Нови инструменти за финансов анализ

11.04.2017

Уважаеми клиенти,


Инструментите за финансов анализ показват общите настроения на клиентите на БенчМарк и помагат за взимането на правилни инвестиционни решения.

БенчМарк предлага нови инструменти за финансов анализ:

Пазарни настроения

Диаграмата на пазарните настроения показва в реално време как са разпределени покупките и продажбите на клиентите на БенчМарк при някои основни инструменти в платформата MetaTrader.

Калкулатори

Калкулаторите дават възможност за извършване на редица изчисления, свързани с търговията в платформата MetaTrader на БенчМарк.

Финансов радар

Финансовият радар представлява комбинация от таблици и графики, които засичат в реално време движенията на финансовите инструменти.


С пожелания за успешна търговия,

БенчМарк Финанс