Японски свещи

История и същност на свещите

Графиките от типа „японски свещи“ произлизат от Япония, над 100 години преди на Западните пазари да се разработят графиките с баровете. През XVIII век японски фермер на ориз открива, че въпреки директната връзка между цената и предлагането и търсенето на пазара, ценовото поведение е силно повлияно и от емоциите на самите търговци. Идеята на свещите е да показват ускорителните и забавящи се процеси на пазара. Тези процеси произтичат от емоциите на пазара чрез визуално представяне на размера на ценовото движение за даден времеви период. Трейдърите използват японски свещи, за да вземат решения за търговия. Те откриват редовно възникващи ценови модели, които помагат за прогнозиране на краткосрочната посока на цената. 

Елементи на японските свещи

Също както баровете, така и японските свещи показват цените на отваряне, затваряне, най-високата и най-ниската такава за определен период от време. Тук обаче има по-широка част, която наричаме „тяло“. То показва разликата между цената на отваряне и затваряне за съответния период. Ако цената на затваряне е по-висока от тази на отваряне, се получава положителна или „бича“ свещ. И обратното, ако цената на затваряне е по-ниска, тогава свещта е отрицателна или „меча“. В някои ситуации се получават и неутрални свещи и двете цени съвпадат. Платформата за търговия на БенчМарк позволяват всеки трейдър да настрои цвета на запълване на „бичата“ и „мечата“ свещ според собствените си желания.

японски свещи

Точно над и под „тялото“ на свещта се намират така наречените „сенки“. Те показват най-високата и най-ниската цена за съответния период.

Специфични японски свещи

Според съотношението между големината на тялото и сенките дефинираме три специални вида японски свещи:

 • Вретено
 • Марубозу
 • Доджи

Вретено

Това е свещ, която има дълги горна и долна сянка и в същото време малко тяло. Няма значение дали свещта е „бича“ или „меча“.

японски свещи - вретено

Този вид японски свещи са неутрални. Това означава, че за този период от време не е имало надмощие от страна на една от двете групи участници на пазара – купувачи или продавачи.

Марубозу

Марубозу са вид японски свещи, които нямат никакви сенки. Различаваме „бича марубозу свещ“ и „меча марубозу свещ“.

японски свещи - марубозу

„Бичата марубозу“ издава силно надмощие на купувачите. При нея цената на отваряне съвпада с най-ниската цена, а цената на затваряне съвпада с найвисоката цена.

„Мечата марубозу“ издава много силни продавачи за съответния период. Тук цената на отваряне съвпада с най-високата цена, а цената на затваряне съвпада с най-ниската цена.

Доджи

Доджи са японски свещи, при които цената на отваряне съвпада с цената на затваряне. Затова при доджи тялото на свещта е много малко. В някои случаи има съвпадение и с най-високата или най-ниската цена. В зависимост от това кои цени съвпадат различаваме четири типа доджи.

 • Със средно позициониране
 • С горно позициониране
 • С долно позициониране
 • Със съвпадение на четирите цени

японски свещи - доджи

Този вид свещ е неутрална. Издава нерешителност или борба за позициониране от страна, както на купувачи, така и на продавачи.

Формации от японски свещи

Подобно на графичните фигури, това са ценови модели на поведение, които ни дават представа за евентуалното предстоящо движение на цената.

Поглъщаща свещ

Според посоката на движение на цената различаваме „бича поглъщаща“ и „меча поглъщаща“.

 • „Бича поглъщаща“ формация се получава тогава, когато в края на едно низходящо движение последната „меча“ свещ веднага бива последвана от по-голяма „бича“ такава, която е „поглъща“. Най-добре е поглъщащата бича свещ да бъде от вида „марубозу“. Това означава, че купувачите са взели силно надмощие и може да се стигне до силно възходящо движение след скорошния низходящ тренд.
 • „Мечата поглъщаща“ формация е огледална на предходната. Получава се тогава, когато в края на едно възходящо движение последната „бича“ свещ веднага бива последвана от по-голяма „меча“ такава, като отново най-добре би било да бъде „марубозу“. Това означава, че продавачите доминират над купувачите и може да се получи силно движение надолу.

Тройна поглъщаща свещ

И тук според посоката на движение на цената различаваме „бича“ и „меча“ формация.

 • „Тройна бича поглъщаща“ формация е аналогична на обикновената. Разликата е, че последните три или повече „мечи“ свещи от даден низходящ тренд трябва да бъдат последвани от „бича“ свещ. „Бичата“ свещ трябва да е по-голяма, така че да ги „погълне“. Тук също е най-добре поглъщащата бича свещ да бъде от вида „марубозу“. Това ценово поведение издава много силни купувачи и вероятност от много силно движение нагоре.
 • От друга страна, при „Тройната меча поглъщаща“ формация трябва последните три или повече „бичи“ свещи да бъдат последвани от по-голяма „меча“ свещ. „Мечата“ свещ трябва да е по-голяма, за да „погълне“ предходните. Това ценово движение, респективно издава много силни продавачи и вероятност от много силно низходящо движение.

Статистиката показва, че „тройната поглъщаща свещ“ е с по-голяма ефективност от обикновената „поглъщаща свещ“.

Две свещи с гап

 • „Две мечи с гап“ е формация със силно изразена доминация от страна на продавачите, в резултат на което се получава гап между първата и втората свещ, последвани от още една потвърждаваща в същата посока. Свещите трябва да бъдат с големи тела и малки сенки, максимално доближаващи се по характеристики до вида марубозу. Дава много силен сигнал за къси позиции.
 • „Две бичи с гап“ е аналогична, но в обратната посока, тоест с потенциал за поскъпване.

Вечерна звезда и Изгряваща звезда

„Вечерна звезда“ и „Изгряваща звезда“ са ценови модели, формирани от три последователни японски свещи.

 • „Вечерна звезда“ е комбинация от много голяма „бича“ свещ, част от възходящ тренд, последвана от малка свещ, без значение дали е „бича“ или „меча“, която издава несигурността на участниците и дава сигнал за промяна в посоката на движение. Почти задължително е да има гап между двете свещи. Следва голяма „меча“ свещ, която потвърждава обръщането, като е нужно тя да затвори под средата на първата свещ.
 • „Изгряваща звезда“ е същата формация, но в обратната посока и ни дава сигнал за покупка.

Три войника

„Три войника“ е формирана от три еднакви последователни японски свещи в обратна посока на тренда, който е бил до този момент. Свещите трябва да бъдат с големи тела, като е хубаво първата да има голяма сянка, посредством която да се е образувал върха или дъното. Цената на затваряне на първата свещ трябва да преминава тази на поне една от предходните.

Чук

Формацията „Чук“ е ценови модел, който ни дава сигнали за покупка и се намира в края на низходящия тренд.

 • Обикновения „чук“ се формира от свещ с голяма долна сянка и тяло, което е поне два пъти по-малко от нея и се намира в горната част. Друга характеристика е малката или напълно липсваща горна сянка. Не е задължително, но е желателно свещта да бъде „бича“.
 • „Обърнат чук“ се формира от свещ с голяма горна сянка и отново от тяло, което е поне два пъти по-малко от нея, но се намира в долната част. Трябва да има малка или напълно липсваща долна сянка.

 

Падаща звезда и Висящ човек

„Падаща звезда“ и „Висящ човек“ са аналогични на формациите „чук“, но ни показват потенциал за движение надолу и се намират в края на възходящ тренд.

 • „Падаща звезда“ се формира от свещ с голяма горна сянка и тяло, което е поне два пъти по-малко от нея и се намира в долната част. Трябва да има малка или напълно липсваща долна сянка. Хубаво е свещта да бъде „меча“.
 • „Висящ човек“ се формира от свещ с голяма долна сянка и тяло, което е поне два пъти по-малко от нея и се намира в горната част.

Обобщение

Формациите на японски свещи се отличават с висока ефективност и са сравнително често срещани. Това ги прави много привлекателни, като средство за анализ и изграждане на една успешна стратегия за търговия. Те улавят и се базират на поведението на участниците, на ускорителните и забавящи се процеси на пазара, което е и тяхното голямо предимство.

Можете да тествате търговия с японски свещи напълно безплатно, като регистрирате демо сметка.

Още по темата японски свещи:

Форекс стратегии – Как да изберем най-добрата?

Безплатно обучение Стани успешен форекс трейдър

СПОДЕЛЕТЕ: