Графични фигури

Графичните фигури играят важна роля във всеки полезен технически анализ и могат да бъдат мощен инструмент за всеки трейдър на всяко ниво. Използването на графични формации е съществена част от търговската психология.

Като се научите да разпознавате моделите в търговията колкото може по-рано, ще можете да разберете как да печелите от пробивите и обръщанията.

Защо са толкова важни графичните фигури?

Графичните модели са начин за разглеждане на поредица от ценови действия, които се случват по време на търговията. Те може да бъдат във всяка времева рамка – месечна, седмична, ежедневна и други. Те могат да се повтарят отново и отново.

Ако можете да се научите да разпознавате тези модели рано, те ще ви помогнат да спечелите истинско конкурентно предимство на пазарите.

Какви модели трябва да търся?

Графичните фигури биват два основни типа:

  • Трендпотвърждаващи – при тях се очаква предстоящото движение да е в посока на тренда, такъв, какъвто е бил до този момент
  • Трендобръщащи – при тях се очаква предстоящото движение да е в обратна посока на тренда, който е бил до този момент
Трендпотвърждаващи

1. Вимпел

Проявява се тогава, когато има значително движение на пазара в една от двете посоки, последвано от период на консолидация, съставена от три вълни – това създава формата на вимпел. Важно е да се знае, че първата вълна от рейндж винаги се брои в обратна посока на тренда преди това. След това цената прави пробив в същата посока, в която се е движила преди това. Стоп поръчката се слага на третата вълна, а таргетът се изчислява като се вземе дължината на първата вълна и се наложи от пробива нагоре или надолу, в зависимост от посоката на движение.

2. Симетричен триъгълник

Симетричният триъгълник е една от най-разпознаваемите графични фигури. Аналогично с вимпела, представлява консолидационно движение, но съставено от пет вълни. И тук цената прави пробив в същата посока, в която се е движила преди това. Стоп поръчката се слага на петата вълна, а таргетът и тук се изчислява като се вземе дължината на първата вълна и се наложи от пробива нагоре или надолу, в зависимост от посоката на движение.

 3. Възходящ триъгълник

Този триъгълник обикновено се появява по време на възходяща тенденция и се разглежда основно като бичи модел. Понякога може да се създаде като част от обръщане в края на низходяща тенденция, но в повечето случаи се явява като трендпотвърждаваща фигура и винаги са възходящи модели, когато възникнат. Отиграването е същото, като при обикновен симетричен триъгълник.

4. Низходящ триъгълник

Низходящият триъгълник е аналогичен на възходящия такъв, но е мечи модел и обикновено се създава като продължение на низходяща тенденция.

5. Флаг

Формата на графичната фигура флаг е правоъгълна. Правоъгълникът се развива от две линии, минаващи през върхове и дъна, които формират подкрепата и съпротивата, докато цената пробие. Флагът има наклон, който трябва да се движи в обратна посока с първоначалното движение на цената, а чаканият пробив трябва да бъде в същата посока на тренда, какъвто е бил преди това. След като цената пробие линията на подкрепа или съпротива, имаме сигнал за покупка или продажба. Стоп поръчката се слага на последната вълна, а таргетът и тук се изчислява като се вземе дължината на първата вълна и се наложи от пробива нагоре или надолу, в зависимост от посоката на движение.

Трендобръщащи

1. Глава и рамене

Глава и рамене е най-разпознаваемата и популярна формация. Получава се, като комбинация от три съседни върха, като средният трябва да е най-висок и него наричаме глава, а другите два респективно ляво и дясно рамо. Подкрепата, която се пуска през двете дъна, обуславящи главата и раменете, се нарича вратна линия и именно тя е ключовото ниво, което трябва да бъде пробито, за да се активира формацията. Стоп поръчката се поставя над дясното рамо. Таргетът се изчислява, като се вземе разстоянието от върха на главата до вратната линия и се проектира от пробива надолу.

2. Обърната глава и рамене

Аналогична с обикновената Глава и рамене, но в обратната посока, тази формация дава възможност да се възползваме от поскъпване.

3. Двоен връх

Формацията представлява комбинация от два върха един до друг, като разликата между тях не бива да бъде прекалено голяма. Ключовото ниво, което трябва да бъде пробито, е подкрепата на дъното, което е между двата върха. Стоп се слага на по-високия максимум, а при изчислението на таргета се взима височината отново на по-високия, наложена от пробива надолу.

4. Двойно дъно

Аналогична с Двоен връх, но в обратната посока, тази формация дава възможност да се възползваме от поскъпване.

5. Троен връх

Тази формация е много близка до Двоен връх. Разликата е, че са нужни три върха и две дъна между тях, с малка разлика във височината помежду им. Важният момент е пробива на по-ниското дъно, което активира фигурата и дава индикация за поевтиняване.

6. Тройно дъно

Аналогична с Троен връх, но в обратната посока, тази формация дава възможност да се възползваме от поскъпване.

СПОДЕЛЕТЕ: