Криптовалути

Търговия с криптовалути

БенчМарк предлага търговия с най-популярните криптовалути - Биткойн, Етер, Рипъл, Лайткойн, Биткойн Кеш при отлични условия.

Търговия с криптовалути като CFD

БенчМарк предлага търговия с криптовалути като договор за разлика (CFD). Това е регулиран финансов инструмент, който следва 1:1 цената на реалния актив и който не се търгува на борса. Когато се сключват сделки със CFD, реалният актив не се придобива, а само се търгува (спекулира) с неговата цена. Затова, когато се търгуват криптовалути като CFD, няма риск криптовалутите да бъдат откраднати или загубени.

Друго предимство е, че криптовалутите като CFD предоставят възможност за реализиране на резултат както при поскъпване (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби).

ОТВОРИ РЕАЛНА СМЕТКА

Условия за търговия с криптовалути

Търговия с криптовалути се предлага в платформата MetaTrader 5. БенчМарк ви предоставя възможност за търговия с криптовалути без комисиони и при марджин, който позволява мултиплициране на експозицията в криптовалути до 10 пъти.

Код Обем в 1 лот Макс. обем Марджин Pro
Марджин
BTCUSD (Bitcoin) 1 Bitcoin 2 Bitcoins 10% 50%
ETHUSD (Ether) 1 Ether 30 Ether 10% 50%
LTCUSD (Litecoin) 1 Litecoin 200 Litecoin 10% 50%
XRPUSD (Ripple) 1 Ripple 20 000 Ripple 10% 50%
BCHUSD (Bitcoin cash) 1 Bitcoin cash 50 Bitcoin cash 10% 50%

Колоната Марджин Pro в горната таблица показва марджина, който се прилага за професионални клиенти. Посочените стойности в колона Спред са целеви и могат да се изменят в зависимост от пазарните условия.

Работно време

Търговия с криптовалути се извършва от 00:05 ч. българско време в понеделник до 23:55 ч. в петък с дневно прекъсване всеки ден между 23:55 и 00:05 часа.

Лихви при търговия с криптовалути

При задържане на отворена позиция в CFD върху криптовалути за следващ работен ден се прилага лихвен суап, който може да бъде както положително, така и отрицателно число. Лихвеният суап зависи от това дали позицията е за покупка (дълга позиция) или за продажба (къса позиция). За дълга позиция суапът за BTC, ETH, LTC, XRP и BCH е отрицателен и неговият размер е -30% на годишна база. За къса позиция суапът е отрицателен и неговият размер е -30% на годишна база. Суапът се начислява всеки ден, като дневното начисляване се извършва на база на цената в края на деня (00:00 часа българско време), която се умножава по съответния процент в зависимост от това дали позицията е дълга или къса. Тройният суап е в петък.

Пример за изчисляване на лихвен суап върху криптовалути:

  • Дълга позиция (покупка) от 1 биткойн е задържана за следващ работен ден. Цената на биткойн в края на деня е 7 000 USD. Дневният суап, който ще бъде удържан от сметката, е (7000x30%)/360=5.83 USD.
  • Къса позиция (продажба) от 1 биткойн е задържана за следващ работен ден. Цената на биткойн в края на деня е 7 000 USD. Дневният суап, който ще бъде удържан по сметката, е (7000x30%)/360=5.83 USD.

Предупреждение за риск

Важно: Търговията с договори за разлика (CFD) върху криптовалути е изключително рискова, силно спекулативна и съществува опасност от загуба на част или на целия инвестиран капитал. Този продукт е деривативен и се търгува на нерегулиран пазар, поради което е изложен на всички рискове, относими към деривативните продукти, и на всички рискове, свързани с базовия актив и движенията на неговата цена. Клиентите следва да са наясно, че поради силна пазарна волатилност, липса на ликвидност и разширяване на спредовете може да се получи изпълнение на поръчка на различна от зададената от клиента цена. Също така е възможно да се случат обстоятелства, вследствие на които да последва спиране на предоставянето на котировки, липса на възможност за затваряне на позиции, липса на възможност за отваряне на нови позиции, закриване на всички отворени позиции на клиентите, без предизвестие, по цени, определени от БенчМарк Финанс.

Безплатна демо сметка
Търгувайте

Валути, акции, стоки, индекси, криптовалути

Безплатна демо сметка