Графики

Графиките са основен инструмент за всеки трейдър на пазара. Графиките дават огромно предимство при анализа на движенията на цената. Поради този факт е добре да се научите да ги използвате по най-добрия възможен начин. Колкото по-комфортно се чувствате при използването на графиките, толкова по-лесно ще е за Вас да станете успешен трейдър.

Времеви рамки на графиката

Графиките Ви позволяват да следите движението на цената на инструмента, към който проявявате интерес. Графиките са гъвкави, така че имате възможност да избирате най-подходящия за Вас интервал – минутно изменение, часово, дневно и т.н.

Ако Вашият стил на търговия е съсредоточен в по-краткосрочни времеви рамки, тогава е добре да се концентрирате върху графики с малък времеви интервал. От друга страна, ако проявявате интерес към по-дългосрочни инвестиции, трябва да следите графиките на по-големи времеви интервали. Типичен пример е как трейдъри, които предпочитат да извлекат полза от моментни движения, използват едноминутна или петминутна времева рамка, докато тези, които имат дългосрочна стратегия, използват дневна или дори седмична времева рамка. Някои трейдъри използват няколко времеви рамки, за да могат да разгледат графиката в различни перспективи. 

Промяната на времевата рамка на графиката по начин, по който да отговаря на Вашите изисквания, е лесно. Натиснете бутона „Периоди“ в горната част на графиката и ще се появи падащо меню. След като видите падащото меню, изберете каква времева рамка искате да зададете на Вашата графика (виж Графика 1).

Графика 1

Видове графики

Графиките в платформата за търговия MetaTrader Ви позволяват да анализирате движенията на цената в няколко различни формата. Това включва Line, Bar и Candlestick графики. Трейдърите предпочитат индивидуални стратегии и системата е разработена, така че да задоволи разнообразните им предпочитания.

Техническият анализ използва един от трите вида графики:

  • Line (линейни) графики
  • Bar (бар) графики
  • Candlestick (свещ) графики

Line графики

Line (Линейните) графиките са най-базовият тип графики, понеже не са претрупани. Този тип графика дава лекота при разпознаването на тренда.

Line графиката показва последната търгувана цена на даден период, като свързва цените в линия. (виж Графика 2).

Графика 2

Bar графики

Bar (бар) графиките съдържат повече информация, отколкото Line графиките. Докато Line графиката показва само цената на затваряне, Bar графиките показват също така най-високата и най-ниската стойност през зададения период.

Важно е да се знае, че този тип графика е доста различен от обикновените Line графики. Всеки отделен компонент на графиката наподобява структурата на дърво (виж Графика 3).

Можете сами да създадете такава графика като направите серия от такива барове. Всяка част представлява отделен период. За да създадете всеки сегмент, трябва да сложите най-високата и най-ниската цена за периода и да ги свържете с вертикална линия.

След това слагате началната цена на дадения период от лявата страна на вертикалната линия, която току-що нарисувахте. Началната цена се обозначава с хоризонтална линия, перпендикулярна на линията между най-високата и най-ниската стойност. По същия начин въвеждате крайната цена на зададения период от дясната страна.

Като погледнете вече начертания бар, можете да разберете дали цената се е повишила или е намаляла между началото и края на определения период. Ако лявата линия е по-високо от дясната, значи е поевтиняла. Ако лявата е по-ниско от дясната, то цената е поскъпнала през зададения период.

Междувременно линията между най-високата и най-ниската стойност Ви показва какво е било движението на цената през самия период. Ако линията е сравнително малка или началната стойност е близо, както до най-високата, така и до най-ниската стойност, значи цената е била стабилна през периода.

Тази информация може да се използва като средство за прогнозиране. Ако цената е приключила търговията за даден период в непосредствена близост до най-високата или най-ниската стойност, може да се предположи, че през следващия период това движение ще продължи. Основната функция на този тип графики е да подпомогнат вземането на интелигентно решение.

Графика 3

Графика 4

Candlestick графики

Candlestick (свещ) графиките са японско откритие, датиращо от 18 век, когато основно са използвани за следене на търговията на оризовия пазар. Те дават същата информация както Bar графиките, но в различен формат. Повечето трейдъри приемат този тип графики за по-лесни при идентифицирането на формации.

Реално процесът не е по-различен от този при създаването на Bar графика.

При създаването на Candlestick графика всяка отделна свещ представя определен период на търговия. При създаването на отделната свещ в началото се процедира по същия начин, както при създаването на един бар – определяте най-високото и най-ниското ниво и ги свързвате с вертикална линия.

Следващата стъпка е поставяне на начална и крайна цена за периода. Това става по подобен начин както при Bar графиката, но този път и двете линии пресичат вертикалната, както от лявата, така и от дясната страна (виж Графика 5).

Двете хоризонтални линии ще маркират горната и долната част на свещта.

Графика 5

Накрая може да попълните пространството между началната и крайната цена, като по този начин образувате тялото на свещта.

Работата с двете графики е въпрос на личен избор. Някои инвеститори смятат, че Candlestick графиката е по-лесна за разчитане на самите движения на цената през определения период. Може да видите пример за Candlestick графика (виж Графика 6).

Графика 6

СПОДЕЛЕТЕ: