Индекси

Какво представляват индексите?

Индексът е индикатор или измерител за нещо, а във финансовият свят обикновено се отнася до мярка за промяна на пазара на ценни книжа. В случая на финансовите пазари индексите представляват хипотетичен портфейл от ценни книжа, които са част от определен пазар или сегмент от него. Основната цел на индексите е да дават обща информация за състоянието и развитието на икономиката в дадена държава.

Всеки индекс има свой собствен метод на изчисление. В повечето случаи относителната промяна е по-важна от действителната цифрова стойност, представляваща индекса. За да се оцени как индексът се е променил от предходния ден, е нужно да се вземе предвид процента, с който се е изменил, а не пунктовете.

На инвестиционния пазар съществуват много индекси, които представят специфични пазарни сегменти. Водещите пазарни индекси в САЩ са Dow Jones Industrial Average (DJIA 30) и Standard & Poor’s 500 (S&P 500). Индексите се изчисляват със специфични методологии. Например, Dow Jones Industrial Average е ценово-претеглен индекс, който дава по-голяма тежест на акциите в индекса с по-висока цена. От друга страна, S&P 500 е индекс по пазарна капитализация, който дава по-голяма тежест именно на акциите с по-висока пазарна капитализация. Финансовите институции имат многобройни методи за създаване на индекси на инвестиционните пазари, което обуславя и голямото разнообразие.

Други известни индекси са NASDAQ 100, FTSE 100, NIKKEI 225, DAX 30, CAC 40 и EUSTX 50. Чрез ясното разбиране за начина, по който се създават индексите и как те се различават, ще бъдете с една стъпка по-напред да разберете смисъла на ежедневните движения на фондовия пазар.

Търговия за начинаещи

Ако искате да научите повече за търговията с индекси, заповядайте на безплатния обучителен курс „Стани успешен Форекс трейдър“ на БенчМарк Академия, подходящ за хора без опит. На курса ще овладеете основите на Forex търговията и ще придобиете редица специфични умения и знания.

Dow Jones Industrial Average

Dow Jones Industrial Average (DJIA 30) е един от най-старите, най-добре познатите и най-често използваните индекси в света. Той включва акциите на 30 от най-големите и влиятелни компании в САЩ. DJIA 30 е т.нар. ценово-претеглен индекс. Първоначално се е изчислявал, като се добави цената на акциите на всяко дружество в индекса и се раздели тази сума на броя на компаниите. Затова се нарича средно претеглен. С течение на годините обаче, разделянето на акциите, отклоненията и други събития са довели до промени в делителя, което го прави много малък (по-малко от 0,2).

DJIA 30 представлява около една четвърт от стойността на целия фондов пазар в САЩ, но процентната промяна в него не трябва да се тълкува като определена индикация, че целият пазар се е променил със същия процент. Това се дължи на формулата за изчисление. Основният проблем е, че $1 промяна в цената на акция, която струва $120 и е част от индекса ще има по-голям ефект върху самия DOW, отколкото $1 промяна в цената на акция от 20 долара, която не е част, въпреки че цената на акцията от DJIA 30 се е променила само 0,8%, а другата с 5%.

Промяната в Dow представлява промяна в очакванията на инвеститорите за печалбите и рисковете на големите компании, включени в средната стойност. Тъй като общото отношение към акциите с голям лимит често се различава от отношението към акции с малък капитал, международни акции или технологични акции, DJIA 30 не бива да се използва за представяне на настроения в други области на пазара. От друга страна, тъй като Dow е съставен от някои от най-известните компании в САЩ, големите колебания в този индекс обикновено съответстват на движението на целия пазар, макар и не непременно в същия мащаб.

Standard & Poor’s 500

Standard & Poor’s 500 е един от най-известните в света индекси и е един от най-често използваните, като мярка за сравнение на фондовия пазар. Той включва 70% от общите акции търгувани в САЩ и е по-голям и по-разнообразен индекс от DJIA 30. Съставен от 500 от най-широко търгуваните акции в САЩ, той представя около 80% от общата стойност на фондовите пазари в страната. Индексът S&P 500 включва компании в различни сектори, включително енергетиката, промишлеността, информационните технологии, здравеопазването, финансите и потребителските стоки и е добър показател за движението на пазара като цяло.

Тъй като индексът S&P 500 е пазарно претеглен (наричан също така капитализиран), всяка акция е представена пропорционално на общата ѝ пазарна капитализация. С други думи, ако общата пазарна стойност на всичките 500 компании в S&P 500 спадне с 10%, стойността на индекса също спада с 10%. За разлика от това, 10% движение на всички акции в DJIA 30 не би довело непременно до 10% промяна в индекса. Много хора смятат, че пазарната тежест, използвана в S&P 500 е по-добра мярка за движението на пазара, защото два портфейла могат да бъдат сравнявани по-лесно, когато промените се измерват в проценти, а не в доларовите суми.

Nasdaq 100

Индексът Nasdaq 100 (NAS100) е кошница от 100-те най-големи и най-активно търгуваните компании в САЩ, регистрирани на фондовата борса Nasdaq. Индексът включва компании от различни индустрии, с изключение на финансовата индустрия, като например търговски и инвестиционни банки. Тези нефинансови сектори включват търговията на дребно, биотехнологиите, промишлеността, технологиите, здравеопазването и др. Голяма част от индекса покрива технологичния сектор, който представлява 54% от теглото на индекса. Следващият по големина сектор е този на потребителските услуги, представляван от компании като вериги за ресторанти, търговци на дребно и туристически услуги. Този сегмент съставлява почти една четвърт от индекса, благодарение на продължаващия ръст на търговския гигант Amazon (AMZN). Разнообразието на компаниите, включени в Nasdaq, помага да се постигне силна възвръщаемост през последните две десетилетия.

Индексът е изграден посредством модифициран метод за капитализация. Това означава, че индивидуалната тежест на всяка една акция в него е съобразена с пазарната капитализация, но с ограничено влияние на най-големите компании. За да постигне това, Nasdaq прави преглед на състава на индекса на всяко тримесечие и коригира тежестта, ако не са изпълнени изискванията за разпределение.

FTSE 100

FTSE или FTSE Group е компания, подобна на Standard & Poor’s, която е специализирана в изчисляването на индекси. FTSE не е част от никоя фондова борса, съсобственици са Лондонската фондова борса (LSE) и The Financial Times. FTSE е съкращение за Financial Times и фондовата борса.

Най-известният индекс, сред многото във FTSE, е FTSE 100, в който влизат така наречените „сини чипове“, които са регистрирани на Лондонската фондова борса.

Този индекс, по-известен като Footsie, е може би един от най-популярните и широко използвани индекси на фондовия пазар в световен мащаб. Той е създаден за първи път през януари 1984 г. и има базово ниво от 1000.

FTSE 100 e представителен за приблизително 80% от пазарната капитализация на Лондонската фондова борса. По-големите компании съставят по-голямата част от индекса, защото се изчислява спрямо пазарната капитализация без ограничения.

Компаниите, съставляващи FTSE 100, се определят на тримесечна база, обикновено в сряда, след първия петък през март, юни, септември и декември. Всички промени в съставните части на индекса се правят въз основа на стойности, взети от компаниите след приключване на работата през нощта преди извършването на прегледите.

FTSE 100 често се счита за показател за просперитет сред квалифицираните компании в Обединеното кралство и икономиката като цяло. Голяма част от компаниите, включени в този индекс, обаче се намират в други страни. Така, в действителност, движенията на този индекс не са относително силен показател за британската икономика.

NIKKEI 225

Nikkei е съкратено за японския Nikkei 225 Stock Average, водещ и най-уважаван индекс на японските акции. Той е ценови претеглен и е съставен от 225те най-големи японски компании, търгувани на Токийската фондова борса. Японските сини чипове. Всъщност, Nikkei може да се приема като еквивалентен на индекса DJIA, като дори по-рано е бил наречен Nikkei Dow Jones Stock Average (от 1975 г. до 1985 г.). Kръстен e на вестник „Nihon Keizai Shimbun“ или „Японски икономически вестник“, известен като Nikkei, който спонсорира изчисляването на индекса. Сред най-известните компании, включени в индекса Nikkei, са Canon Incorporated, Sony Corporation и Toyota Motor Corporation. Това е най-старият борсов индекс в Азия.

Nikkei е създаден, като част от преустройството и индустриализацията на Япония след Втората световна война. Съставните акции се класират по цена на акция, а не по пазарна капитализация, както е обичайно за повечето индекси. Оценките са деноминирани в японски йени. Съставът на Nikkei се преглежда всеки септември, а всички необходими промени настъпват през октомври.

DAX 30

DAX е борсов индекс, който представлява 30 от най-големите и най-ликвидни немски компании, които се търгуват на Франкфуртската фондова борса. DAX 30 е създаден през 1988 г. с базов индекс от 1000. Той се изчислява по пазарна капитализация. Компаниите, които членуват в DAX, представляват приблизително 75% от общата пазарна капитализация на борсата във Франкфурт.

За разлика от повечето индекси, DAX се актуализира с фючърсни цени за следващия ден, дори след като основната фондова борса приключи.

Промените в индекса се извършват на редовни дати за преглед, но членовете на индекса могат да бъдат премахнати, ако вече не се класират в топ 45-те най-големи компании, или добавят, ако нарушат горните 25.

CAC 40

CAC 40 е френският индекс на фондовия пазар, който проследява 40-те най-големи френски акции въз основа на пазарната капитализация на Euronext Paris.

Независим управителен комитет преразглежда състава на индекса CAC 40 на тримесечие. На всяка дата на преразглеждане комитетът класира компании, които са регистрирани на Euronext Paris, според пазарната капитализация на свободния пазар и оборота на акциите през предходната година. Четиридесет компании от топ 100 са избрани да влязат в CAC 40 и ако една компания има повече от един клас акции, търгувани на борсата, само най-активно търгуваните от тях ще бъдат приети в индекса.

CAC 40 е един от основните национални индекси на трансграничната европейска фондова борса – Euronext. Създадена през 2000 г. от сливането на фондовите борси в Амстердам, Брюксел и Париж. През 2007 г. Euronext завършиха договореното сливане с групата на Нюйоркската фондова борса (NYSE), което доведе до създаването на NYSE Euronext.

Euronext управлява разнообразни борси, разположени в шест различни държави. Компанията управлява най-ликвидната обменна група в света, с близо 4000 дружества, регистрирани на борсата, което представлява обща пазарна капитализация от приблизително 30,5 трилиона долара.

EUSTX 50

Индексът Euro STOXX 50 (EUSTX 50) е среднопретегленият борсов индекс на 50 големи европейски компании, европейските сини чипове, работещи в страните от Еврозоната. Компонентите се избират от индекса Euro STOXX, който включва големи, средни и малки капиталови акции в Еврозоната. За включване в индекса Euro STOXX компаниите трябва да бъдат от държава-членка на Еврозоната. Включват се компании от всички нива на пазарна капитализация от Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия и Испания.

EUSTX 50 е управляван и лицензиран от STOXX Limited, който предоставя индекси, представящи инвестиции на капиталови пазари в цял свят. Включват се 50-те най-големи компании в Еврозоната по пазарна капитализация. Euro STOXX 50 представлява приблизително 60% от индекса Euro STOXX и се преглежда ежегодно през септември, за всяка промяна на компаниите в него.

Как можем да търгуваме индекси?

Индексите не могат да бъдат търгувани директно, а само чрез дериватни инструменти. Това е така, защото самите индекси представляват хипотетични портфейли от акции на компаниите, които влизат в тях. Ако искам да си купя един индекс, това ще означава, че си купувам по една акция или части от акция на всяка една компания, която влиза в него към момента на сделката. Това на практика е невъзможно. За това във финансовия сектор са измислени много финансови инструменти, чрез които да се търгува със стойността на индексите. Най-лесният начин да се възползвате от движенията на индексите е търгувайки с договори за разлика (CFDs) върху тях.

Можете да търгувате индекси с безплатна демо сметка и да натрупате опит на финансовите пазари без риск от загуба на реални средства. С демо сметката получавате начален баланс от виртуални $10 000.

Посредством платформата за търговия MetaTrader, БенчМарк Ви предлага търговия със следните индекси:

 • DJIA 30 (US30)
 • S&P 500 (SPX500)
 • NASDAQ 100 (NAS100)
 • FTSE 100 (UK100)
 • NIKKEI 225 (JPN225)
 • DAX 30 (GER30)
 • CAC 40 (FRA40)
 • EUSTX 50 (EUSTX50)
 • IBEX 35 (ESP35)
 • Hong Kong 33 (HKG33)
 • Australlia 200 (AUS200)
Изключителни условия за търговия с индекси в БенчМарк

БенчМарк предлага търговия с най-популярните борсови индекси от Европа, Северна Америка, Азия и Австралия като щатските индекси US30, SPX500, NAS100, германския GER30, английския UK100 и други.

 

СПОДЕЛЕТЕ: