален депозит.

Нашият екип от специалисти е на разположение 24 часа в денонощието, 5 дни в седмицата. Клиентите на БенчМарк получават редовни пазарни анализи, безплатни практически обучения и индивидуални консултации.

 
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

СПОДЕЛЕТЕ: