Психология на трейдъра

Има много характеристики и умения, които трябва да притежават трейдърите, за да бъдат успешни на финансовите пазари. Способността да се разбират фундаменталните показатели и пазарната обстановка, както и да се дефинира тренда и да се откриват моделите на поведение са основополагащи, но всъщност не са най-важните.

Психологията в търговията

Психологията по отношение на трейдинга е от изключителна важност. Трейдърите много често влизат и излизат от позиции, налагайки им се да взимат бързо своите решения. Това изисква определено състояние на ума, лишено от емоции. Ще разгледаме някои психологически аспекти в трейдинга.

Повечето трейдъри започват със събиране на информация. Гледат се графики, четат се книги и анализи, посещават се най-различни семинари и обучения. Така се изгражда базовото ниво на разбиране на пазарите. Следва прилагане на наученото и на практика. Това е много важен момент, а обикновено се изпитват смесени чувства. Ако начинаещият има късмет ще направи няколко положителни сделки и нещата ще се развият както трябва. Тогава обаче, съществува рискът да се подходи пренебрежително в последвалата търговия, произтичащо от прекалено натрупаната увереност. Ако пък в началото трейдърът няма късмет и сключи няколко губещи позиции, тогава много бързо разбира защо повече от 90% от участниците се провалят още в първите години от предизвикателството, наречено трейдинг.

Без значение как се започне, рано или късно всеки се сблъсква със загубите. И това е ключово, защото разликата между губещите и дългосрочно печелившите е именно в последвалата реакция.

Като във всеки бизнес и тук анализа е много важен за крайния успех. Това обаче, което много начинаещи не отчитат е, че основната функция на пазара е неговата променливост и динамика. Тоест, всяка стратегия за търговия базирана на някакъв анализ с времето променя своята ефективност и всеки трейдър трябва да нагажда търговията си към текущата пазарна ситуация. И именно в това се крие скритият капан за начинаещите. А той е, че трябва да се прави разлика между това кога трябва да променим стратегията за търговия и кога загубите са просто резултат от временен „шум“ на пазара, който може да бъде породен от много неща. В такъв момент четенето на новини и разбирането на фундамента може да помогне много, защото в повечето случаи „шумът“ идва именно от там.

Това трябва да се има предвид, когато трейдърът е прекарал дълго време в развитие на някаква стратегия за търговия, която на теория трябва да дава положителни резултати и изведнъж сключвайки десетина позиции само две от тях са сполучливи. В този момент трябва да се разбере дали това се дължи просто на временен „шум“ или на практика стратегията не работи поради някакви причини. Важно е да се знае, че десет позиции са прекалено малко, за да се правят каквито и да е заключения, а трябва да се гледа в по-широки статистически граници, минимум стотина сделки.

Това е първото нещо, което трябва да се осъзнае, а именно, че пазарът е променлив и е нужно достатъчно време, за да оценим правилно една стратегия за търговия. Несъзнаването на този факт може да доведе до преждевременно изоставяне на иначе работещ план за търговия.

Разбира се, най-правилното решение винаги е „информираното решение“. За да се вземе такова е нужен анализ на самата търговия, тоест да се анализират вече приключилите позиции и да се открият възможни грешки, с цел повишаване на ефективността. Освен да се разглеждат печелившите и още повече губещите позиции, също така е важно да се наблюдава и кривата на баланса на сметката. Така може да се види общата картина на една търговия и да се разбере така наречения „риск апетит“ на трейдъра.

Търговията на финансовите пазари носи рискове. И тези рискове трябва да се приемат или с други думи, поставения стоп не трябва да се мести, ако позицията тръгне в губещата посока. Това е част от рискмениджмънта, но спазването му зависи от психиката и дисциплината на трейдъра. Отново всичко е свързано с емоциите. Нормално е преди да се влезе в позиция емоциите да са в по-разумни граници, отколкото след това. Именно поради това, възможността от грешни решения нараства значително, след като вече позицията е заета.

Същото важи и за прибирането на печалбите. Прекалената алчност може да доведе до „празни ръце“. Казано накратко, важно е да има предварителен план за действие за всяка позиция, имайки предвид анализа и той да се спазва. В противен случай може да се попадне в капана на емоциите.

От друга страна трябва да разберем, че пазарът предлага реално неограничени възможности. Следвайки своя план за търговия и адаптирайки рискмениджмънта към конкретната пазарна ситуация печалбите нямат ограничение. И всяко поставяне на някакви цели за определен период от време всъщност може да се окаже спирачка за по-големи печалби. Разбира се, е възможно да се случи и точно обратното. Стремежът да се достигне поставената цел за месеца или годината може да доведе до нежелани емоции и до прибързани решения. Тоест, поставянето на цели за определен период от време, от една страна може да ограничи възможните печалби в момент, в който пазарът може да даде много повече отколкото се предполага. А от друга, недостигането на поставената цел да повлияе негативно върху емоциите на трейдъра, а от там и на неговото поведение и представяне. Трябва да се приеме, че ще има периоди, през които пазарът ще дава много възможности за печалба, такива в които търговията ще е трудна и безрезултатна, както и такива, в които ще се генерират загуби.

Ключово в една дългосрочна търговия е умението да се сдържат емоциите и дисциплинирано да се спазват правилата от стратегията за търговия и рискмениджмънта. Може анализа и рискмениджмънта да са перфектни, но ако липсва правилната психологическа настройка към пазара, а от там и дисциплина, то тогава трейдърът е обречен на загуби.

 

СПОДЕЛЕТЕ: