Какво е технически анализ? – Ръководство за начинаещи трейдъри

Технически анализ наричаме метода за прогнозиране на бъдещите движения на цените. Той е най-използваното средство за анализ на валутните пазари както от начинаещи, така и от опитни трейдъри. Освен в търговията с валути, техническият анализ се използва успешно в търговията с акции, индекси, петрол, злато, дори криптовалути.

Трейдърите използват техническия анализ като средство за разчитане на графиките на финансовите инструменти и взимане на решение за покупка или продажба. Всеки трейдър има собствен подход към анализа, но все пак съществуват някои основни техники.

Какво е технически анализ?

Технически анализ е умението да разчитаме графиките на финансовите инструменти. Графиката записва движенията на цените и ги представя под формата на диаграма от исторически данни. Когато наблюдаваме дадена графика, можем да открием определени модели, които са се повтаряли много на брой пъти в миналото. Според теорията на техническия анализ, ако даден модел е бил наблюдаван в миналото и след него е последвало понижение или повишение на цената, то същото нещо е много вероятно да се повтори отново.

С други думи, техническият анализ използва миналото, за да ни даде сигнал накъде ще продължи цената в бъдеще. На база на това може да се вземе решение, дали сегашният момент е добър за покупка, дали е добър за продажба или е по-добре да изчакаме и да не правим нищо.

Безплатна тестова сметка

Знаете ли, че БенчМарк предлага безплатна тестова сметка, в която можете да се учите да прилагате техническия анализ на практика. Тестовата сметка е заредена с виртуални $10 000, с които можете да сключвате сделки с валути, акции, метали, стоки, криптовалути, борсови индекси. Можете да прилагате наученото за техническия анализ без риск и в реални пазарни условия.

Технически анализ – кратка история

Терминът “технически анализ” е представен за първи път от журналиста Чарлз Дaу в края на 18-ти век. Няколко забележителни анализатори като Уилям П. Хамилтън, Робърт Реа, Едсън Гулд и Джон Маги са допринесли за концепциите на така наречената “Теорията на Дау”. Така те помагат да се формира нейната основа. Теорията на Дау се е отнасяла до движенията на цените на акциите и е първата подобна търговска система.

Във времето техническият анализ се развива до стотици модели и сигнали, разработени през годините на научни изследвания. Анализът започва да се прилага не само върху графиките на акциите, но и на практика върху всички останали финансови инструменти. При търговията с валута (форекс) техническият анализ е основно средство за определяне на посоката на цената.

Има цели системи за технически анализ, които помагат в прогнозирането на пазарните движения. Някои модели са насочени към идентифициране на така наречените области на подкрепа и съпротива. Това са ценови нива, които ако бъдат достигнати от цената, могат да подкрепят нейното поскъпване или обратно – да предизвикат поевтиняване. Други модели са насочени към това да се определи силата на пазарния тренд. Тренд наричаме основната посока, в която се движи цената.

Къде се прилага технически анализ

Технически анализ може да се използва в търговията на валутни двойки, акции, индекси, стоки и въобще на всички финансови инструменти. Все пак, техническият анализ не се представя добре при финансови инструменти, при които търсенето и предлагането е доста слабо и цената не се променя достатъчно често.

Техническият анализ е изключително универсално средство за прогнозиране на ценовите движения. Можем да го използваме на всяка една времева рамка на графиката. Без значение, дали наблюдаваме цената на едноминутна, едночасова, 4-часова или дневна графика, техническият анализ може да бъде прилаган еднакво добре. Също така, той може да предложи ясни принципи, върху които да базираме нашите сигнали за покупка или продажба.

Подкрепи и съпротиви

По дефиниция подкрепата е ниво, при което има вероятност цената да спре своето поевтиняване и да обърне към възходящото движение. И обратно, съпротивата е ниво, което ако бъде достигнато, е вероятно да видим приключване на поскъпването и възобновяване на низходящото движение. Всеки трейдър трябва да знае, че подкрепите и съпротивите са по-скоро общи зони на влияние, а не конкретни точки в цената.

Графични фигури

Едни от най-широко разпространените и разпознаваеми модели на поведение от техническия анализ са “графичните фигури”. Те разглеждат общата картина и помагат да се идентифицират потенциални сигнали за търговия или просто дават представа за евентуални бъдещи ценови движения.

Те са много удобни за всички трейдъри, защото всяка графична фигура е ясно дефинирана и има конкретни условия, на които трябва да отговаря. По този начин, до голяма степен се избягва субективния фактор, когато взимаме решение, дали да купим, продадем или изчакаме.

Графичните фигури се делят на два основни вида:

  • Потвърждаващи основния тренд
  • Обръщащи основния тренд

Потвърждаващи тренда

При потвърждаващите тренда фигури се очаква движението, което предстои, да е в посока на основния тренд. Т.е. при наличието на такава фигура цената е по-вероятно да продължи да се движи в същата посока, в която се е движила до момента.

Фигурата “Триъгълник” е сред най-популярните модели, които се използват в техническия анализ, тъй като се среща сравнително често. Както можете да видите на графиката по-долу, триъгълниците могат да се открият, когато цената започне да чертае по-ниски върхове и по-високи дъна. По този начин се получава консолидация на цената, която има формата форма на триъгълник.

Има и друго условие, което е малко по-трудно за разпознаване от начинаещите трейдъри. Триъгълникът трябва да бъде съставен от пет вълни. Както се вижда от графиката по-долу, тези вълни се движат по върховете и дъната, които цената е формирала.

Технически анализ триъгълник

При това положение, ако и двете неща са изпълнени, може да се очаква, че цената ще продължи да се движи по посока на основния тренд. Ако вземем примера от графиката по-долу, след завършване на вълна 5 е моментът, в който можем да купим.

След като влезем в позиция, трябва да поставим стоп поръчка. Нейното място е в края на 5-та вълна. За изчислението на лимит поръчката се взима големината на 1-ва вълна, която се налага от мястото на пробива в посока на тренда. Ако за първи път чувате за стоп поръчка и лимит поръчка, най-добре е да се запишете за безплатното обучение Стани успешен форекс трейдър на БенчМарк.

Обръщащи тренда

При графичните фигури, които обръщат тренда, се очаква движението, което предстои, да обърне посоката на основния тренд. Т.е. при наличието на такава фигура цената е по-вероятно да спре да се движи в посоката, в която се е движила до момента.

Най-популярната графична фигура, която има силата да обърне посоката на цената, се нарича “Глава с рамене”. Тя се получава, когато цената направи три последователни върха. Средният от тях трябва да е по-висок, а първият и последният да са по-ниски и да са със сходна височина. По-високият връх е “главата” на фигурата, а другите два са лявото и дясното “рамо”.

Както е показано на графиката, прави се линия на подкрепа, която минава през двете дъна ситуирани между трите върха, която наричаме “вратна линия”. Когато цената пробие тази линия, можем да продадем.

технически анализ глава и рамене

Стоп поръчка се поставя над “дясното рамо”. Нивото на лимит поръчката се изчислява, като се вземе разстоянието от най-високата част на “главата” до “вратната линия” и се наложи от пробива в посока надолу.

Графичните фигури са неразделна част от техническия анализ. Успешните трейдъри ги комбинират с други показатели, за ​​да увеличат още повече своите шансове за успех. Пример за това как можем да повишим своята ефективност, е като включим така наречените “технически индикатори” в своя анализ.

Технически индикатори

Техническите индикатори представляват математически формули, базирани върху цената на съответния финансов инструмент. Или иначе казано, чрез индикаторите виждаме производна на цената, която е до голяма степен е изчистена от често срещаните “залъгващи” движения на пазара. Основната им цел е да допълнят и изчистят картинката и по този начин да увеличат ефективността на трейдърите. Съществуват обаче и стратегии, изцяло базирани на технически индикатори, но този подход в повечето случаи изисква и използването на софтуери за автоматизирана търговия.

Техническите индикатори се делят на два основни вида:

  • Следващи тренда
  • Осцилатори

Следващи тренда индикатори

Както подсказва името, тези индикатори се използват за разпознаване на посоката на тренда. Чрез тях най-общо можем да определим, дали цената формира възходящ тренд, дали формира низходящ тренд или не формира тренд. Както казахме в началото, определянето на посоката на тренда е едно от основните неща в техническия анализ.

Следващите тренда индикатори се показват директно върху графиката и най-често се използват в ролята на подкрепи и съпротиви за нея. Като трейдъри, не е необходимо да чертаете ръчно тези индикатори. Платформата на БенчМарк разполага с десетки индикатори, които могат да се добавят върху графиката в търговската платформа с няколко клика.

Пълзяща средна

Може би най-използваният индикатор, който следи тренда, е “пълзящата средна”. Тя представлява осреднената стойност на цените на затваряне на определен брой предходни периоди. Когато добавяме индикатора върху графиката, трябва да зададем броя на барчетата или свещичките, които да се имат предвид при изчислението на средната стойност.

На изображението по-долу можете да видите как изглежда една “пълзяща средна”, след като бъде добавена към графиката. В случая тя показва, че имаме възходящ тренд, тъй като цената се намира над нея. Забележете, че “пълзящата средна” играе роля на своеобразна “подкрепа” на цената.

технически анализ пълзяща средна

Средната може да се използва по много начини и да влиза в най-различни стратегии за търговия. Основната ѝ функция е да потвърждава посоката на тренда. Идеята е, че когато пълзящата средна се намира под цената, това дава потвърдителен сигнал за възходящата тенденция и респективно “зелена светлина” за евентуални дълги позиции. И обратно, в случаите когато индикаторът е над графиката, тогава е време за продажби. Самото пресичане на цена и “пълзяща средна” се приема за индикация за вероятно обръщане на тренда.

Често трейдърите използват и системи от две или повече пълзящи средни с различен брой периоди на изчисление. Закономерността е, че колкото по-голям номер слагате на “пълзящата средна”, толкова по-изгладена ще бъде нейната линия.

пресичане на пълзящи средни

При такъв тип система, освен разположението на индикатора спрямо цената, се следи и за кръстосването между самите средни. Пресичането между тях се приема като сигнал за потвърждение, че трендът е обърнал своята посока.

Осцилатори

Този тип индикатори също се добавят автоматично от платформата за търговия. След като ги добавите, ще ги видите в отделен прозорец точно под графиката. Основната им цел е да ни покажат не посоката, а силата на дадения тренд. Затова много често трейдърите използват комбинация от “пълзяща средна” и осцилатор. Средната показва посоката на тренда, а осцилаторът показва колко е силен този тренд и какъв е неговия потенциал.

При осцилаторите се различават три нива: свръх купено, неутрално и свръх продадено. Истинската стойност на този тип индикатори е именно тогава, когато са в двете крайни нива. Ако осцилаторът се намира в свръхкупените стойности, това означава, че за определен период от време силно доминиращи са били купувачите и е много вероятно да имаме надцененост, което да доведе до скорошно обръщане на посоката. И обратно, ако цената е в зоната на свръхпродаденост, очакванията са за евентуално обръщане нагоре, понеже инструментът най-вероятно е силно подценен.

RSI

“Индексът на относителната сила” (RSI) е един от най-разпространените осцилиращи индикатори. Неговата скала е разделена от 0 до 100, като диапазона между 0 и 30 се приема за зона на свръхпродаденост, а от 70 до 100 за свръхкупеност на пазара. Както може да видите в изображението, индикаторът е бил над ниво 70, което е дало индикация за предстоящото обръщане на тренда – от възходяща към низходяща посока.

осцилатор RSI

Обобщение

Целта на всички трейдъри е да предвидят бъдещата цена. Сами по себе си цените на финансовите инструменти се приемат за основен индикатор и се смята, че като цяло цената може да изпревари икономическите данни с 6 до 9 месеца. Въпреки че често се случват и изненадващи колебания, обикновено могат да се открият сигнали върху графиката преди значителни движения. Ето защо използването на технически анализ в търговията е преимущество при вземането на решение за покупка или продажба.

Още по темата технически анализ

Forex търговия за начинаещи – Как се търгува forex онлайн?

Безплатно обучение Стани успешен форекс трейдър

СПОДЕЛЕТЕ: