Акции

Търговията с акции е един от доказаните начини за дългосрочно натрупване на капитал. Когато поемете по пътя на Вашата финансова свобода, трябва да притежавате солидни знания за това как се търгуват акции на борсата. Ако вече мислите за търговия с акции, тази статия е точно за Вас. Търсенето, заедно с развитието на технологиите за търговия, отвориха пазарите по такъв начин, че в днешно време почти всеки може да търгува с ценни книжа. Въпреки популярността им обаче, повечето хора не разбират напълно тяхната същност. Те могат да създадат богатство, но не са безрискови. Може би и самите Вие все още не сте сигурни в купуването на акции. Единственото решение на този проблем е обучението.

Какво представляват акциите?

Акцията е ценна книга, която дава право на собственост върху фирмените активи и печалби. Всяка покупка на акция увеличава Вашия дял в собствеността на компанията и Ви прави реален собственик на нейния бизнес. Компаниите продават акции на борсите, за да наберат капитал за финансиране на тяхната дейност. По този начин компаниите нямат задължението да върнат парите обратно, както след тегленето на банков заем например.

Акции

Търговия с акции за начинаещи

Стартирайте Вашата търговия с акции с безплатна демо сметка от БенчМарк Финанс. В нея парите са виртуални и може трупате опит на финансовите пазари без риск.

Какви права имат акционерите?

Ако сте акционер, имате право на глас на общото събрание на компанията. В реалността обаче малките инвеститори не притежават достатъчно ценни книжа, за да имат обективно влияние върху компанията. На практика, големите играчи са тези, които вземат решенията. Освен право на глас, имате право и на дивидент, когато компанията гласува да разпредели такъв. А в случай че компанията фалира, имате право на ликвидационен дял.

Дивиденти

За обикновения акционер не е толкова голям проблем, че не може да участва в управлението на компанията. Това, което е по-важно за акционерите, е че могат да получат част от печалбата на дружеството. Печалбата се изплаща под формата на дивиденти. Повече може да прочетете в статията за Дивиденти от акции.

Видове акции

Има два основни вида акции: обикновени акции и привилегировани акции. Когато хората говорят за търговия с акции, най-често имат предвид обикновени акции. Привилегированите акции са по-слабо популярни. Те не дават същите права на глас, но при тях обикновено се гарантира изплащането на периодичен фиксиран дивидент. В дългосрочен план обикновените акции носят по-голяма възвръщаемост посредством растежа на компанията.

Обучение за начинаещи

Ако искате да научите повече за търговията с акции, заповядайте на безплатния обучителен курс на БенчМарк, подходящ и за начинаещи инвеститори. На курса ще овладеете основите на търговията с акции, валути, борсови индекси, петрол, злато, криптовалути и ще придобиете редица специфични умения и знания.

Търговия с акции

Фондовите борси са местата, на които се случва търговията с акции. За купуване на акции е необходимо да имате подписан договор с лицензиран брокер (инвестиционен посредник), който да изпълни Вашето нареждане на борсата. Днес брокерите предоставят на своите клиенти онлайн платформи за търговия, в които клиентите с няколко клика могат да сключат сделка. В платформата за търговия клиентът вижда депозираните от него пари, сключените сделки с ценни книжа, история на сделките и резултата от инвестицията.

Знаете ли, че можете да търгувате акции и да натрупайте опит на финансовите пазари без риск от загуба на реални средства, като отворите безплатна демо сметка в онлайн платформата на БенчМарк.

Борси за акции

Има много други борси за акции, разположени почти във всяка една страна по целия свят. Пазарът на акции в САЩ е най-големият, като някои от най-популярните борси за акции там са Нюйоркската фондова борса (NYSE) и борсата Насдак (Nasdaq). Други основни борси за ценни книжа са Лондонската фондова борса (LSE), паневропейската борса Euronext, базирана в Амстердам, Токийската фондова борса. В България инвеститорите имат достъп до търговия с акции, облигации и други ценни книги чрез Българска фондова борса (БФБ).

Борси за търговия с акции

Цена на акциите

Цените се променят всеки ден в резултат на силите, които движат пазара на акции – търсенето и предлагането. Ако повече хора желаят да закупят дадена акция, тогава цената се покачва. И обратното – ако повече хора желаят да продават, тогава цената на акцията ще се понижи. Това, което е по-трудно да се разбере, е какво кара хората да харесват дадена акция в даден момент и да не я харесват в друг. Има много отговори на този въпрос. Всъщност всеки инвеститор има своите собствени виждания и стратегии и всеки инвеститор прави своя собствена оценка и анализ на акции.

Анализ на акции

Стратегията за търговия с акции е критичен момент за всеки инвеститор. В основата на всяка стратегия стоят техническия и фундаменталния анализ.

Накратко, техническият анализ се фокусира върху графиката на цената на акцията. Техническият анализ опитва да намери определени шаблони (модели) в движенията на цената, които са се повтаряли и в миналото. Ако открием такъв шаблон в сегашното движение на цената, можем да очакваме, че е много вероятно да се повтори историята и цената да продължи в съответната посоката. Трябва да се има предвид, че техническият анализ работи най-добре при най-големите компании, тъй като техните акции са най-ликвидни.

Фундаменталният анализ от друга страна разчита на новините около компаниите и показателите във финансовите отчети, като например приходи, разходи, собствен капитал, парични потоци и т.н.

Защо да инвестираме в акции?

Когато става дума за инвестиции, търговията с акции е само една от всички възможности. Основните причини за купуване на акции са натрупване на капитал в дългосрочен план, запазване на стойността на парите във времето, защита от инфлация или търсене на по-висока доходност спрямо банковите депозити.

Исторически търговията с акции е носила възвръщаемост от около 10% годишно, ако вземем борсовия индекс S&P 500. Тази тенденция се запазва от създаването на индекса през 1926 г. до сега. Интересното е, че няма друг финансов инструмент, който дългосрочно да постига такива резултати. За кратки периоди от време златото, доларът или петролът са били много по-успешни от S&P 500, но когато сравняваме доходността за 100 години назад във времето, S&P 500 е категоричният победител. Индексът S&P 500 измерва най-големите 500 борсови компании в САЩ. Той е един от най-популярните борсови индекси.

На долната графика от macrotrends се вижда, че е имало периоди, в които индексът S&P 500 е носил отрицателна доходност, но положителните периоди са повече и нетният ефект е положителен.

акции доходност

Стратегия за търговия с акции за начинаещи

Съществуват множество стратегии за инвестиране в акции. Тук ще разгледаме DCA стратегията, която е популярна стратегия за инвестиране в индекса S&P 500 и същевременно е подходяща за начинаещи. В основата на тази стратегия стои положителното историческо представяне на индекса през последните 100 години. Другото е инвеститорът да има доверие в икономиката на САЩ, че ще продължи да расте, а щатските компании ще продължат да бъдат синоним на световни лидери и иноватори.

Стратегията Dollar Cost Average разделя сумата за инвестиране на равни месечни, тримесечни или седмични вноски. Сумите се инвестират регулярно, без да се взима предвид текущата стойност на индекса S&P 500. Стратегията е изторически работеща, като най-важното качество, което трябва да има инвеститорът е търпението. Основното предимство е, че тази стратегия за инвестиране в акции е подходяща за хора, които нямат време да анализират ежедневно пазарите. Другото предимство е, че премахва психологическия фактор и риска от емоционално взимане на решение за покупка или продажба. Повече информация за тази стратегия за търговия с акции за начинаещи може да намерите на английски.

Какви са рисковете?

Инвестициите в акции не са безрискови. Това, което трябва да знаем е, че спадовете в цените на акциите в резултат на лошите икономически условия или лоши финансови отчети обикновено носят загуби. Най-лошото, което може да се случи, е компанията в която сме инвестирали, да фалира.

Разбира се, има техники за управление на тези рискове. Може би най-популярната техника за купуване на акции е диверсификацията. Целта е да се инвестира в различни компании, така че да се разпредели риска на повече места. Инвестиции в акции чрез индекса S&P 500 представлява своеобразна диверсификация, понеже той включва цели 500 компании.

Инвестиране в акции

Първата стъпка при инвестиране в акции е изборът на лицензиран брокер (инвестиционен посредник). Брокерът ще Ви предостави онлайн платформа за купуване на акции. Когато правите своя избор, трябва да имате предвид редица критерии, като регулация и репутация на брокера, разходи за търговия, сигурност на Вашите инвестирани средства и други.

Защо клиентите избират БенчМарк

  • Пазарен лидер. През последните 20 години БенчМарк Финанс е водещ инвестиционен посредник на българския пазар, лицензиран от Комисия за финансов надзор от 2003 г.
  • Голям избор на финансови инструменти. Клиентите на БенчМарк Финанс могат да инвестират и търгуват със стотици финансови инструменти.
  • Световно утвърдени платформи. Онлайн платформите на БенчМарк Финанс, чрез които клиентите сключват сделки на финансовите пазари, са лесни за работа дори за непрофесионалисти. Носители са на десетки награди и са признати от инвеститори в цял свят.
  • Ниски разходи. Разходите за клиента са едни от най-ниските не само в България, но и в Европейския съюз.
  • Без такси за депозит и теглене. БенчМарк Финанс е сред малкото посредници на пазара без никакви такси за депозиране и теглене на суми от сметките за търговия.
  • Денонощно клиентско обслужване. Нашият екип от специалисти е на разположение 24 часа в денонощието, 5 дни в седмицата.
  • Анализи и обучения. Клиентите получават редовни пазарни анализи. БенчМарк предоставя също безплатни практически обучения и индивидуални консултации.
  • Награди и признания. БенчМарк Финанс е носител на десетки награди. Дружеството получава ежегодно награди от Българска фондова борса и други институции.

Реални акции или CFD?

БенчМарк предлага инвестиции в акции с реална собственост и търговия с акции като CFD. Това са два различни класа финансови инструменти. Всеки от тях има своите предимства и недостатъци. За повече информация може да разгледате следващата таблица:

ЦенаНяма разлика между цената на реалната акция и цената на CFD-то.Няма разлика между цената на реалната акция и цената на CFD-то.СтратегияПо-подходящи са за дългосрочни инвестиции.По-подходящи са за по-краткосрочна, спекулативна търговия.РазходиПо-високи разходи за сключване на сделка и ниски или никакви разходи по време на живота на инвестицията.В пъти по-ниски разходи за сключване на сделка, но има лихвен суап за задържане на позицията за по-дълъг период от време.МарджинНяма възможност за покупка на марджин. Ако една акция струва $100, клиентът може да я купи със $100.Марджинът дава възможност за покупка на акция от $100 с 5 пъти по-малко средства по сметката – $20.Къси продажбиРеалните акции могат да бъдат продавани, след като преди това са закупени.Могат да се продават без да се притежават и да се печели от спад в цената.СобственостПридобива се реална собственост върху акциите.Не се придобива собственост.ДивидентиДаПри покупка се оплучава дивидент, при къса продажба се дължи дивидент.

Инвестиции в реални акции Търговия с акции като CFD

БенчМарк ще Ви консултира безплатно за инвестирането в акции. Може да ни потърсите денонощно (от понеделник до петък) на телефон 02 962 57 95, за да отговорим на всички Ваши въпроси и да намерим заедно най-добрия вариант за Вашите инвестиции в акции.

Какво е демо сметка?

Демо сметката е подходяща за начинаещи. Парите в демо сметката са виртуални и чрез нея може да се учите на инвестиране в акции без риск да загубите истински пари. Всичко друго в демо сметката отговаря на търговията в реални пазарни условия.

👉 Открийте демо сметка.

Как мога да стана клиент?

Договор за реална сметка може да се сключи изцяло онлайн или на място в нашия офис на адрес гр. София 1407, бул. Черни връх 32, вх. А.

👉 Заявете реална сметка.

 
Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.

СПОДЕЛЕТЕ: