Основи на търговията

БенчМарк Ви предлага разнообразие от образователни материали за финансовите пазари. В тази секция ще имате възможността да научите повече за видовете финансови инструменти и техните специфики. Ще бъдат разгледани в дълбочина двата основни анализа, които се използват при търговията на финансовите пазари – технически и фундаментален. Информацията е структурирана в три раздела: инструменти за търговия, технически анализ и фундаментален анализ.

Инструменти за търговия

Финансови инструменти

Тук ще намерите информация за основните класове финансови инструменти, които можете да търгувате, както и техните основни специфики и характерни особености. Ще бъде разгледана същността на валутните двойки, акциите, индексите и криптовалутите.

Технически анализ

Технически анализ

В тази секция ще намерите необходимата информация за техническия анализ, която е нужна на всеки един трейдър, за да бъде успешен. Ще бъдат разгледани основните теории и модели на поведение на този тип анализ, като в процеса на разглеждане на материята, информацията и знанията ще бъдат надграждани.

Фундаментален анализ

Фундаментален анализ

Един от най-важните аспекти на търговията на финансовите пазари е да разбираме причината, която стои зад пазарните движения, т.нар. фундаментален анализ. Разбирането на фундаменталния анализ дава на пазарните участници преднина пред всички останали трейдъри. В тази секция ще бъдат синтезирани най-важните аспекти при този тип анализиране, които успешните трейдъри и инвеститори използват.

Риск мениджмънт

Риск мениджмънт

Заедно с анализа и дисциплината, другият важен елемент от успешната търговия на финансовите пазари е риск мениджмънтът. Без управление на риска няма как да се изгради дългосрочна печеливша стратегия за търговия. Ще дефинираме основни термини в риск мениджмънта и ще поясним, защо е основополагащ за успешната търговия.

Психология на трейдъра

Психология на трейдъра

Психологията и дисциплината са нещата, които правят един трейдър печеливш в дългосрочен план. Разбирането за това как различните фактори влияят в дългосрочна перспектива е от фундаментално значение за изграждането на адекватен психологически подход към търговията.