Фибоначи анализ

Анализът на Фибоначи е много широко използван в търговията на валутните пазари (Форекс). Той е част от групата на техническите индикатори. Фибоначи е инструмент, чрез който трейдърите могат да се измерват потенциални корекции на тренда.

Фибоначи участва във форекс стратегии за откриване на потенциални нива на подкрепа и съпротива на база на минали ценови тенденции и обръщания. Използва се и във форекс стратегии за търговия срещу тренда.

Златното сечение

Анализът Фибоначи е базиран на математическите наблюдения на Леонардо Писано, познат още като Фибоначи. Той има заслугата за откриването на последователност от числа, които носят неговото име – Редицата на Фибоначи. Редицата на Фибоначи представлява серия от числа, които се увеличават по следната схема – 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,… За да достигнете до всеки пореден номер от веригата, просто трябва да съберете предходните две числа от поредицата. Например: за да намерите числото, което следва 55 в последователността, трябва да добавите 55+34 (предходните 2 числа от поредицата). Сумата от 55 + 34 е 89. Това е следващото число в редицата.

Това, което заинтригувало Леонардо Писано в тази последователност, е връзката между броя или съотношенията, създадени от различните числа в тази редица. Най-важното съотношение е 1.618, известно още като златното сечение или златната среда. Това число може да бъде открито навсякъде в природата. То се открива и в последователността на Фибоначи. Всяко число в редицата е 1.618 пъти по-голямо спрямо предходното. Например: 89 е 1.618 пъти по-голямо от 55 (89 : 55 = 1.618). Златното сечение и други зависимости, открити в последователността на Фибоначи, могат да се приложат при прогнозиране на валутния пазар – форекс.

Фибоначи корекции

Когато цената обръща своя тренд, бихме искали да имаме инструмент, с който да прогнозираме големината на корекцията. Нивата на индикатора могат да помогнат да се определи колко дълбоко може да достигне корекцията след промяна посоката на движение. Определянето на всичките шест нива на индикатора дава възможност за откриване на потенциални нива на подкрепа и съпротива.

Нива на индикатор „Фибоначи корекция“

– 61.8% – определя се чрез делене на число от редицата на Фибоначи със следващото число, което следва в последователността (55 : 89 = 61.8%).

– 38.2% – определя се чрез делене на число от редицата на Фибоначи с по-следващото число, следващо в последователността (34 : 89 = 38.2%).

– 23.6% – определя се чрез делене на число от редицата на Фибоначи с третото число след избраното от последователността (21 : 89 = 23.6%).

При използване на този техническия индикатор се прилагат и други три ключови нива, изключително важни за анализатора. Пресмятането им става по следния начин:

– 50% – определя се чрез откриване на средната стойност между 61.8% и 38.2% ((61.8% + 38.2%) : 2 = 50%).

– 76.4% – определя се чрез намиране на разликата между 38.2% и 23.6% (38.2% – 23.6%) и след това се добави към 61.8% (61.8% + 14.6% = 76.4%).

– 100% – определя се като се открие къде започва предходният тренд.

Може да видите пример на графиката на EUR/GBP по-долу. Всяко едно от нивата е изчислено на базата на тренда, показан от възходящата линия. Може да използвате тези нива, за да прецените кога да сключите сделки или да затворите отворена позиция. Разстоянието от 0% до 100% обхваща даден тренд от началото до неговия край.

фибоначи

Графика 1

Още по темата:

Форекс стратегии – Как да изберем най-добрата?

Какво е ливъридж?

Какво е трейдър? – 4 съвета за начинаещи трейдъри

СПОДЕЛЕТЕ: